Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Wybierz właściwości do wyświetlenia w sekcji Informacje o rekordzie

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Możesz edytować i organizować właściwości, które pojawiają się w O w rekordach kontaktów, firm, transakcji i biletów. Możesz wybrać do 300 właściwości, które będą wyświetlane w tej sekcji.

Użytkownicy z Konto i Edytuj ustawienia właściwości mogą również dostosować właściwości, które są domyślnie wyświetlane w sekcji O dla wszystkich użytkowników na koncie HubSpot.

 • Przejdź do swoich rekordów:
  • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • Deals: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
 • Kliknij nazwę rekordu.
 • W lewym panelu, w dolnej części sekcji O, kliknij Wyświetl wszystkie właściwości.

view-all-properties

 • Na stronie Zarządzaj właściwościami, aby dodać właściwość do sekcji, wyszukaj ją i najedź na nią, a następnie kliknij przycisk Dodaj do widoku.

 • W lewym panelu możesz wykonać następujące czynności:
  • Aby zresetować właściwości w sekcji About do domyślnych, kliknij Resetuj do domyślnych ustawień konta. Spowoduje to zresetowanie sekcji Informacje do wartości domyślnych konta, ale nie zaktualizuje sekcji niestandardowych zawartych w domyślnym pasku bocznym.
  • Aby usunąć właściwość z sekcji Informacje, kliknij X. Jeśli X jest wyszarzony, właściwość jest właściwością domyślną dla całego konta i nie można jej usunąć.
  • Aby zmienić kolejność właściwości w sekcji Informacje, kliknij i przeciągnij właściwości w lewej kolumnie wżądanej kolejności.

Uwaga: ijeśli wcześniej zmodyfikowano właściwości wyświetlane na karcie Informacje o rekordzie, wszelkie nowe właściwości domyślne dodane przez administratora zostaną dodane na dole karty.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.