Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Wybierz właściwości do pokazania na kartach skojarzeń rekordów

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

W HubSpot, gdy rekord jest powiązany z innym rekordem, skojarzenie jest wyświetlane na prawym pasku bocznym rekordu z określonymi właściwościami. Możesz dostosować karty skojarzeń każdego obiektu, aby uwzględnić określone właściwości, które będą wyświetlane we wszystkich powiązanych rekordach.

Użytkownicy muszą mieć Konto oraz uprawnienia Edycja ustawień właściwości, aby dostosować karty .

association-card
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

  • W menu lewego paska bocznego przejdź do. Obiekty, następnie wybierz obiekt dla którego chcesz edytować kartę asocjacyjną.

  • Kliknij przycisk Dostosowanie zapisu zakładkę Dostosowanie rekordu.

  • Kliknij Dostosuj [obiekt] karty skojarzeń.

  • W prawym panelu można wyświetlić podgląd, jak karta pojawi się na powiązanych rekordach.

association-card-properties

  • Aby wybrać, które właściwości będą wyświetlane, kliknij przycisk Właściwości menu rozwijane, a następnie wybierz właściwości.
  • Kliknij . Zapisz.

Aby dodatkowo dostosować rekord, dowiedz się, jak skonfigurować paski boczne właściwości domyślnych i dostosować właściwości wyświetlane na rekordach w widoku tablicy.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.