Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Förstå HubSpots policy för moderering av innehåll

Senast uppdaterad: juli 27, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

HubSpots automatiserade system söker efter offentligt verifierbar information om varje konto, vilket skyddar kundernas upplevelse på plattformen, samt säkerställer att alla användare följer HubSpots Acceptable Use Policy och Terms of Service.

Kontoavstängning och granskning

Om misstänkt aktivitet upptäcks vid registrering eller under användning av plattformen, kommer åtkomst till vissa funktioner tillfälligt att stängas av. Om detta inträffar under registreringsprocessen kan du bli ombedd att lämna mer information om ditt konto innan ett slutgiltigt beslut fattas.

Vissa funktioner, t.ex. samtal, e-post, formulär och CMS, kommer inte att vara tillgängliga förrän du har lämnat de uppgifter som krävs om ditt företag. När du har skickat in dessa uppgifter kommer en HubSpot-medarbetare att granska uppgifterna om din avstängning och den information du har lämnat, och ett slutgiltigt beslut om att återställa full åtkomst till ditt konto kommer att fattas inom 48 arbetstimmar.

Om din överklagan inte godkänns kommer alla berörda verktyg att förbli låsta som en nödvändig säkerhetsåtgärd. För närvarande erbjuder HubSpot ingen åtgärd för gratiskonton. Läs mer om avstängning av konton i den här artikeln.

Avstängning av funktioner

Det finns flera scenarier som kan leda till att åtkomst till en funktion tillfälligt eller permanent stängs av i en portal, vilket inkluderar men inte är begränsat till:

 • En överklagan om avstängning av konto är fortfarande under behandling eller har avvisats.
 • Möjligt ovanligt beteende har upptäckts på ditt konto.
 • Innehåll har lagts i kö för ytterligare granskning av HubSpots modereringsteam.
 • Innehållet har befunnits bryta mot HubSpots användarvillkor eller policy för acceptabel användning.

Avstängning av samtal

Om du använder ett konto som annars är berättigat tillHubSpots samtalsverktyg och stöter på ett meddelande om avstängning och du tror att avstängningen har gjorts felaktigt, kontakta HubSpots support.

Observera: sandbox-konton och gratisversioner av HubSpot har inte tillgång till samtalsfunktionen.

Avstängning av e-post

Om dina marknadsföringsmeddelanden inte uppfyller de leveransstandarder som beskrivs i den här artikeln kan din möjlighet att skicka e-post stängas av.

Förutom prestandabaserade avstängningar kan du märka att ditt kontos funktioner för e-postmarknadsföring är avstängda om ditt e-postinnehåll köas för ytterligare granskning. När detta inträffar kommer alla ytterligare e-postmeddelanden som du försöker skicka innan den första granskningen har slutförts också att granskas.

 • Denna granskningsprocess genomförs i rätt tid och ett slutgiltigt beslut fattas så effektivt som möjligt. Läs mer om HubSpots process för innehållsmoderering här.
 • Om HubSpot fastställer att ditt innehåll bryter mot användarvillkoren eller Acceptable Use Policy, kommer e-postmeddelandet inte att publiceras, och beslutet kan inte överklagas.

Om ditt e-postmeddelande blockeras från att skickas efter att granskningsprocessen är klar, kan du uppdatera ditt e-postmeddelande för att ta bort allt innehåll som kan bryta mot HubSpots policy för acceptabel användning.

Avstängning av formulär

Om HubSpot har lagt ditt formulär i kö för ytterligare granskning kommer du inte att kunna redigera eller publicera några andra formulär i ditt konto. Denna process genomförs på ett snabbt och effektivt sätt, och du bör meddelas inom en rimlig tidsperiod om ett slutligt beslut.

 • När ditt formulär har granskats och HubSpot fastställer att det inte fanns någon överträdelse av Acceptable Use Policy eller Terms of Service, kommer ditt formulär att vara offentligt tillgängligt igen och du kan fortsätta att redigera eller publicera andra formulär i ditt konto.
 • Om ett formulär har granskats och HubSpot fastställer att det innehåller eller samlar in data som bryter mot användarvillkoren kring känslig information, kommer formuläret att förbli opublicerat.
  • För att lösa detta problem, ta bort alla fält och innehåll som bryter mot villkoren från alla associerade formulär inom 15 arbetsdagar och radera all tidigare insamlad känslig data.
  • Om du inte vidtar dessa åtgärder inom 15 arbetsdagar kommer alla flaggade formulär automatiskt att raderas av HubSpot.
  • Om du vill exportera data innan du tar bort dem kan du följa instruktionerna i den här artikeln.

Avstängning av filer och CMS-sidor

I likhet med avstängningar av e-post- och formulärverktygen kan din åtkomst till filverktyget eller dina CMS-sidor också stängas av medan HubSpot kör ytterligare kontroller. Om det har fastställts att innehållet bryter mot HubSpots användarvillkor kan det inte publiceras och beslutet kan inte överklagas.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.