Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Email

Wyrejestrowanie pojedynczego kontaktu z otrzymywania wiadomości e-mail

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Użytkownicy posiadającyDostęp marketingowy mogą wypisać pojedynczy kontakt z otrzymywania wszystkich emaili, włączając w to przyszłe emaile marketingowe i emaile one-to-one. Aby zrezygnować z listy kontaktów z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail, zaimportuj je do listy rezygnacji.

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Kliknijnazwękontaktu.
  • Kliknij menu rozwijaneActions (Działania) i wybierzopcjęOpt out of email.
contact-opt-out-of-email
  • Potwierdź, że chcesz wykonać tę czynność, i wybierz opcję Yes, opt out. Ten kontakt będzie teraz wykluczony z otrzymywania wszystkich przyszłych wiadomości e-mail z Twojego konta.