Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie folderów listy

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

W narzędziu Listy można tworzyć foldery, aby uporządkować listy i ułatwić ich znajdowanie.

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Listy.
  • W lewym górnym rogu kliknij kartę Foldery, a następnie kliknij przyciskUtwórz folder. Ta opcja jest dostępna tylko dla list kontaktów.

  • W oknie dialogowym wpisznazwę folderu i kliknij przyciskUtwórz.
  • Aby przenieść listy do folderu, wróć do zakładkiAll lists. Zaznacz pole wyboru obok dowolnej listy (list), którą chcesz przenieść, a następnie kliknij przyciskPrzenieś do folder u u góry tabeli.
    • Można również najechać kursorem myszy na pojedynczą listę, kliknąć menu rozwijaneWięceji wybrać opcjęPrzenieś do folderu.

  • W oknie dialogowym wybierz folder, a następnie kliknij przyciskPrzenieś.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.