Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Workflows

Stel de triggers voor het uitrollen in de bedrijfs-, deal-, ticket- en offertegebaseerde workflows in.

Laatst bijgewerkt: december 2, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Stel de triggers voor het afmelden in of sluit records uit in bedrijfs-, deal-, offerte- of ticketgebaseerde workflows.


Let op:

 • Ials je eenMarketing Hub Professional ofOnderneming account en proberen contacten uit te rollen of uit te sluiten in een op contacten gebaseerde workflow, leren hoe ze onderdrukkingslijsten moeten gebruiken.
 • Als u eenSales HubofService HubProfessionalofOnderneminggebruiker en proberen contacten uit te rollen of uit te sluiten in een op contacten gebaseerde workflow, leren hoe ugestelde doelen voor de workflow.

Hoe ontrollingstriggers werken

Het toevoegen van triggers voor het uitrollen aan een workflow zal een van de drie dingen doen:

 1. Hetbedrijf/deal/quote/ticket ismomenteel nietingeschreven in de workflow en voldoet aan de uitschrijvingstriggers: het bedrijf/deal/quote/ticketwordt niet ingeschreven in de workflow, zelfs niet als ze op een latertijdstip aan de uitschrijvingstriggers voldoen.
 2. Bedrijf/deal/quote/ticket wordtmomenteel ingeschreven in de workflow en voldoet aan de uitschrijvings triggers: het bedrijf/deal/quote/ticket zal onmiddellijk worden uitgeschreven uit de workflow.
 3. Hetbedrijf/deal/quote/ticket ismomenteel ingeschreven in de workflow en voldoet niet aan deuitschrijvingstriggers: het bedrijf/deal/quote/ticket blijft in de workflow. Echter, als het voldoet aan de uitschrijvings triggers op een later tijdstip (terwijl het nog steeds actief is in de workflow), zal het dan worden uitgeschreven.

Let op: een bedrijf/deal/quote/ticketdat niet langer voldoet aan de uitschrijvingstriggers van een workflow zal nietautomatisch worden ingeschrevenin de workflow, zelfs als ze op dat moment nog steeds voldoen aande uitschrijvingstriggers van de workflow. Een bedrijf/deal/quote/ticket wordt pas ingeschreven in een workflow op hetmoment dat het voldoet aan de inschrijvings triggers of re-enrollment triggers van de workflow.

Triggers voor afmelden toevoegen aan een workflow

 • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
 • Klik op de naamvan de workflow.
 • Klik op hettabblad Instellingen.
 • Klik in de linker zijbalk op Uitrollenen onderdrukken.
 • Stel in het rechtervakje een trigger voor het afmelden in. Bijvoorbeeld, in een op deals gebaseerde workflow, kunt u Dealeigenschappen | Bedrag| is minder dan |1.000 om af te melden ofdeals met bedragen van minder dan $1.000 uit te sluiten.

 • Klik op ENof ORom meerdere triggers voor het afmelden toe te voegen. Lees meer over AND vs. OR criteria.

 • Klik na het instellen van uw uitschrijvingstriggers op Opslaan.