Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzanie godzinami pracy użytkowników poza biurem dla skrzynki odbiorczej i działu pomocy technicznej.

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 20, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise

Superadministratorzy i indywidualni użytkownicy mogą ustawić dostępność poza biurem w oparciu o strefę czasową użytkownika. Gdy użytkownik jest poza biurem, jego dostępność zostanie zmieniona na Nieobecny i nie będzie on kwalifikował się do automatycznego przypisania w skrzynkach odbiorczych lub dziale pomocy.

Użytkownicy mogą ręcznie zmienić swój status dostępności na stronie rekordu użytkownika, w skrzynce odbiorczej lub w dziale pomocy. Gdy użytkownik ręcznie zmieni swój status, zostanie to odzwierciedlone we wszystkich środowiskach.

Ustawianie użytkownika poza godzinami pracy

Aby ustawić użytkownika poza godzinami pracy:

 • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
 • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
 • W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika.
 • Kliknij kartę Preferencje. Następnie w menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Godziny pracy.
 • Kliknij menu rozwijane Strefa czasowa, aby wybrać prawidłową strefę czasową użytkownika. Następnie kliknij przycisk Zapisz.
 • W sekcji Poza biurem kliknij + Dodaj daty. Aby ustawić okres, w którym będziesz poza biurem, kliknij pola wyboru daty i wybierz daty. Użyj menu rozwijanych, aby wybrać czas rozpoczęcia i zakończenia. Aby usunąć daty, kliknij ikonę usuwania delete.
 • Kliknij przycisk Zapisz.
 • W górnej części rekordu użytkownika status dostępności użytkownika i godziny pracy w danym dniu będą odzwierciedlać datę rozpoczęcia i zakończenia okresu nieobecności użytkownika.
  • Aby ręcznie zmienić status dostępności, kliknij menu rozwijane Status użytkownika, a następnie kliknij opcjęDostępny lub Nieobecny.
  • Aby edytować godziny pracy, kliknijEdytuj godziny pracy.


Manage availability status from inboxes or Help Desk

At the beginning of a user's out of office, their availability status is automatically set to Away. At the end of a user's out of office, their availability status is automatically set to Available. Users can manually change their availability status before the end of their out of office period to reflect when they are Available. Doing so will prompt the user to confirm if they want to end their out of office block early or continue to be set as Away.

To manually change your availability status, navigate to one of the following:

 • User record:
  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • In the left sidebar menu, navigate to Users & Teams.
 • In the user table, click a user record.
 • At the top of the user record, click the User status dropdown menu, then click Available or Away.
 • In the dialog box, click Yes, set myself as available

  2024-06-20_10-34-28

 Inbox:

 • In the top-left corner, toggle the switch on or off to change your availability status. 
 • In the dialog box, click Yes, set myself as available.

  2024-06-20_22-22-06

 • Help Desk:
  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Przestrzenie robocze > Centrum pomocy.
  • In the bottom-left corner, toggle the switch on or off to change your availability status.
  • In the dialog box, click Yes, set myself as available.


   2024-06-20_22-20-01
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.