Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Angi standard objektvisninger for nye brukere

Sist oppdatert: juni 28, 2023

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Brukere med superadministratorrettigheter kan angi at standardvisninger skal vises som faner på hvert objekts indeksside. For nye brukere som legges til i HubSpot-kontoen, vises standardkonfigurasjonen for hele kontoen automatisk når de navigerer til det aktuelle objektet. Brukerne kan når som helst oppdatere sine egne visningsfaner, som overstyrer standardinnstillingene for hele kontoen.

Slik angir du standard visningsfaner for et objekt:

  • Naviger til et objekts indeksside (f.eks. Naviger til Kontakter > Kontakter i HubSpot-kontoen din.).
  • Klikk på Alle visninger.

all-views

  • Alle visninger-siden klikker du på fanen Standardvisninger.

default-views

  • Som standard vises kontaktvisninger. Hvis du vil redigere et annet objekts standardvisninger, klikker du på rullegardinmenyen Kontakter og velger deretter objektet.

admin-set-default-views (1)

  • I panelet til venstre merker du av i avmerkingsboksene for visningene du vil vise. Kortet Standardvisninger inneholder HubSpot-opprettede visninger, og kortet Egendefinerte visninger inneholder brukeropprettede visninger med synlighet satt til Alle.
  • Du kan endre rekkefølgen på fanene ved å klikke på og dra en fane. Hvis du plasserer en visning lengst til venstre, blir den standardvisningen som åpnes hver gang en bruker navigerer til indekssiden. For avtaler, billetter og egendefinerte objekter gjelder standardvisningen også for tavlevisningen.
  • Hvis du vil fjerne en visning, klikker du på X på en fane.
  • Når du er ferdig, klikker du på Lagre øverst til høyre.

Standardfanene vises for nye brukere fremover, og for eksisterende brukere som ennå ikke har endret visningsfanene sine. Finn ut hvordan hver bruker kan tilpasse sine egne visningsfaner.

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.