Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Aktivera aviseringar från HubSpot mobilapp

Senast uppdaterad: november 17, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Visa mobilaviseringar för funktioner som spårade e-postmeddelanden eller uppgifter genom att aktivera aviseringar i inställningarna för din enhet och HubSpot-app.

Aktivera mobilaviseringar (iOS)

 • När du kommer igång med HubSpot-appen visas ett meddelande om att "HubSpot" vill skicka aviseringar till dig. Tryck på Tillåt.
 • Du kan också aktivera aviseringar när som helst genom att öppna appen Inställningar och sedan trycka på Aviseringar > HubSpot.
 • Tryck på för att slå på knappen Tillåt av iseringar och anpassa sedan dina aviseringar för ljud och varningar.

mobile-hubspot-settings

Om du har tillåtit aviseringar i dina iOS-inställningar, men fortfarande inte får några aviseringar, kan du aktivera aviseringar i själva appen.

 • Öppna HubSpot-appen på din enhet.
 • Tryck på Meny och sedan på ikonen settings inställningar i det vänstra sidofältet.
 • Tryck på Notifieringar och aktivera sedan notifieringar baserade på verktygsspecifika händelser.

Aktivera mobila aviseringar (Android)

 • Öppna Inställningar på din enhet.
 • Tryck på Appar > HubSpot >Appaviseringar eller Aviseringar.
 • Se till att knappen eller Visa aviseringar är påslagen, eller att knappen Blockera är avslagen.

Om du har tillåtit aviseringar i inställningarna för din Android-enhet, men fortfarande inte får några aviseringar, aktiverar du aviseringar i själva appen.

 • Öppna HubSpot-appen på din enhet.
 • Tryck Meny och sedan på ikonen settings inställningar i det vänstra sidofältet.
 • Tryck på Notifieringar och aktivera sedan notifieringar i enlighet med detta.

mobile-notifications

Felsöka mobila aviseringar (iOS och Android)

Om du har problem med HubSpot-mobilaviseringar, kontrollera om aviseringsinställningarna är inaktiverade för HubSpot-appen på din enhet.

 • Öppna HubSpot-appen på din enhet.
 • Tryck Meny och sedan på ikonen settings inställningar i det vänstra sidofältet.
 • Tryck på Meddelanden.
 • Om dina aviseringar är avstängda i dina inställningar, tryck på Öppna inställ ningsappen för att aktivera aviseringar för HubSpot-appen.

 • Om aviseringar är aktiverade för HubSpot, gå tillbaka till Inställningar och tryck på Felsök aviseringar. I Android ser du Körning. .. under inställningen.
 • Diagnosverktyget kontrollerar om din HubSpot-app är korrekt registrerad med HubSpot-servrarna.
  • Om så inte är fallet visas en dialogruta med meddelandet Något gick fel när du registrerade din HubSpot-app..., och HubSpot kommer att försöka registrera din app igen.
  • Om aviseringarna fungerar korrekt får du ett exempel på en avisering på din enhet.

(iOS)

(Android)

Varningar för mobila aviseringar

Varningar för meddelanden från HubSpot-mobilappen varierar beroende på om appen är öppen eller stängd (dvs. om andra appar används aktivt eller om enheten är i standby-läge). Notifieringsvarningar kan vara antingen:

 • Hög: push-notis, vibration med ljus och ljud
 • Låg: push-notis, ingen vibration, inget ljus och inget ljud
Meddelande I appen Utanför appen
Aktivitetsflöde - Låg Låg
Kontakter Omnämnande av kontakt Låg Hög
Omnämnande av företag Låg Hög
Konversationer Svar på konversationer i livechatt Låg Hög
Ny konversation i livechatt Låg Hög
Omfördelad live chatt konversation Låg Hög
Ej tilldelad live chatt konversation Låg Hög
Uppgifter Påminnelse Låg Hög
Omnämnanden Låg Hög
Meddelanden om felsökning - Låg Hög
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.