Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Connected Email

HubSpot Sales for Outlook installationsfel: "Ett program med samma identitet är redan installerat

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Du kan få följande felmeddelande när du försöker installeraHubSpot Sales Outlook-tillägget för skrivbordet:

Det går inte att installera det här programmet eftersom ett program med samma identitet redan är installerat.

Så här löser du felet:

 • Ta bort allt innehåll i den här mappen.
 • Navigera till registereditorn genom att skriva regedit i Start-menyn och trycka på Enter.
 • Klicka på symbolen > bredvid HKEY_CURRENT_USER för att expandera mappen.
 • Expandera Software > Microsoft > Office > Outlook > Add-Ins.

 • Högerklicka på mappenSidekick och väljTa bort.

 • Fäll ihop Add-Ins > Outlook > Office så att du är tillbaka i mappen Microsoft.
 • Expandera VSTA > Lösningar.
 • Under Solutions ser du en eller flera mappar. Klicka på en för att visa en lista med filer i fönstrets högra ruta.
 • Gå igenom varje mapp under Solutions och hitta en där värdet i kolumnen Data för filenProductName är HubSpot Sales for Outlook.
 • Ta bort hela mappen som innehåller filen HubSpot Sales for Outlook ProductName.
 • Försök att installeraHubSpot Sales Outlook-tillägget för skrivbordet igen.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.