Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Uppdatera dina DNS-poster

Senast uppdaterad: juni 28, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

När du ansluter din domän till HubSpot måste du uppdatera DNS-posterna hos din DNS-provider. Nedan finns allmänna anvisningar för uppdatering av dina DNS-poster samt detaljerade anvisningar för de vanligaste DNSleverantörerna.


Innan du börjar

Innan du gör några ändringar i dina DNS-poster ska du tänka på följande:

 • Läs först igenom instruktionerna för att starta domänanslutningsprocessen för webbplatsdomäner eller e-postdomäner i HubSpot.
 • Det rekommenderas att du tar en skärmdump av dina DNS-inställningar innan du gör några ändringar.
 • Se till att dina namngivare finns hos din nuvarande DNSleverantör. Om du behöver hjälp med att göra ändringar i dina namnservrar kan du vända dig till din IT-avdelning eller till din DNSleverantörs supportteam.
 • Om du behöver ytterligare hjälp med att ändra dina DNS-poster kan du kontakta din DNSleverantörs supportteam.

Observera: stegen nedan beskriver uppdatering av CNAME-poster för att ansluta en underdomän till HubSpot (t.ex. www.hubspot.com). Om du vill ansluta en rotdomän (t.ex. hubspot.com) måste du istället uppdatera A-poster.

Få tillgång till information om DNS-poster

Information om DNS-poster finns tillgänglig under domänanslutningsprocessen, men du kan också komma åt den från dina domäninställningar:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
 • Navigera till Webbplats > Domäner och webbadresser i menyn i vänster sidofält.
 • Bredvid domänen klickar du på rullgardinsmenyn Redigera och väljer Visa DNS-poster.
Informationen om DNS-posten visas tillsammans med eventuella fel.

Allmänna DNS-instruktioner

Om din leverantör inte finns med i listan över leverantörer nedan kan du använda dessa allmänna instruktioner för att uppdatera dina DNS-poster. Fältnamnen kan variera från leverantör till leverantör, till exempel kan värd, namn och alias beskriva samma fält beroende på leverantör. Uppdatera dina DNS-poster:

 • Logga in på ditt konto hos din DNSleverantör, till exempel GoDaddy eller Namecheap.
 • Leta upp den befintliga CNAME-posten för den underdomän du ansluter eller skapa en ny.
 • I fältet värd, namn eller alias anger du prefixet för din underdomän (www, info, blog osv.).
 • I fältet mål eller pekar klistrar du in CNAME-posten som du kopierade från HubSpot. Den ska se ut som följer: [ditt Hub-ID].groupX.sites.hubspot.net.
 • Om du är värd för hela din webbplats hos HubSpot och din DNSleverantör har stöd för vidarebefordran, kan du konfigurera en omdirigering i dina DNS-inställningar så att din icke-www-domän (t.ex. hubspot.com) vidarebefordras till din www-domän (t.ex.www.hubspot.com).

Instruktioner från DNS-provider

Din DNS-leverantör hanterar ditt domännamn och det är vanligtvis där du köpte din domän. Det är här du gör ändringar i dina DNS-poster när du går live med HubSpot. Navigationsinstruktionerna och fältnamnen kan skilja sig åt mellan DNSleverantörer. Nedan finns instruktioner för att redigera DNS-poster hos de vanligaste DNSleverantörerna.
Om du inte är säker på vem som är värd för din domän kan du kontakta din IT-avdelning eller söka upp din domän.

GoDaddy

Uppdatera CNAME-poster i GoDaddy:

När du är klar med uppdateringen av dina DNS-posterväntar du på attdomäntillhandahållandet ska slutföras.

Läs mer om hur du hanterar poster i GoDaddy.

Google-domäner

Uppdatera CNAME-poster i Google Domains:

 • Logga in på ditt Google Domains-konto.
 • Under Mina domäner klickar du på Hantera bredvid den domän du vill ansluta.
 • Navigera till DNS i den vänstra sidofältets meny.
 • Under Anpassade resursposter anger du informationen om underdomänen.
  • Ange den underdomän du ansluter i fältet Namn. Till exempel www eller blogg.
  • Välj CNAME i rullgardinsmenyn Typ.
  • I fältet TTL anger du en anpassad TTL om det behövs.
  • I fältet Data anger du det värde som tillhandahålls av HubSpot-guiden för domäninställningar. Det här värdet kommer att visas som [ditt Hub-ID].groupX.sites.hubspot.net.
google-domains-add-record-1
 • Klicka på Lägg till.

När du är klar med uppdateringen av dina DNS-posterväntar du på attdomäntillhandahållandet ska slutföras.

Läs mer om hur du hanterar poster i Google Domains.

