CRM Setup

Herstel van verwijderde activiteit in een record

Laatst bijgewerkt: oktober 26, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

De activiteiten omvatten notities, e-mails, oproepen en taken die in de tijdlijn van een record zijn ingelogd.

Als u of een andere gebruiker per ongeluk een activiteit in een record heeft verwijderd, kunnen Super admins en gebruikers met Toevoegen en bewerken van gebruikersrechten de activiteit herstellen als de verwijdering binnen 90 dagen heeft plaatsgevonden. Na 90 dagen wordt de activiteit definitief verwijderd.

Om een verwijderde activiteit te herstellen:

  • In uw HubSpot-account navigeert u naar uw contactpersonen, bedrijven, deals of tickets.
  • Klik op de naam van een record.
  • Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Herstel activiteit.
  • Gebruik in het nieuwe tabblad de dropdown-menu's voor de datum in de rechterbovenhoek om de verwijderde opdrachten te filteren op het tijdsbestek waarin de opdracht werd verwijderd. Standaard wordt deze ingesteld op de laatste 90 dagen.
  • Selecteer de selectievakjes links van de vastleggingen die u wilt herstellen.
  • Om alle opdrachten op een pagina te selecteren, selecteert u het selectievakjebovenaan de tabel.
  • Om verder alle verplichtingen in het datumbereik te selecteren, klikt u op Alle verplichtingen in dit datumbereik selecteren.

  • Klik rechtsboven op Herstellen.
  • Voer in het dialoogvenster het aantal activiteiten in dat moet worden hersteld en klik op Herstellen.