Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Importera din blogg till HubSpot som en CSV-fil

Senast uppdaterad: juli 12, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Om din blogg inte är kompatibel med funktionen för import av smarta kopior kan du importera ditt blogginnehåll till HubSpot med hjälp av en CSV-fil. Baserat på detta exempel på CSV-filsamlar du in innehållet för alla dina befintliga blogginlägg. Importera sedan den här filen för att generera nya blogginlägg i HubSpot som fylls med ditt befintliga blogginnehåll.

Innan du börjar

 • När du skapar ditt HubSpot-konto kommer det att finnas en ny standardblogg i ditt konto som du kan använda för att importera dina blogginlägg. Du kan skapa en ny blogg i stället eller anpassa bloggen i dina blogginställningar.
 • Det finns en exempel CSV-fil tillgänglig för att formatera ditt blogginnehåll för din import.
 • Observera att följande fält i din CSV-importfil är obligatoriska:
  • URL
  • Titel
  • SEO-titel
  • Författare
  • Metabeskrivning
  • Publiceringsdatum
  • Inläggskropp

Importera ditt blogginnehåll i en CSV-fil

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
 • Navigera till Webbplats > Blogg i den vänstra sidofältets meny.
 • I avsnittet Aktuell vy klickar du på den första rullgardinsmenyn och väljer Importera blogg.

import-blog-from-settings

 • På översiktssidan för import klickar du på Importera ny blogg uppe till höger. Om du redan har importerat en blogg klickar du istället på rullgardinsmenyn Starta ny import och väljer Blogginlägg.
 • Välj alternativet Uppladdning av CSV-fil och klicka sedan på Nästa.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Vilken bloggplattform använder du för närvarande? och välj din bloggplattform. Om du inte vet vilken plattform som är värd för din blogg väljer du Jag är inte säker.
 • Klicka på rullgardinsmenyn HubSpot-blogg och välj den blogg där de importerade inläggen ska lagras. Om du behöver skapa en ny blogg klickar du istället på Skapa ny blogg. Läs mer om hur du skapar en blogg i HubSpot.
 • I rutan för uppladdning av CSV-fil klickar du på Välj en fil och laddar sedan upp din CSV-fil.
 • Klicka på Kopiera blogginlägg längst ned till höger.

Mappa kolumnerna från din importfil

Därefter ska du mappa kolumnerna i din CSV-fil till motsvarande egenskaper i din nya HubSpot-blogg.

Lär dig mer om HubSpot-bloggegenskaper nedan. Om du vill se ett exempel på hur du ska formatera din CSV-fil och det blogginnehåll du importerar kan du läsa exempel på CSV-importfilen.

 • URL (obligatoriskt): Ange URL för varje blogginlägg i den här kolumnen.
 • Titel (obligatoriskt): Ange titeln för varje blogginlägg i den här kolumnen.
 • SEO-titel: Om du vill att sökmotorerna ska indexera en annan titel för blogginlägget än den som visas för dina läsare anger du en anpassad SEO-titel i den här kolumnen.
 • Författare (obligatoriskt): Ange namnet på författaren till varje blogginlägg i den här kolumnen. Du kan anpassa beskrivningen av din bloggförfattare efter att importen är klar.
 • Featured image: URL för den presenterade bilden för varje blogginlägg i den här kolumnen. Om du inte vill importera några presenterade bilder för dina blogginlägg lämnar du den här kolumnen tom eller utelämnar den från din CSV-fil.
 • Kategorier/Taggar: Ange de kategorier eller taggar som tillämpas på varje blogginlägg i den här kolumnen. Om du vill importera flera taggar eller kategorier separerar du dem med ett kommatecken, vilket illustreras i CSV-importfilen med exempel. Om du inte vill importera kategorierna eller taggarna för det här blogginlägget lämnar du den här kolumnen tom eller utelämnar den från CSV-filen.
 • Metabeskrivning (obligatoriskt): en kort sammanfattning av vad blogginlägget handlar om. För att automatiskt använda de första 55 tecknen i ditt blogginlägg som metabeskrivning klickar du på rullgardinsmenyn Kolumnrubrik från fil och väljer Använd standard.
 • Publiceringsdatum (obligatoriskt): Ange publiceringsdatum för varje blogginlägg i den här kolumnen. Observera att endast datumformatet MM/DD/YYYYYY accepteras för närvarande. Efter importen kan du anpassa inställningarna för din bloggs datumformat i dina blogginställningar, som finns i dina kontoinställningar.
 • Inläggskropp (obligatoriskt): Ange källkoden för huvuddelen av innehållet i ditt blogginlägg, inklusive taggar och bild-URL:er. Ett exempel på hur du kan formatera blogginläggets huvuddel finns i exempelfilen för CSV-import.

