Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

HubSpot Insights na temat informacji o firmie

Data ostatniej aktualizacji: marca 26, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

HubSpot Insights to baza danych informacji o firmach, które HubSpot gromadzi poprzez łączenie danych stron trzecich, indeksowanie stron internetowych i crowdsourcing. Jest ona aktualizowana w czasie rzeczywistym, gdy HubSpot otrzymuje nowe informacje.

Po włączeniu HubSpot Insights oczekiwane jest następujące zachowanie:

 • Jeśli utworzysz firmę z nazwą domeny firmy, dane zostaną pobrane z HubSpot Insights w celu aktualizacji rekordu firmy. Ponieważ HubSpot Insights jest pobierany z wielu źródeł, jego dane mogą nie być zgodne z danymi zebranymi na temat firmy.
 • HubSpot Insights może również wypełniać informacje o firmie w działaniach, w których zawarta jest nazwa domeny firmy. Na przykład, jeśli kontakt prześle formularz, a jego adres e-mail zawiera domenę firmy (np. example@hubspot.com), powiadomienie e-mail o przesłaniu formularza będzie zawierać dane powiązane z domeną (hubspot.com) .
 • Wartości właściwości pierwotnie dodane przez HubSpot Insights mogą być z czasem aktualizowane, a w niektórych przypadkach mogą być również wykorzystywane do ulepszania istniejącej bazy danych.
  • Wartości dodane przez użytkowników konta nie zostaną nadpisane przez HubSpot Insights.
  • Wartości dodane za pośrednictwem interfejsu API, integracji, importu lub migracji danych zazwyczaj nie zostaną nadpisane przez HubSpot Insights, ale istnieją przypadki, w których HubSpot Insights może ustawić wartości podczas dodawania danych. Przed migracją lub synchronizacją danych zaleca się wyłączenie HubSpot Insights, aby uniknąć nadpisania danych. Po dodaniu danych można włączyć tę funkcję, a wartości nie będą nadpisywane w przyszłości.
 • W zależności od tego, jak firma została utworzona, firma z bezpłatną domeną e-mail (np. gmail.com) może nie mieć swoich właściwości wypełnionych przez HubSpot Insights. Konieczne będzie ręczne utw orzenie firmy w celu wypełnienia wartości we Wnioskach.


Właściwości wypełniane przez HubSpot Insights

HubSpot Insights próbuje pobrać dane do następujących domyślnych właściwości firmy:

 • Roczny przychód
 • Miasto
 • Kraj
 • Opis
 • Strona firmowa na Facebooku
 • Branża
 • Jest publiczna
 • Bio na LinkedIn
 • Strona firmowa LinkedIn
 • Nazwa
 • Liczba pracowników
 • Numer telefonu
 • Kod pocztowy
 • Państwo/region
 • Adres ulicy
 • Adres ulicy 2
 • Strefa czasowa
 • Łączna kwota zebranych środków
 • Obsługakonta X
 • Technologie internetowe
 • Adres URL strony internetowej
 • Rok założenia

Wyłącz HubSpot Insights

Aby wyłączyć HubSpot Insights:

 • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
 • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Firmy.
 • W sekcji Automation usuń zaznaczenie pola wyboru Fill company properties using HubSpot Insights database.

companies-insights-checkbox

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.