Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Fyll automatiskt i formulärfält med en frågesträng

Senast uppdaterad: juni 19, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Du kan automatiskt fylla i formulärfält på en sida genom att lägga till frågesträngar i sidans URL innan du skickar den till dina kontakter. Fälten fylls i baserat på den tillagda frågesträngen. Detta fungerar även för dolda formulärfält. Du kan t.ex. skapa anpassade UTM-egenskaper och använda UTM-parametrar för att automatiskt fylla i ett dolt formulärfält.

Om du vill skapa en URL med en frågesträng måste du kopiera det interna egenskapsnamnet för de fält som du vill fylla i i förväg och sedan lägga till dem i slutet av sidans URL.

Observera följande:

 • Det är inte möjligt att använda frågesträngar för att automatiskt fylla iberoende formulärfält. HubSpot kan inte heller trigga beroende fält baserat på flera värden inom frågesträngar
 • När du automatiskt fyller i formulärfält med en frågesträng kan du inte använda några ytterligare parametrar som de i en spårnings-URL. Om du gör det kan det förhindra att din frågesträng fyller i formulärfälten korrekt.

Kopiera egenskapens interna namn

Så här hittar du en egenskaps interna namn:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
 • Gå till Egenskaper i den vänstra sidomenyn.
 • Klicka på namnet på en egenskap för att fylla i värden.
 • Kopiera egenskapens interna namn.
 • Upprepa detta för alla andra egenskaper som du vill fylla i värden för i formuläret.


Skapa statiska frågesträngar med fördefinierade värden

När du har kopierat de interna egenskapsnamnen kan du konfigurera sidans URL som du skickar till dina kontakter:

 • I din webbläsare navigerar du till sidan där ditt formulär finns. Kopiera sedan webbadressen.
 • Lägg till ett frågetecken (?) i slutet av sidans URL.
 • Lägg till egenskapens interna namn, följt av ett likhetstecken och det värde som ska fyllas i automatiskt i fältet. Notera reglerna för att lägga till värden, beroende på egenskapens fälttyp:
  • Enkel kryssruta: frågesträngar måste innehålla antingen ett sant eller falskt värde, inte ja eller nej.
  • Datumväljare: frågesträngar måste innehålla ett datumvärde i formatet YYYY-MM-DD.
  • Flera kryssrutor: Frågesträngens värden måste matcha egenskapens värdealternativ exakt, med ett semikolon som separerar flera värden.
  • Radio select/Dropdown select: frågesträngens värden måste matcha egenskapens värdealternativ exakt.
 • För alla fälttyper ska mellanslag i ett egenskapsvärde separeras med %20.
 • Separera flera egenskaper med ett ampersand (&).

Exempel på URL med en frågesträng

När du har skapat URL:en med statiska frågesträngar kan du använda den som en länk i ditt innehåll, t.ex. e-postmeddelanden och sidor. En kontakt som klickar på länken kommer att se formuläret på sidan automatiskt fyllas i med de fördefinierade värdena i frågesträngen. Här är ett exempel och en uppdelning av en URL med korrekt formaterade statiska frågesträngar:

http://www.domain.com/marketing-offer?firstname=John&lastname=Smith&email=jsmith@email.com
&favorite_season=Winter%20Season&favorite_fast_food=Burger;Taco&number_property=7

&will_you_come_to_the_party=Maybe&do_you_like_parties=true&date_of_party=2018-10-24

 • Början av frågesträngen och enradigt textfält:?firstname=John
 • Enradigt textfält: &efternamn=Smith
 • Enradigt textfält: &email=jsmith@email.com
 • Rullgardinsmeny fält: &favorite_season=Winter%20Season
 • Flera kryssrutor fält: &favorite_fast_food=Burger;Tacos
 • Nummer fält: &favorite_number=7
 • Radio select-fält: &will_you_come_to_the_party=Maybe
 • Enstaka kryssruta fält: &do_you_like_parties=true
 • Datumvalsfält: &date_of_party=2018-10-2

Skapa dynamiska frågesträngar med personaliseringstoken( endastMarketing Hub Professional eller Enterprise )

Du kan använda personaliseringstoken för att skapa dynamiska frågesträngar som automatiskt fyller i formulärfält baserat på kända kontaktegenskaper.

Observera: detta kommer endast att fungera korrekt på en HubSpot-sida med ett HubSpot-formulär. Denna funktionalitet fungerar inte på en HubSpot-formulärdelningssida. Länkens URL måste också placeras i ditt HubSpot-innehåll eller på en extern sida med din HubSpot-spårningskod.

Hämta din personaliseringstoken

Hämta först de personaliseringstoken som behövs för att skapa dina frågesträngar. Så här hämtar du en personaliseringstoken för en egenskap:

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > E-post.
 • Klicka på Skapa e-post eller namnet på ett e-postutkast.
 • Klicka på Anpassa i verktygsfältet för rik text.
 • Ställ in dina personaliseringstoken:
  • I dialogrutan väljer du en personaliseringstoken som ska fyllas i automatiskt i formuläret.
  • Markera kryssrutan Använd den här egenskapens globala standardvärde när du infogar din personaliseringstoken.
  • Fortsätt att lägga till ytterligare personaliseringstoken efter behov. • I verktygsfältet för rik text klickar du på Mer > codef källkodsikon för att visa HTML-koden för ditt e-postmeddelande.
 • I källkoden ser du den råa koden för varje personaliseringstoken som läggs till i e-posttexten. Varje token omsluts av dubbla hakparenteser {{ }}. Markera en token (t.ex. {{ contact.firstname }}), högerklicka sedan och välj Kopiera.
 • Upprepa detta för alla personaliseringstoken som du vill förinställa i formuläret.
 • Klicka på Avbryt och stäng längst ned i dialogrutan för att lämna källkoden.

Skapa din URL med dynamiska frågesträngar

Använd personaliseringstoken för att skapa en URL med dynamiska frågesträngar. Denna URL kan användas som en länk i ditt HubSpot-innehåll som e-postmeddelanden och sidor, eller en extern sida med din HubSpot-spårningskod. En kontakt som klickar på länken kommer att se formuläret på sidan automatiskt fyllas i med sin information om de har kända värden för fälten i frågesträngen.

Så här skapar du en URL med dynamiska frågesträngar:

 • Navigera till sidan där formuläret finns i din webbläsare. Kopiera sedan webbadressen.
 • Använd sidans URL och personaliseringstoken för att formatera din dynamiska frågesträng:
  • Lägg till ett frågetecken (?) i slutet av sidans URL.
  • Lägg till det interna namnet på fastigheten, följt av ett likhetstecken och personaliseringstoken. Se till att alla mellanslag tas bort från token (t.ex. {{contact.firstname}} ).
  • Separera flera egenskaper med ett ampersand (&).
 • Här är ett exempel på en URL med korrekt formaterade dynamiska frågesträngar:

http://www.domain.com/marketing-offer?firstname={{contact.firstname}}&lastname={{contact.lastname}}&email={{contact.email}}

New Call-to-action
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.