Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Domyślnie włącz przypomnienia o spotkaniach

Data ostatniej aktualizacji: maja 2, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Jeśli chcesz wysyłać wiadomości e-mail z przypomnieniami przed spotkaniami, możesz domyślnie włączyć przypomnienia o spotkaniach dla swojego konta. Przypomnienia otrzymają wszystkie zaproszone osoby, które nie odrzuciły zaproszenia na spotkanie. Strony planowania, spotkania zarezerwowane z rekordu i spotkania zarezerwowane za pomocą funkcji wstawiania proponowanego czasu domyślnie odziedziczą te przypomnienia. Jednak każda strona planowania, spotkanie zarezerwowane z rekordu lub spotkanie zarezerwowane za pomocą funkcji wstawiania proponowanego czasu może w razie potrzeby zrezygnować z tego domyślnego ustawienia.

Uwaga: jeśli włączysz domyślne przypomnienia, nie wpłynie to na żadne spotkania, które zostały już zaplanowane, ani na istniejące strony planowania.

Aby domyślnie włączyć przypomnienia o spotkaniach:

 • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
 • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Narzędzia > Spotkania.
 • Na karcie Konfiguracje spotkań kliknij, aby włączyć domyślne przypomnienie o spotkaniu.
  • Aby wybrać, ile tygodni, dni, godzin lub minut przed spotkaniem ma zostać wysłana wiadomość e-mail, wprowadź liczbę w polu tekstowym, a następnie kliknij menu rozwijane Zaplanowana wiadomość e-mail z przypomnieniem i wybierz miarę czasu.
  meeting_reminder
  • Można dodać maksymalnie trzy wiadomości e-mail z przypomnieniem. Aby dodać dodatkowe wiadomości e-mail z przypomnieniem, kliknij przycisk Dodaj przypomnienie. Aby usunąć przypomnienie, kliknij na śmieci
 • Kliknij przycisk Zapisz.

Gdy wysyłane jest przypomnienie o spotkaniu, do określenia strefy czasowej, w której zostanie ono wysłane, używana jest następująca logika. Logika rozważa każdą opcję przed przejściem do następnej:

 • Strefa czasowa ustawiona dla kontaktu.
 • Strefa czasowa wybrana podczas rezerwacji spotkania.
 • Domyślna strefa czasowa konta.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.