Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Workflows

Test uw workflow

Laatst bijgewerkt: mei 28, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Test uw workflow om er zeker van te zijn dat uw automatisering werkt zoals verwacht.

Er zijn twee testmogelijkheden in workflows:

 1. Gebruik de Test criteria functie om te zien aan welke inschrijvingscriteria een specifiek contact-, bedrijfs-, deal-, offerte- of ticketrecord voldoet.
 2. Gebruik de Test functie om te simuleren hoe een specifiek record door een workflow zal gaan als het eenmaal is ingeschreven.

Test records tegen uw workflow inschrijf triggers

Om te zien of een contactpersoon, bedrijf, deal, offerte of ticket voldoet aan de startcriteria van een workflow:

 • Navigeer in uw HubSpot-account naarAutomatisering > Workflows.
 • Klik op de naamvan een workflow.
 • Klik op hetvakInschrijvingtriggers.
 • Klik in het rechterpaneel opTestcriteria.
 • Selecteer in het dialoogvenster derecord die u wilt testen. Klik vervolgens op Test[object].
 • In het rechtervenster wordt aangegeven of het record al dan niet voldoet aan de criteria voor de inschrijftrigger.

Test records op als/dan takken

U kunt uw als/dan takken ofwel individueel testen of door alle workflow acties te testen om te zien hoe een object door alle takken zou gaan.

Let op: een if/then tak die meerdere takken heeft kan niet individueel getest worden. Gebruik in plaats daarvan de Test functie om alle workflow acties te testen.

Om een individuele als/dan tak te testen:

 • Klik in de workflow op de if/then-tak.
 • Klik in het rechterpaneel opCriteria testen.

  workflow-branch-test-criteria
 • Selecteer in het dialoogvenster het record dat u wilt testen. Klik vervolgens op Test[object].
 • De testresultaten verschijnen in het rechterpaneel.
  • Als het record niet voldoet aan de als/dan vertakking criteria, zal het paneel het bericht Test [object] voldoet niet aan deze vereisten weergeven. In dit geval gaat het record naar de NEE tak.

   branch-test-failed-criteria
  • Indien het record voldoet aan de criteria van de if/then-tak, zal het paneel het bericht Test [object] voldoet aan deze vereisten tonen. In dit geval zou het record naar de JA tak gaan.

   branch-test-succeed-criteria

U kunt alle if/then-takken in een workflow testen door een record tegen alle workflowacties te testen.

Test records aan de hand van uw workflowacties

Om te zien hoe een contact, bedrijf, deal, offerte of ticket door uw workflow zal gaan als deze wordt ingeschreven:

 • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
 • Klik op de naam van een workflow of stel een nieuwe workflow in.
 • Klik in de rechterbovenhoek op Test.
workflow-test-feature
 • Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Voorbeeld voor en selecteer eenrecord om in te schrijven.
 • Om kopieën te ontvangen van alle e-mails die in de workflow zijn opgenomen, schakelt u het selectievakje Stuur mij de e-mails die deze workflow zou afleveren in. Alle Send internal email notification e-mails en Sendin-app notification notifications zullen ook naar u worden verzonden.

Let op: bij het bekijken van workflow-e-mails gebruikt HubSpot uw e-mailadres voor het verzenden, niet het e-mailadres van de geteste contactpersoon. Als GDPR is ingeschakeldvoor je account of als je je hebt uitgeschreven voor de marketingmails van je account, wordt er een fout weergegeven in het testpaneel. Je moet je opnieuw aanmelden voor dat abonnementstype of je opnieuw aanmelden voor marketinge-mails om de test-e-mail te ontvangen.

 • Klik op Test.

Tijdens de test worden geen acties uitgevoerd. Wanneerde test is voltooid, wordt in het rechterpaneel weergegeven of het record aan de inschrijvingscriteria voldoet, en wat het gesimuleerde resultaat en de tijdstempel van elke actie zijn.

workflow-test-sidebarAls uw workflow if/then-takken bevat, toont het rechterpaneel de tak die het record zou nemen. Om andere mogelijke vertakkingsuitkomsten te bekijken, klikt u op het pijltje omhoog naast eenJA- of NEE-label en selecteert u vervolgensJa of Nee.

workflow-test-branch-switch