Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Mervärdesskatt i Thailand | Vanliga frågor

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Observera

att den här artikeln endast har utarbetats i informationssyfte. Den är inte avsedd att ge, och bör inte betraktas som skatterådgivning. Vid eventuella frågor bör du rådgöra med dina egna skatte- och/eller juridiska rådgivare. Om ditt företag är beläget i Thailand kan du ta reda på hur HubSpot hanterar mervärdesskatt (VAT) och hur du kan uppdatera HubSpot med din momsrelaterade information.

Vad är mervärdesskatt (moms)?

Mervärdesskatt ska i allmänhet betalas när varor och/eller tjänster säljs och levereras. Tjänster avser all verksamhet som utförs till förmån för en person eller enhet och är inte ett tillhandahållande av varor. I allmänhet faktureras mervärdesskatten av leverantören av varor eller tjänster och tas sedan ut av kunden. Leverantören rapporterar och betalar sedan den insamlade momsen till skattemyndigheterna. Det finns nya momsregler som rör utländska tjänsteleverantörer som HubSpot för digitala tjänster som tillhandahålls kunder i Thailand.

Från och med den 1 september 2021 kommer alla tjänsteleverantörer som tillhandahåller digitala tjänster från utlandet och som används i Thailand av användare som inte är momsregistrerade nu att vara skyldiga att registrera sig för moms och ta ut moms av icke momsregistrerade användare. Efter det datumet kommer HubSpot att ta ut moms av icke momsregistrerade kunder vars primära leveransadress är Thailand. Läs mer om hur dukontrollerar vad din primära företagsadress är inställd på i HubSpot.

Vilka HubSpot-tjänster är momspliktiga?

Alla HubSpot-tjänster betraktas som elektroniska tjänster för momsändamål i Thailand.

Vem är skyldig att betala moms?

HubSpot tar ut moms av icke momsregistrerade kunder vars primära leveransadress är Thailand. Läs mer om hur dukontrollerar vad din primära företagsadress är inställd på i HubSpot.

Du är skyldig att betala moms om du inte ger HubSpot följande information:

  1. En thailändsk adress som din primära företagsadress
  2. Ditt 13-siffriga skatte-ID-nummer (TIN).
  3. En bekräftelse på att du är momsskyldig i Thailand.

HubSpot kommer att debitera moms om uppgifterna i punkterna 1-3 inte tillhandahålls i tid.

Hur uppdaterar jag HubSpot med min momsinformation?

För att uppdatera HubSpot med din momsinformation skickar du ditt 13-siffriga thailändska skatte-ID-nummer (TIN) och din status som skattebetalare till billing@hubspot.com. När dina uppgifter har bekräftats av den thailändska skattemyndigheten kommer moms inte längre att debiteras ditt konto vid framtida fakturering. För att ändringar i momsfaktureringen ska gälla för din nästa faktura måste du meddela HubSpot inom 5 arbetsdagar

från ditt nästa faktureringsdatum.

HubSpot kan inte retroaktivt kreditera eller återbetala moms från aktuella eller tidigare utfärdade fakturor.

Vad händer om jag inte har något skatte-ID-nummer?

Ett skatte-ID-nummer (TIN) är ett unikt 13-siffrigt nummer som identifierar en person eller enhet som registrerad för moms och andra skatteändamål i Thailand.

Om du inte kan tillhandahålla ett giltigt 13-siffrigt skatte-ID-nummer eller om du inte bekräftar din momsregistreringsstatus (som antingen momsregistrerad eller icke momsregistrerad) kommer HubSpot att debitera, samla in och överföra thailändsk moms till de thailändska skattemyndigheterna för sina tjänster.

Vad händer om jag är momsregistrerad i Thailand och glömmer att ange ett 13-siffrigt skatte-ID-nummer och momsregistreringsstatus?

Kontakta billing@hubspot.com med ditt 13-siffriga skatte-ID-nummer och din status som skattebetalare så snart som möjligt. HubSpot kommer sedan att bekräfta dina uppgifter med Thailands skattemyndighet och uppdatera ditt konto. Med ett giltigt 13-siffrigt TIN-nummer och momsregistrerad status i filen kommer moms inte att bedömas på ditt konto vid framtida fakturering. HubSpot kan inte retroaktivt kreditera eller återbetala moms från aktuella eller tidigare fakturor.

Finns det någon tröskel för moms på elektroniska tjänster?

Moms tillämpas på all försäljning av HubSpot-tjänster i Thailand där kunden inte är momsregistrerad...

Finns det några undantag för välgörenhetsorganisationer under vilka moms inte får tas ut?

Nej, moms kommer att debiteras på alla tjänster till välgörenhetsorganisationer om du inte tillhandahåller ett giltigt 13-siffrigt skatteregistreringsnummer och bekräftar att du är registrerad för moms.

Erbjuder HubSpot momsbefrielse för tjänster som inte är momspliktiga?

Om du styrker att du är momsregistrerad i Thailand genom att tillhandahålla ett 13-siffrigt skatteregistreringsnummer (TIN) och bekräftar att du är momsregistrerad kommer du inte att debiteras moms av HubSpot.

Det finns för närvarande inga andra undantag tillgängliga.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.