Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Email

Wyrejestrowanie pojedynczego kontaktu z otrzymywania wiadomości e-mail

Data ostatniej aktualizacji: marca 4, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Użytkownicy posiadającyDostęp do marketingu uprawnienia mogą wypisać pojedynczy kontakt z otrzymywania wszystkich wiadomości e-mail, w tym przyszłych wiadomości marketingowych i wiadomości typu one-to-one. Aby zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail od listy kontaktów, zaimportuj je na listę rezygnacji.

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Kliknijnazwękontaktu.
  • Kliknij menu rozwijaneActions (Działania) i wybierzopcjęOpt out of email.
contact-opt-out-of-email
    • Potwierdź, że chcesz wykonać tę czynność, i wybierz opcję Tak, zrezygnuj. Ten kontakt będzie teraz wykluczony z otrzymywania wszystkich przyszłych wiadomości e-mail z Twojego konta.

Uwaga: jeśli zakupiłeś dodatekJednostki organizacyjne, ręczne odznaczanie kontaktuze wszystkich subskrypcji e-mail spowoduje wypisanie go z subskrypcji tylko w jednostce biznesowej Konto, a nie w dodatkowych jednostkach biznesowych, które zostały skonfigurowane.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.