Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Fastsette grenser for rekordtilknytninger

Sist oppdatert: februar 8, 2024

Gjelder for:

Markedsføring Hub Professional, Enterprise
Salg Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

For å opprettholde nøyaktige tilknytningsdata kan brukere med superadministratorrettigheter konfigurere grenser for antall tilknyttede poster eller etiketter som brukes til å beskrive tilknytninger. Du kan for eksempel sette en grense på ett tilknyttet selskap per avtale, fem tilknyttede kontakter per avtale eller én kontakt med etiketten Faktureringskontakt per selskap.

Slik angir du tilknytningsgrenser:

 • Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
 • Gå til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil angi tilknytningsgrenser for.
 • Klikk på fanen Tilknytninger.
 • Velg objekttilknytningen (f.eks. Kontakter til selskaper).

configure-association-limit

 • Slik angir du en grense for alle assosiasjoner mellom disse objektene, uavhengig av etiketter:
  • Klikk på Konfigurer assosiasjonsgrense.
  • I panelet til høyre velger du et alternativ for hver retning:
   • Mange [poster]: en post kan knyttes til mange poster i det andre objektet.
   • Egendefinert: en oppføring kan knyttes til et spesifisert antall oppføringer i det andre objektet. Skriv inn et tall i feltet for å angi en egendefinert grense.
   • Én [poster]: en post kan bare knyttes til én post i det andre objektet.
  • Klikk på Lagre.
 • Slik angir du grensen for en spesifikk tilknytningsetikett:
  • Se gjeldende grense i kolonnen Etikettgrenser. Som standard er de fleste tilknytningsetiketter 1-til-mange (f.eks. kan én kontakt knyttes til mange avtaler).
  • Hvis du vil redigere grensen, holder du musepekeren over raden og klikker på Rediger grense.

edit-limit-association-label

  • I panelet til høyre velger du et alternativ for hver retning:
   • Mange [poster] kan ha etikett: en post kan knyttes til mange poster i det andre objektet ved hjelp av etiketten.
   • Egendefinert: en oppføring kan knyttes til et spesifisert antall oppføringer i det andre objektet ved hjelp av etiketten. Skriv inn et tall i feltet for å angi en egendefinert grense.
   • Én [poster] kan ha etikett: en post kan knyttes til bare én post i det andre objektet ved hjelp av etiketten.
  • Klikk på Lagre.

Når det er lagret, kan ikke brukerne opprette assosiasjoner eller angi assosiasjonsetiketter som overskrider grensen.

Merk: Hvis den totale assosiasjonsgrensen er satt til én og etikettgrensen er satt til tilpasset eller mange, har assosiasjonsgrensen forrang. Hvis for eksempel antall tilknyttede kontakter er begrenset til én og grensen for beslutningstaker er satt til mange, er det maksimale antallet tilknyttede kontakter én, uansett om den er merket som beslutningstaker eller ikke.

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.