Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Account Settings

Redigera användarbehörigheter

Senast uppdaterad: april 25, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

Superadministratörer och användare med behörighet att lägga till och redigera användare i ditt HubSpot-konto kan ändra en användares behörigheter. Användare måste logga ut ur kontot och logga in igen innan uppdateringar av deras behörigheter träder i kraft.

Du kan också visa en användares behörighetshistorik för att spåra deras behörighetsändringar över tid.

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
 • Klicka på Användare och team i menyn i den vänstra sidofältet.
 • Klicka på användarensnamn.
 • I den högra panelen navigerar du mellan flikarna för att bevilja och begränsa behörigheter.
 • Om du har skapat behörighetsuppsättningar kan du tilldela användaren en behörighetsuppsättning för att bevilja alla behörigheter på en gång. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Behörighetsuppsättningar och väljer den behörighetsuppsättning som du vill att den nya användaren ska ha.
 • Om du vill göra användaren till superadministratör klickar du på rullgardinsmenynÅtgärder och väljerGör superadministratör.får användaren automatiskt tillgång till alla verktyg och inställningar, med undantagförSales HubStarter- ochProfessional-funktionerna.

Observera:Användare kan bara ge åtkomst till samma behörigheter som de själva har. Till exempel kan endast superadministratörer ge andra användare åtkomst tillSuperadministratör.

 • Klicka påSpara längst ner i rutan.

Så här redigerar du användarbehörigheter för flera användare samtidigt:

 • Markerakryssrutanbredvid den eller de användare vars behörigheter du vill redigera.
 • Överst i tabellen klickar du påredigeraRedigera.settings-edit-users-in-bulk
 • I den högra panelen navigerar duflikarna för att bevilja och begränsa behörigheter. Använd kryssrutorna, radioknapparna och växlarna för att justera behörigheterna efter behov. En fullständig katalog över HubSpot-användarbehörigheter finns i guiden för användarbehörigheter.
 • Klicka på Spara.

Andra åtkomstnivåer som du kan anpassa är följande Begränsning av redigeringsåtkomst till egenskaper till specifika användare.ochTilldelning av innehållsbehörighet till specifika användare..

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.