Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Aktivera meddelanden från HubSpot-mobilappen

Senast uppdaterad: juni 28, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Visa mobilmeddelanden för funktioner som spårad e-post eller uppgifter genom att aktivera meddelanden i inställningarna för din enhet och HubSpot-appen.

Aktivera mobila meddelanden (iOS)

 • När du kommer igång med HubSpot-appen visas en uppmaning om att "HubSpot" vill skicka meddelanden till dig. Tryck på Tillåt.
 • Du kan också aktivera notiser när som helst genom att öppna appen Inställningar och sedan trycka på Notiser > HubSpot.
 • Tryck på för att slå på knappen Tillåt notiser och anpassa sedan dina notiser för ljud och varningar.

mobile-hubspot-settings

Om du har tillåtit meddelanden i inställningarna för iOS, men fortfarande inte får några meddelanden, kan du aktivera meddelanden i själva appen.

 • Öppna HubSpot-appen på din enhet.
 • Tryck på . Menyoch tryck sedan på inställningar ikonen för inställningar i den vänstra sidofältet.
 • Tryck på Aviseringar och aktivera sedan aviseringar baserade på verktygsspecifika händelser.

Aktivera mobila meddelanden (Android)

 • Öppna Inställningar på enheten.
 • Tryck på Appar > HubSpot > App-notiser eller Notiser.
 • Se till att strömbrytaren eller Visa notiser är aktiverad eller att strömbrytaren Blockera är avstängd.

Om du har tillåtit meddelanden i inställningarna för din Android-enhet, men fortfarande inte får några meddelanden, kan du aktivera meddelanden i själva appen.

 • Öppna HubSpot-appen på din enhet.
 • Tryck på . Menyoch tryck sedan på inställningar ikonen för inställningar i den vänstra sidofältet.
 • Tryck på Notiser och aktivera sedan notiser i enlighet med detta.

Felsöka mobilmeddelanden (iOS och Android)

Om du har problem med HubSpot-mobilmeddelanden kontrollerar du om inställningarna för meddelanden är inaktiverade för HubSpot-appen på din enhet.

 • Öppna HubSpot-appen på din enhet.
 • Tryck på Meny och tryck sedan på ikonen för inställningar inställningar i den vänstra sidofältet.
 • Tryck på Meddelanden.
 • Om notiserna är avstängda i inställningarna trycker du på Öppna appen med inställningar för att aktivera notiser för HubSpot-appen.

 • Om notiser är aktiverade för HubSpot återgår du till Inställningar och trycker på Felsök notiser. I Android visas Kör... under inställningen.
 • Diagnosverktyget kontrollerar om din HubSpot-app är korrekt registrerad på HubSpot-servrarna.
  • Om den inte gör det visas en dialogruta med meddelandet Något gick fel när du registrerade din HubSpot-app.... och HubSpot försöker registrera appen igen.
  • Om anmälningarna fungerar korrekt får du ett exempel på en anmälan på din enhet.

(iOS)

(Android)

Varningar för mobila meddelanden

Varningar för meddelanden från HubSpot-mobilappen varierar beroende på om appen är öppen eller stängd (dvs. om andra appar används aktivt eller om enheten är i standby). Varningar för meddelanden kan vara antingen:

 • Hög: push-notis, vibration med ljus och ljud.
 • Låg: push-notis, ingen vibration, inget ljus och inget ljud.
Meddelande I appen Utanför appen
Aktivitetsflöde - Låg Låg
Kontakter Nämn kontakt Low Hög
Företagets omnämnande Låg Hög
Samtal Svar på konversationer i livechatt Låg Hög
Ny chattkonversation Låg Hög
Omfördelad chattkonversation Låg Hög
Ej tilldelad chattkonversation Låg Hög
Uppgifter Påminnelse Låg Hög
Uppgifter Låg Hög
Felsökning av meddelanden - Låg Hög
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.