map-blog-properties-from-a-csv-file

Så här mappar du blogginnehållet från din CSV-fil till dina nya blogginlägg i HubSpot:

 • Klicka på rullgardinsmenyn Kolumnrubrik från fil och välj motsvarande HubSpot-bloggegenskap. Du kommer att se Förhandsgranskningsinformation med värdet för den första raden i kalkylbladet för den kolumnen.
 • Bekräfta din mappning för varje bloggegenskap som du vill importera från din CSV-fil.
 • Klicka sedan på Nästa längst ner till höger. Det kan ta några minuter innan importprocessen är klar.
 • Klicka på Återgå till instrumentpanelen för att se statusen för din import.

Slutför din import

 • För att slutföra din import klickar du på Granska resultaten.
 • Om det finns några fel under importprocessen kan du granska detaljerna på fliken Fel. Om det finns problem med dina webbadresser kan du se något av dessa fel.
 • Klicka på Förhandsgranska för att se en förenklad förhandsgranskning av innehållet i ditt blogginlägg, bild-URL:er och en lista över de värden som importverktyget identifierade för det inlägget.

Observera att bilderna från blogginlägget inte visas i förhandsgranskningen av blogginlägget, utan det är istället bild-URL:erna som visas i förhandsgranskningen.


 • Om standardvärden har tillämpats på funktionerna i blogginlägget visas en anteckning med följande text: Standardvärden används för att slutföra mappningar.
  • Om du vill granska standardvärdena klickar du på Ändra standardvärden.
  • I sidopanelen granskar du standardvärdena för bloggfunktioner som inte kunde mappas för varje blogginlägg. I exemplet nedan finns ett standardvärde som fylls på för bloggen Författare och bloggen Publiceringsdatum.
  • Uppdatera värdena i textfältet till de önskade värdena.
  • Klicka på Spara för att tillämpa de här värdena på alla blogginlägg som saknar ett värde för den här egenskapen.

review-default-values-for-blog-posts

 • Alla blogginlägg väljs som standard för import. Avmarkera kryssrutan till vänster för alla blogginlägg som du vill utelämna från importen.
 • När du har slutfört ditt val klickar du på Importera.
 • I dialogrutan väljer du om du vill importera blogginläggen som utkast eller som publicerade inlägg.
 • Om några aktuella inlägg delar en URL med importerade inlägg kan du markera kryssrutan Övergå befintligt innehåll med importerat innehåll för att ersätta det aktuella inlägget med versionen i din CSV-fil. Detta rensar alla befintliga analyser för de inlägg som ersätts.
 • Klicka på Spara.

override-blog-content

Statusen för din bloggimport uppdateras till Status för pågående import. När importen är klar uppdateras statusen till Import slutförd .

Om det upptäcktes några problem med din import klickar du på rullgardinsmenyn Mer och väljer Visa detaljer.

Nästa steg: Konfigurera din blogg i HubSpot

När du har importerat dina blogginlägg kan du slutföra inställningen av din blogg i HubSpot:

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.