Nätverkslösningar

Uppdatera CNAME-poster i Network Solutions:

 • Logga in på ditt Network Solutions-konto och navigera sedan till DNS-hanteringsområdet för den domän du ansluter till HubSpot.
 • Lägg till en ny CNAME-post.
  • I det tomma fältetAlias anger du prefixet för den underdomän som du vill ansluta till HubSpot. Till exempel www eller blog.
  • Markera radioknappen Annan värd.
  • I fältet Annan värd anger du HubSpot CNAME-adressen, som du kopierat från kolumnen Värde i HubSpot-skärmen för domänanslutning. Värdet kommer att formateras som HubID.groupX.sites.hubspot.net.
  • Klicka på Fortsätt.
  • Granska dina ändringar och klicka sedan på Spara ändringar.

När du är klar med uppdateringen av dina DNS-posterväntar du på attdomäntillhandahållandet ska slutföras.

Läs mer om hur du hanterar poster i Network Solutions.

Cloudflare

Uppdatera CNAME-poster i Cloudflare:

 • Logga in på ditt Cloudflare-konto och välj sedan den webbplats som du ska uppdatera.
 • Överst på sidan väljer du DNS.
 • Klicka på + Add record (Lägg till post ) för att lägga till en ny CNAME-post och ange sedan informationen om underdomänen.
  • Välj CNAME i rullgardinsmenyn Typ .
  • Ange underdomänen i fältet Namn. Till exempel www eller blogg.
  • I fältet Target anger du HubSpot CNAME-adressen, som kopierats från kolumnen Value (värde) i ditt HubSpot-konto. Värdet kommer att formateras som HubID.groupX.sites.hubspot.net.
 • Under Proxystatus klickar du på den orange Cloudflare-logotypen för att se till att den är grå. Detta gör att HubSpot kan känna igen posten.

cloudflare-cname-record-proxy-setup

 • Klicka på Spara.

När du är klar med uppdateringen av dina DNS-poster väntar dupå att domäntillhandahållandet ska slutföras.

Läs mer om hur du hanterar dina DNS-poster med Cloudflare.

eNom

Uppdatera CNAME-poster i eNom:

 • Logga in på ditt eNom-konto och navigera till domänhanteringsavsnittet för den domän du vill redigera.
 • I avsnittet Redigera värdposter i eNom anger du domäninformationen.
  • I fältetVärd anger du prefixet för den underdomän som du vill ansluta till HubSpot. Till exempel www eller blogg.
  • I rullgardinsmenyn Record Type väljer du CNAME (Alias).
  • I fältet Adress anger du HubSpots CNAME-adress, som du kopierat från kolumnen Värde i HubSpots skärm för domänanslutning. Värdet kommer att formateras som HubID.groupX.sites.hubspot.net.

När du är klar med uppdateringen av dina DNS-poster väntar du på att domäntillhandahållandet ska slutföras.

Läs mer om hur du hanterar dina DNS-poster med eNom.

1och1

Uppdatera CNAME-poster i 1och1:

 • Logga in på 1and1.
 • Leta upp avsnittetA/AAAA- och CNAME-poster i DNS-inställningarna för din underdomän.
 • Markera radioknappen förCNAME.
 • I fältetAlias klistrar du in det angivna värdet. Det ska se ut så här: [ditt Hub-ID].groupX.sites.hubspot.net. Var noga med att markera kryssrutan underAlias-fältet och klicka påSpara för att spara CNAME-posten.

Observera: Med 1and1 kan den omdirigering som du kan ställa in från rotdomänen(domain.com) till underdomänen(www.domain.com) endast ställas in som en 302-omdirigering. Denna omdirigering är inte heller ett wildcard. En301 wildcard-omdirigering är den bästa metoden för att implementera en permanent omdirigering.

När du är klar med uppdateringen av dina DNS-posterväntar du på attdomäntillhandahållandet ska slutföras.

Läs mer om hur du hanterar poster i 1and1.

DNS enkelt gjort

Uppdatera dina CNAME-poster i DNS Made Easy:

 • Logga in på DNS Made Easy och navigera sedan till DNS-hanteringsavsnittet för den domän du ansluter till HubSpot.
 • Under avsnittet CNAME-poster klickar du på +-ikonen för att lägga till CNAME-posten för underdomänen. Om du vill redigera en aktuell CNAME-post för en aktuell underdomän markerar du kryssrutan bredvid posten och klickar sedan på pennikonen.
 • Ange dina domänuppgifter.
  • I fältet Namn anger du den underdomän som du ansluter till HubSpot. Till exempel www eller blog.
  • I fältet Alias anger duHubSpots CNAME-adress, som du kopierat från kolumnen Värde i HubSpots skärm för domänanslutning. Värdet kommer att formateras som HubID.groupX.sites.hubspot.net.
  • Lägg till en punkt i slutet av CNAME-värdet och klicka sedan på Skicka.

När du är klar med uppdateringen av dina DNS-poster väntar du på att domäntillhandahållandet ska slutföras.

Läs mer om hur du hanterar poster i DNS Made Easy.

