Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Skapa ett schemalagt arbetsflöde

Senast uppdaterad: juni 28, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Operations Hub   Professional , Enterprise

Schemalägga ett arbetsflöde så att det återkommer med regelbundna, förutbestämda intervaller. Registreringar kommer endast att registreras i arbetsflödet när det schemalagda datumet har uppnåtts.

Arbetsflöden kan schemaläggas så att de utförs på en viss veckodag eller månad. Du kan till exempel konfigurera ett arbetsflöde för att skicka ut interna påminnelser klockan 7 på morgonen varje torsdag eller den 28:e varje månad.

Om du iställetvill centrera dina arbetsflödesåtgärder på ett specifikt kalenderdatum eller en kontaktdatumegenskap kan du läsa mer om hur du skapar arbetsflödenmed egenskapernaSpecifikt datum eller Kontaktdatum.

Ange ditt arbetsflödesschema

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.}
 • Klicka på Skapa arbetsflöde uppe till höger.
 • I den vänstra panelen klickar du på fliken Börja från början.
 • I den vänstra panelen väljer du [objekt]-baserad för att välja objekttyp för arbetsflödet. Detta bestämmer vilken typ av poster som kan registreras i arbetsflödet. Arbetsflöden förschemaläggning kan användas med alla typer av arbetsflödesobjekt.
 • I den högra panelen, under Välj typ, väljer du Schema.


 • Ställ in schemat för hur arbetsflödet ska återkomma:
  • Om du vill att arbetsflödet ska återkomma dagligen, t.ex. varje dag klockan 8 på morgonen:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Schemaläggningsutlösare och välj Dagligen.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj den tid som arbetsflödet ska utföras varje dag.
  • Om du vill att arbetsflödet ska återkomma varje vecka, till exempel varje fredag kl. 8.00:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Schemalagd utlösare och välj Veckovis.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Veckodag och markera kryssrutorna bredvid de dagar du vill att arbetsflödet ska utföras.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj den tidpunkt då arbetsflödet ska utföras.
  • Om du vill att arbetsflödet ska återkomma varje månad:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Schemalagd utlösning och välj Månadsvis.
   • Om du vill att arbetsflödet ska utlösas på specifika dagar i månaden, t.ex. varje 23:e i månaden klockan 8 på morgonen:
    • I avsnittet Dag i månaden väljer du alternativet Specifika dagar.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Månadens dag och markera kryssrutorna bredvid de dagar du vill att arbetsflödet ska utföras.
   • Om du vill att arbetsflödet ska utlösas på en flexibel dag i månaden, t.ex. varje sista dag i månaden kl. 15.00:
    • I avsnittet Månadsdag väljer du alternativet Flexibla dagar.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Månadens dag och välj den dag du vill att arbetsflödet ska utföras, t.ex. sista dagen i månaden eller första måndagen i månaden.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj den tid som arbetsflödet ska utföras.
  • Om du vill att ett arbetsflöde ska återkomma årligen, till exempel varje 4 juli kl. 8.00:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Schemalagd utlösning och välj Årligen.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Månad och välj den månad som arbetsflödet ska utföras.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Månadens dag och välj den dag du vill att arbetsflödet ska utföras.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj den tid som arbetsflödet ska utföras.

Observera att schemalagda arbetsflöden endast kan utföras på de specifika dagar och datum som de är schemalagda för. Om du till exempel har schemalagt ditt arbetsflöde för att återkomma månadsvis och ställt in månadens dag till den 31:a, kommer arbetsflödet inte att utföras på månader där månaden inte har 31 dagar, till exempel februari, som bara har 28 eller 29 dagar.


 • Klicka på pennikonen redigera för att ge arbetsflödet ett namn och klicka sedan på Skapa arbetsflöde. Du kommer då till arbetsflödesredigeraren.

Uppdatera ditt arbetsflödesschema

Om du bestämmer dig för att ändra ditt arbetsflödesschema efter att du har skapat arbetsflödet kan du göra det från arbetsflödesredigeraren.

 • I arbetsflödesredigeraren klickar du på Utlösare för schemaläggning.
 • I den högra panelen väljer du ditt nya arbetsflödesschema.
 • Klicka på Spara. Alla ändringar i schemat träder i kraft omedelbart.

Ange kriterier för registrering

På varje återkommande schemalagt datum och tid kommer alla poster som uppfyller utlösarkriterierna att registreras och gå igenom arbetsflödet, även om posten registrerats tidigare. Om en post inte längre uppfyller utlösarkriterierna fortsätter den inte att registreras i arbetsflödet.

Om en post registreras manuellt kommer den inte att följa det fastställda schemat och registreras automatiskt vid efterföljande schemalagda datum, om den inte uppfyller utlösarkriterierna. Manuellt registrerade poster kommer att utföra arbetsflödet omedelbart.

 • Klicka på Ange utlösare för registrering i arbetsflödesredigeraren.
 • I den högra panelen väljer du en filtertyp för din registreringstrigger och ställer in dina registreringskriterier. Utlösare för omregistrering är inte tillämpliga med ett schemalagt arbetsflöde, eftersom alla poster som uppfyller registreringskriterierna registreras vid det återkommande schemalagda datumet och klockslaget.
 • Ställ in kriterierna och klicka sedan på Tillämpa filter.
 • Klicka på Spara.

Lägg till åtgärder

 • Klicka på plusikonen + i arbetsflödesredigeraren.
 • Välj en åtgärd i den högra panelen. Läs mer om hur du väljer dina arbetsflödesåtgärder.
 • Ange detaljerna för åtgärden och klicka sedan på Spara.
 • Klicka på plusikonen + för att lägga till fler arbetsflödesåtgärder.

Hantera inställningar

Klicka på Inställningar för att hantera arbetsflödets inställningar. På Allmänt väljer du dagar då du vill att arbetsflödesåtgärderna ska pausa och associerar kampanjer med kontaktbaserade arbetsflöden.

När ett arbetsflöde använder en schemalagd utlösare är det inte möjligt att ange när arbetsflödesåtgärderna kan utföras. Alternativet Vilka tider vill du att åtgärderna ska utföras är grått.


På sidan Avregistrering och borttagning anger du kriterier för avregistrering och undertryckning för att automatiskt ta bort eller utesluta poster från arbetsflödet.

Läs mer om hantera dina arbetsflödesinställningar.

Aktivera arbetsflödet

 • Klicka på Granska och publicera uppe till höger.
 • I avsnittet Registrering på sidan kan du se antalet poster som för närvarande uppfyller utlösarkriterierna. Alla befintliga kontakter som uppfyller utlösarkriterierna under nästa schemalagda datum kommer att registreras.
 • Om du har en Marknadsföringshubben Starter-, Professional- eller Enterprise-konto kan du i kontaktbaserade arbetsflöden visa en statisk lista över kontakter som uppfyller kriterierna genom att klicka på Använd listor för att se dessa kontakter. Listan sparas automatiskt och kan nås från din listor-instrumentpanel.

 • Granska arbetsflödesinställningarna och klicka sedan på Aktivera.

När du har aktiverat ditt arbetsflöde kan du Visa arbetsflödeshistoriken. övervaka de poster som är registrerade.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.