Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Włącz identyfikator rozmówcy w aplikacji mobilnej HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 6, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Gdy dzwoni do Ciebie kontakt, aplikacja mobilna HubSpot używa wartości numeru telefonu we właściwościach Numer telefonu i Numer telefonu komór kowego, aby określić kontakt, który dzwoni.

Aby wyświetlić informacje o kontakcie po odebraniu połączenia przychodzącego, należy włączyć funkcję Caller ID w aplikacji mobilnej lub ustawieniach urządzenia.

Uwaga: ID dzwoniącegodziała najlepiej, jeśli:

 • Twoje konto ma mniej niż 10 000 kontaktów. W przypadku kont z większą liczbą kontaktów identyfikator dzwoniącego może nie zostać pomyślnie dopasowany do istniejącego kontaktu. Jeśli istnieje niezawodne połączenie mobilne, urządzenia z systemem Android spróbują poprosić o dodatkowe informacje kontaktowe dla kontaktów powyżej 10 000.
 • Wartości numerów telefonów kontaktówzawierają + kod kraju i numer kierunkowy, jeśli dotyczy (np. +353871234567), i nie zawierajążadnych spacji ani nawiasów.

Włącz identyfikator rozmówcy (iOS)

Jeśli jesteś użytkownikiem iOS, musisz włączyć HubSpot Caller ID w ustawieniach swojego urządzenia.

 • Otwórz ustawienia iOS na swoim urządzeniu.
 • Stuknij Telefon. ios-settings-phone
 • Stuknij opcję Blokowanie i identyfikacja połączeń.
 • Stuknij, aby włączyć przełącznik HubSpot . ios-enable-caller-ID
 • Aby upewnić się, że ID dzwoniącego jest włączone w aplikacji, otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
 • Stuknij Menu, a następnie ikonę ustawień settings na lewym pasku bocznym.
 • Stuknij opcję ID dzwoniącego.
 • W ustawieniach aplikacji mobilnej zobaczysz, czy funkcja Caller ID jest włączona.

Gdy dana osoba dzwoni do Ciebie, identyfikator dzwoniącego wyświetli imię, nazwisko i nazwę firmy kontaktu, jeśli dzwoniący jest w aplikacji HubSpot, ale nie znajduje się jeszcze na liście kontaktów telefonu.

Jeśli dana osoba została już zapisana na liście kontaktów telefonu, zamiast tego wyświetlone zostaną informacje z listy kontaktów telefonu.

W przypadku nieodebrania połączenia informacje o kontakcie zostaną wyświetlone w dzienniku połączeń telefonu iPhone.ios-caller-id-display

Włączanie ID dzwoniącego (Android)

Jeśli jesteś użytkownikiem Androida, musisz włączyć Caller ID w ustawieniach aplikacji mobilnej i przyznać HubSpot uprawnienia do uzyskiwania dostępu i wykonywania połączeń na Twoim urządzeniu.

 • Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
 • Naciśnij Menu, a następnie ikonę ustawień settings na lewym pasku bocznym.
 • Stuknij opcję Połączenia.
 • Stuknij, aby włączyć HubSpot Caller ID .
 • W oknach dialogowych nadaj wymagane uprawnienia, aby HubSpot mógł uzyskiwać dostęp do połączeń i zarządzać nimi:
  • Kliknij Zezwól, aby umożliwić HubSpot dostęp do dzienników połączeń. To uprawnienie jest wymagane do przechwycenia połączenia i przedstawienia informacji o identyfikatorze dzwoniącego.
  • Kliknij Allow, aby zezwolić HubSpot na wykonywanie połączeń i zarządzanie nimi z urządzenia. To uprawnienie jest wymagane do dopasowywania połączeń przychodzących i wyświetlania ekranu wyników połączeń.

caller-id-android

 • Po włączeniu ID dzwoniącego, jeśli chcesz również rejestrować połączenia wykonane poza aplikacją mobilną HubSpot, dotknij, aby włączyć przełącznik Rejestruj połączenia. Gdy to ustawienie jest włączone, pojawi się monit o rejestrowanie połączeń wychodzących z istniejącymi kontaktami poza aplikacją mobilną HubSpot. W przypadku połączeń przychodzących można rejestrować tylko połączenia wykonane z istniejącego pasującego kontaktu w CRM.

Gdy zadzwoni do Ciebie kontakt, identyfikator dzwoniącego wyświetli jego imię, nazwisko, nazwę firmy oraz powiązaną nazwę i kwotę transakcji. Jeśli przegapisz połączenie, otrzymasz powiadomienie, w którym możesz wyświetlić kontakt lub oddzwonić do niego.

Po odebraniu połączenia wyświetlony zostanie ekran Wynik połączenia, na którym można wybrać wynik połączenia, zapisać notatki i utworzyć zadania uzupełniające. Jeśli włączone jest ustawienie Log calls, ekran wyników połączenia pojawi się również w przypadku połączeń wykonanych poza aplikacją mobilną HubSpot z istniejącymi kontaktami w CRM. W przypadku połączeń przychodzących można rejestrować tylko połączenia wykonane z istniejącego pasującego kontaktu w CRM. Połączenia wychodzące wykonane z poziomu aplikacji mobilnej HubSpot zawsze będą wyświetlane na ekranie po połączeniu, niezależnie od ustawienia Log calls .

Zarządzanie identyfikatorem rozmówcy (Android)

 • Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
 • Stuknij Menu, a następnie ikonę ustawień settings na lewym pasku bocznym.
 • Stuknij Połączenia > ID dzwoniącego.
 • W sekcji Identyfikacja połączeń możesz wyłączyć identyfikację dzwoniącego, ręcznie zsynchronizować kontakty lub wyłączyć ekran rejestru połączeń po połączeniach.
  • Aby wyłączyć ID dzwoniącego, kliknij, aby przełączyć przełącznik ID dzwon iącego.
  • Aby ręcznie zsynchronizować kontakty, obok opcji Synchronizuj kontakty kliknij ikonę odświeżania refresh. Poniżej opcji Synchronizuj kontakty wyświetl opcje Ostatnia aktualizacja i Kontakty zsynchronizowane, aby wyświetlić znacznik czasu ostatniej aktualizacji i liczbę kontaktów zsynchronizowanych z kontem.

Uwaga: kontakty są synchronizowane automatycznie co 24 godziny. Aplikacja nie musi być otwarta, aby ją zsynchronizować, chyba że uruchomione zostaną określone optymalizacje systemu operacyjnego (np. optymalizacja baterii).

sync-contacts-android

  • Aby wyłączyć ekran rejestru połączeń po połączeniach, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Rejestruj połączenia.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.