Bluehost

Uppdatera dina CNAME-poster i Bluehost:

 • Logga in på Bluehost och navigera sedan till domänhanteringssidan för den domän du ansluter till HubSpot.
 • Scrolla ner till avsnittetDomänhantering och klicka påDNS Zone Editor.
 • Under Add DNS Record (Lägg till DNS-post) anger du dina domänuppgifter.
  • I fältet Host Record anger du den underdomän som du ansluter till HubSpot. Till exempel www och blog.
  • I fältet TTL anger du en TTL om så önskas.
  • I rullgardinsmenyn Typ väljer du CNAME.
  • I fältet Points To anger du HubSpots CNAME-adress, som du kopierat från kolumnen Value (värde ) i HubSpots skärm för domänanslutning. Värdet kommer att formateras som HubID.groupX.sites.hubspot.net.

Observera: Om du behöver ytterligare hjälp med att konfigurera wildcard-omdirigeringen för vidarebefordran i Bluehost måste du antingen konfigurera omdirigeringen själv genom att redigera .htaccess-filen eller kontakta Bluehosts support för att få dem att konfigurera 301-omdirigeringen åt dig.

När du är klar med uppdateringen av dina DNS-poster väntar du på att domäntilldelningen ska slutföras.

Läs mer om hur du hanterar DNS-poster i Bluehost.

Namecheap

Uppdatera dina CNAME-poster i Namecheap:

 • Logga in på ditt Namecheap-konto och navigera sedan till DNS-hanteringsskärmen för den domän du ansluter till HubSpot.
 • På sidan Avancerad DNS klickar du påLägg till ny post och anger sedan dina domänuppgifter.
  • Välj CNAME i rullgardinsmenyn Typ.
  • I fältetVärd anger du prefixet för den underdomän som du vill ansluta till HubSpot. Till exempel www eller blogg.
  • I fältet Target anger du HubSpots CNAME-adress, som du kopierat från kolumnen Value (värde ) i HubSpots skärm för domänanslutning. Värdet kommer att formateras som HubID.groupX.sites.hubspot.net.
  • Klicka på krysset för att spara ändringarna.

När du är klar med uppdateringen av dina DNS-poster väntar du på att domäntillhandahållandet ska slutföras.

Läs mer om hur du hanterar DNS-poster i Namecheap.

iPage

Om du har flyttat dina namnservrar till en annan värd efter att du har registrerat domänen hos iPage måste du göra ändringarna på den andra värden. Om dina namnservrar finns hos iPage kan du redigera dina DNS-poster:

När du är klar med uppdateringen av dina DNS-posterväntar du på attdomäntilldelningen ska slutföras.

Registrera.com

Så här uppdaterar du dina CNAME-poster i Register.com

 • Logga in på ditt Register.com-konto.
 • Leta upp avsnittetAvancerade tekniska inställningar och klicka påRedigera domänaliasposter bredvidCNAME.
 • Lägg till en ny CNAME-post för www (eller, om du bara lägger till en underdomän, lägg till lämplig underdomän här, t.ex.info. ellerblog.) och lägg sedan till den CNAME-post du kopierade i textrutan efterpekar på. Klicka påFortsätt och sedan påFortsätt igen för att bekräfta ändringarna.
 • Om du är värd för hela din webbplats hos HubSpot måste du konfigurera vidarebefordran i Register.com för att omdirigera din rotdomän (t.ex.mydomain.com) till din www-subdomän (t.ex.www.mydomain.com). Du kananvända den här länken för att logga in på ditt Register.com-konto och konfigurera vidarebefordran.

När du är klar med uppdateringen av dina DNS-poster väntar du på att domäntillhandahållandet ska slutföras.

Läs mer om hur du hanterar DNS-poster i Register.com.

AWS (Route 53)

Uppdatera dina CNAME-poster i AWS:

 • Logga in på dinAWS-instrumentpanel.
 • Klicka på Hosted zones (värdzoner) i den vänstra menyn.
 • I listan över domäner väljer du den domän som du vill redigera.
 • Om du inte har skapat din underdomän ännu klickar du på Skaparegisteruppsättning. Om du vill ansluta en befintlig underdomän till HubSpot väljer du denCNAME-post som du vill redigera.

  route-53-management-console-create
 • I den högra panelen anger du underdomänen i fältet Namn. Till exempel www eller blog.
 • I rullgardinsmenyn Typ väljer duCNAME.
 • Bredvid Alias väljer du No.
 • I fältet Värde anger du det värde som tillhandahålls av HubSpot. Värdet kommer att likna 1234567.group1.sites.hubspot.net.

  connect-domain-value
 • Som standard är Routing Policy inställd på Simple (Enkel). I de flesta fall behöver du inte justera detta.Läs mer om routningspolicyalternativ.

  route-53-create-record-set
 • Klicka på Skapa. Om du redigerar en befintlig registeruppsättning klickar du på Spara registeruppsättning.

Läs mer om hur dukonfigurerar Amazon Route 53 som din DNS-tjänst.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.