Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Dela försäljningsinnehåll med användare och team

Senast uppdaterad: juni 28, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise

När du har skapat en sekvens, mall, spelbok eller ett dokument på ditt konto kan du dela eller begränsa åtkomsten till försäljningsinnehållet. Du kan begränsa åtkomsten så att dina teammedlemmar bara kan visa det innehåll som behövs för deras roller.

I ditt bibliotek med sekvenser, mallar, spelböcker eller dokument kan du filtrera efter innehållets ägare med hjälp av rullgardinsmenyn Ägare .

Observera:

 • Superadministratörer med tilldelade platser för Sales Hub eller Service Hub Professional och Enterprise har tillgång till allt försäljningsinnehåll. Detta inkluderar innehåll med delningsinställningarna Specifika användare eller team eller Endast jag .
 • Superadministratörer som inte är betalande användare har endast tillgång till de fem första mallar och dokument som lagts till på kontot . Detta inkluderar innehåll med delningsinställningarna Specifika användare eller team eller Endast jag.

Dela en sekvens, mall, spelbok eller ett dokument

Så här konfigurerar du dina delningsinställningar:

 • I den högra panelen väljer du radioknappen bredvid önskad delningsinställning:
  • Endast jag: Endast innehållsskaparen kan visa och använda försäljningsinnehållet.
  • Alla : Alla kan visa och använda försäljningsinnehållet.
  • Specifika användare och team : Endast specifika användare och team kan visa och använda försäljningsinnehållet. Om du vill bevilja åtkomst markerar du kryssrutorna bredvid teamen eller användarna. Det här alternativet kan endast väljas av Super admins eller användare med tilldelade Sales Hub eller Service Hub Professional och Enterprise platser.
 • Klicka på Spara.

Bulkdela sekvenser

Konfigurera delningsinställningarna för flera sekvenser:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Sekvenser.}
 • Markera kryssrutorna bredvid de sekvenser du vill ändra.
 • Klicka på Hantera delning.

Manage-sequence-sharing

 • I den högra panelen markerar du radioknappen bredvid den önskade delningsinställningen:
  • Endast jag: Endast innehållsskaparen kan visa och använda försäljningsinnehållet.
  • Alla : Alla kan visa och använda försäljningsinnehållet.
  • Specifika användare och team : Endast specifika användare och team kan visa och använda försäljningsinnehållet. Om du vill bevilja åtkomst markerar du kryssrutorna bredvid teamen eller användarna. Det här alternativet kan endast väljas av Super admins eller användare med tilldelade Sales Hub eller Service Hub Professional och Enterprise platser.

Manage-sequence-sharing-bulk

 • Klicka på Spara.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.