Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tajlandia Podatek od wartości dodanej | Często zadawane pytania

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Uwaga:

niniejszy artykuł został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych. Nie jest on przeznaczony do udzielania i nie powinien być traktowany jako porada podatkowa. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skonsultować się z własnym doradcą podatkowym i/lub prawnym. Jeśli Twoja firma ma siedzibę w Tajlandii, dowiedz się, jak HubSpot obsługuje podatek od wartości dodanej (VAT) i jak możesz zaktualizować HubSpot o informacje związane z VAT.

Co to jest podatek od wartości dodanej (VAT)?

Podatek VAT jest generalnie należny w przypadku sprzedaży i dostawy towarów i/lub usług. Usługi to wszelkie czynności wykonywane na rzecz osoby lub podmiotu i nie są one dostawą towarów. Generalnie, podatek VAT jest fakturowany przez dostawcę towarów lub usług, a następnie pobierany od klienta. Dostawca następnie raportuje i odprowadza pobrany podatek VAT do władz podatkowych. Istnieją nowe zasady dotyczące podatku VAT związane z zagranicznymi dostawcami usług, takimi jak HubSpot, w odniesieniu do usług cyfrowych świadczonych na rzecz klientów zlokalizowanych w Tajlandii.

Od 1 września 2021 r. wszyscy usługodawcy świadczący usługi cyfrowe z zagranicy i korzystający z nich w Tajlandii przez użytkowników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT, będą teraz zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT i naliczania podatku VAT dla osób niezarejestrowanych jako podatnicy VAT. Po tej dacie HubSpot będzie naliczał podatek VAT klientom niezarejestrowanym jako podatnicy VAT, których głównym adresem wysyłki jest Tajlandia. Dowiedz się, jaksprawdzić, jaki jest ustawiony podstawowy adres firmy w HubSpot.

Które usługi HubSpot podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Wszystkie usługi świadczone przez HubSpot są uznawane za usługi elektroniczne dla celów podatku VAT w Tajlandii.

Kto jest zobowiązany do zapłacenia podatku VAT?

HubSpot obciąży podatkiem VAT klientów niezarejestrowanych jako płatnicy VAT, których głównym adresem wysyłki jest Tajlandia. Dowiedz się, jaksprawdzić, jaki jest ustawiony podstawowy adres firmy w HubSpot.

Klient jest zobowiązany do zapłacenia podatku VAT, jeśli nie przekaże HubSpot następujących informacji:

  1. Adres w Tajlandii jako głównyadres firmy
  2. Twój 13-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej (TIN)
  3. Potwierdzenie, że jesteś podatnikiem VAT w Tajlandii.

Podatek VAT zostanie naliczony przez HubSpot, jeśli dane z punktów 1-3 nie zostaną dostarczone w odpowiednim czasie.

Jak zaktualizować w HubSpot informacje o podatku VAT?

Aby zaktualizować dane dotyczące podatku VAT w HubSpot, należy przesłać 13-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej w Tajlandii (TIN) oraz status podatnika na adres billing@hubspot.com. Po potwierdzeniu tych danych przez urząd podatkowy w Tajlandii, podatek VAT nie będzie naliczany do Twojego konta w przyszłych rozliczeniach. Aby zmiany w naliczaniu podatku VAT zostały zastosowane do następnego rachunku, użytkownik musi powiadomić o tym HubSpot w ciągu 5 dni roboczych

od daty następnego rozliczenia.

HubSpot nie ma możliwości wstecznego naliczenia lub zwrotu podatku VAT z bieżących lub wcześniej wystawionych faktur.

Co się stanie, jeśli nie posiadam numeru NIP?

Numer TAX ID (TIN) to unikalny 13-cyfrowy numer, który identyfikuje osobę lub podmiot jako zarejestrowany dla celów podatku VAT i innych podatków w Tajlandii.

Jeśli użytkownik nie jest w stanie podać prawidłowego 13-cyfrowego numeru NIP lub jeśli nie potwierdzi swojego statusu podatnika VAT (jako zarejestrowanego lub niezarejestrowanego jako podatnik VAT), HubSpot naliczy, pobierze i odprowadzi do tajlandzkiego urzędu skarbowego podatek VAT za swoje usługi.

Co zrobić, jeśli jestem zarejestrowany jako płatnik VAT w Tajlandii, a zapomniałem podać 13-cyfrowy numer NIP i status rejestracji VAT?

Skontaktuj się z billing@hubspot.com, podając 13-cyfrowy numer NIP i status podatnika tak szybko, jak to możliwe. HubSpot potwierdzi Twoje dane z urzędem skarbowym w Tajlandii i zaktualizuje Twoje konto. Jeśli posiadasz ważny 13-cyfrowy numer NIP i status podatnika VAT, podatek VAT nie będzie naliczany do Twojego konta w przyszłych rozliczeniach. HubSpot nie ma możliwości wstecznego naliczenia lub zwrotu podatku VAT z bieżącej lub poprzednich faktur.

Czy istnieje jakiś próg VAT dla usług elektronicznych?

Podatek VAT dotyczy wszystkich transakcji sprzedaży usług świadczonych przez HubSpot w Tajlandii, jeśli klient nie jest zarejestrowany jako płatnik podatku VAT.

Czy istnieją jakieś wyjątki dla organizacji charytatywnych, w ramach których podatek VAT nie może być naliczany?

Nie. Podatek VAT będzie naliczany od wszystkich usług świadczonych na rzecz organizacji charytatywnych, chyba że klient poda ważny 13-cyfrowy numer NIP i potwierdzi, że jest zarejestrowany jako płatnik podatku VAT.

Czy HubSpot zapewnia zwolnienie z podatku VAT dla usług, które nie są objęte podatkiem VAT?

Jeśli przedstawisz dowód, że jesteś zarejestrowany jako płatnik podatku VAT w Tajlandii, podając 13-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej (TIN) i potwierdzisz, że jesteś płatnikiem podatku VAT, HubSpot nie obciąży Cię podatkiem VAT.

Obecnie nie ma innych dostępnych zwolnień.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.