Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Data ostatniej aktualizacji: marca 5, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Superadministratorzy i użytkownicy z uprawnieniami do dodawania i edytowania użytkowników na koncie HubSpot mogą zmieniać uprawnienia użytkowników. Użytkownicy będą musieli wylogować się z konta i zalogować ponownie, zanim aktualizacje ich uprawnień zaczną obowiązywać.

Możesz wyświetlić historię uprawnień użytkownika, aby śledzić ich zmiany w czasie.

Przed rozpoczęciem

Aby edytować istniejących użytkowników, należy wykonać następujące czynności:

 • Skonfigurować konto HubSpot.
 • Utworzyć użytkowników HubSpot.
 • Jeśli użytkownicy potrzebują dostępu do funkcji, które wymagają płatnego miejsca, należy zakupić płatne miejsca.

Edytuj uprawnienia użytkowników

Aby edytować uprawnienia dla istniejących użytkowników:

 • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
 • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
 • W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika, a następnie kliknij kartę Dostęp.
 • W obszarze Uprawnienia kliknij opcję Edytuj uprawnienia. Możesz użyć menu rozwijanego Bieżący widok, aby przejrzeć uprawnienia użytkownika przed i po ich edycji.

review-and-edit-permissions

 • Na ekranie Edycja dostępu kliknij, aby rozwinąć sekcje Wybierz sposób ustawienia dostępu i Wybierz uprawnienia .
 • W razie potrzebywłączaj i wyłączaj uprawnienia. Dowiedz się więcej o tym, do czego daje dostęp każde uprawnienie w przewodniku po uprawnieniach użytkownika HubSpot.

select-user-permissions

Edycja uprawnień dla wielu użytkowników jednocześnie

 • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
 • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
 • Zaznacz pole wyboru obok użytkowników, których uprawnienia chcesz edytować.
 • W górnej części tabeli kliknij Edytuj uprawnienia. Możesz teraz edytować uprawnienia dla wybranych użytkowników zgodnie z potrzebami.

edit-multiple-user-permissions

Tworzenie i edytowanie zestawów uprawnień( tylkoEnterprise )

Zestawy uprawnień umożliwiają definiowanie wstępnie ustawionych uprawnień dla zespołu. Po utworzeniu zestawu uprawnień i określeniu dla niego określonych uprawnień można przypisać nowym i istniejącym użytkownikom zestaw uprawnień, aby przyznać im te same uprawnienia.

Dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu zestawów uprawnień.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.