Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Belasting over de Toegevoegde Waarde Thailand | Veelgestelde vragen

Laatst bijgewerkt: juni 17, 2021

Let op:

dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden opgesteld. Het is niet bedoeld als fiscaal advies en dient ook niet als zodanig te worden beschouwd. Voor vragen dient u uw eigen fiscale en/of juridische adviseurs te raadplegen. Als uw bedrijf is gevestigd in Thailand, lees dan hoe HubSpot omgaat met Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en hoe u HubSpot kunt updaten met uw BTW-gerelateerde informatie.

Wat is Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)?

Btw is in het algemeen verschuldigd bij de verkoop en levering van goederen en/of diensten. Diensten zijn alle activiteiten die ten behoeve van een persoon of entiteit worden verricht en zijn geen levering van goederen. Over het algemeen wordt de btw gefactureerd door de leverancier van goederen of diensten en vervolgens geïnd bij de klant. De leverancier of dienstverrichter meldt de geïnde btw vervolgens aan de belastingdienst en draagt deze af. Er zijn nieuwe btw-regels met betrekking tot buitenlandse dienstverleners zoals HubSpot voor digitale diensten die worden verleend aan klanten die in Thailand zijn gevestigd.

Vanaf 1 september 2021 moeten alle dienstverleners die digitale diensten leveren vanuit het buitenland en die in Thailand worden gebruikt door gebruikers die niet BTW-geregistreerd zijn, zich nu registreren voor BTW en BTW in rekening brengen aan niet-BTW-geregistreerden. Na die datum zal HubSpot BTW in rekening brengen aan niet-BTW geregistreerde klanten wier primaire verzendadres Thailand is. Lees hoe u kunt controlerenwat uw primaire bedrijfsadres is ingesteld in HubSpot.

Welke diensten van HubSpot zijn BTW-plichtig?

Alle diensten van HubSpot worden beschouwd als elektronische diensten voor BTW doeleinden in Thailand.

Wie is BTW-plichtig?

HubSpot brengt BTW in rekening aan niet-BTW geregistreerde klanten waarvan het primaire verzendadres Thailand is. Lees hoe je kunt controlerenwat je primaire bedrijfsadres is ingesteld in HubSpot.

Je bent BTW-plichtig tenzij je HubSpot de volgende informatie verstrekt:

  1. Een adres in Thailand als primair bedrijfsadres
  2. Je 13 cijferige Tax ID nummer (TIN)
  3. Een bevestiging dat je een BTW belastingplichtige bent in Thailand

BTW wordt door HubSpot in rekening gebracht indien de gegevens voor punt 1 t/m 3 niet tijdig zijn aangeleverd.

Hoe kan ik HubSpot updaten met mijn BTW gegevens?

Om HubSpot te updaten met uw BTW gegevens, stuurt u uw 13-cijferige Thailand Tax ID nummer (TIN) en belastingplichtige status naar billing@hubspot.com. Zodra je gegevens zijn bevestigd door de Thaise belastingdienst, zal er geen BTW meer worden geheven op je account bij toekomstige factureringen. Voor BTW-facturering wijzigingen toe te passen op uw volgende factuur, moet u HubSpot binnen 5 werkdagen

van uw volgende factureringsdatum.

HubSpot kan niet met terugwerkende kracht BTW crediteren of terugbetalen van huidige of eerder uitgegeven facturen.

Wat gebeurt er als ik geen fiscaal nummer heb?

Een TAX ID Nummer (TIN) is een uniek 13-cijferig nummer dat een persoon of entiteit identificeert als zijnde geregistreerd voor BTW en andere fiscale doeleinden in Thailand.

Als u niet in staat bent om een geldig 13-cijferig Tax ID-nummer te verstrekken of als u uw BTW-registratie status niet bevestigt (als ofwel een BTW-geregistreerde of niet-BTW-geregistreerde), zal HubSpot Thaise BTW in rekening brengen, innen, & afdragen aan de Thaise belastingdienst op haar diensten.

Wat als ik BTW geregistreerd ben in Thailand en ik vergeet een 13 cijferig Belasting ID nummer & BTW Registratie Status op te geven?

Neem contact op met billing@hubspot.com met uw 13-cijferige Tax ID-nummer en belastingplichtige status zo snel mogelijk. HubSpot zal dan bevestigen uw gegevens met de Thaise belastingdienst en update uw account. Met een geldig 13 cijferig TIN nummer en BTW geregistreerde status in het bestand, zal er geen BTW worden geheven op je rekening bij toekomstige facturering. HubSpot kan niet met terugwerkende kracht BTW crediteren of terugbetalen van de huidige of vroegere facturen.

Is er een drempel voor BTW op elektronische diensten ?

BTW is van toepassing op alle verkopen van HubSpot's diensten in Thailand waar de klant niet is geregistreerd voor BTW.

Zijn er vrijstellingen voor goede doelen waaronder geen BTW in rekening mag worden gebracht ?

Nee. Over alle diensten aan goede doelen wordt BTW in rekening gebracht, tenzij u een geldig 13-cijferig BTW-nummer opgeeft en bevestigt dat u geregistreerd staat voor de BTW.

Geeft HubSpot btw-vrijstelling voor diensten die niet btw-plichtig zijn?

Als u aantoont dat u BTW-plichtig bent in Thailand door het verstrekken van een 13-cijferig Tax ID Number (TIN) en bevestigt dat u BTW-plichtig bent, zal u geen BTW in rekening worden gebracht door HubSpot.

Er zijn momenteel geen andere vrijstellingen

beschikbaar.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.