Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Meetings

Wyślij e-mailem proponowane godziny spotkań

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 5, 2022

W wersji beta

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Proponowane godziny spotkań można wstawiać bezpośrednio do wiadomości e-mail typu one-to-one wysyłanej z rekordu w CRM lub wysyłanej z konta e-mail, na którym zainstalowano rozszerzenie lub dodatek HubSpot Sales.

Uwaga: aby wysyłać proponowane godziny spotkań, musisz mieć na swoim koncie skonfigurowanąsynchronizację kalendarza HubSpot z Kalendarzem Google lub Kalendarzem Outlook .

 • Przejdź do swoich rekordów:
  • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
  • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
 • Kliknij nazwę rekordu.
 • W lewym panelu kliknijikonę e-mail Email.
 • W wyskakującym okienku kliknij menu rozwijane Spotkania i wybierz opcję Wstaw proponowane godziny.

insert-proposed-times-into-meeting

 • Pojawi się widok kalendarza. W lewym panelu, dostosuj ustawienia proponowanych czasów:
  • Aby wybrać czas, na jaki goście mogą zarezerwować spotkanie,kliknij menu rozwijane Czas trwania .
  • Aby zaktualizować tytuł spotkania, który pojawi się na stronie planowania, wprowadź tytuł w polu tekstowym.
  • Aby zamieścić informacje o tym, jak i gdzie połączysz się z uczestnikiem spotkania, kliknij menu rozwijane Lokalizacja i wybierz opcję rozmowy telefonicznej, osobistej, niestandardowej lub wideokonferencji. W zależności od wybranej opcji lokalizacji pojawi się pole tekstowe, w którym można dodać numer telefonu lub adres spotkania.
  • Aby zamieścić opis spotkania, który pojawi się w zaproszeniu po zarezerwowaniu spotkania, w polu tekstowym Opis wprowadź szczegóły spotkania.
 • Po prawej stronie widoku kalendarza można utworzyć wiele proponowanych przedziałów czasowych:
  • Aby utworzyć proponowany przedział czasowy, kliknij dzień/godzinę.
  • Aby usunąć proponowany przedział czasowy, należy najechać kursorem na przedział czasowy, a następnie kliknąćikonę usuwania .
  • Jeśli chcemy, aby dostępne były tylko dni powszednie, należy zaznaczyć pole wyboru Ukryj weekendy .
  • Aby przejść do innego tygodnia, należy użyć strzałek w prawym górnym rogu.

select-proposed-times

 • W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Wstaw czasy.
 • W projekcie wiadomości e-mail pojawi się widżet planowania. Dokonaj wszelkich dodatkowych edycji treści wiadomości e-mail, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

select-meeting-times-in-email

Gdy kontakt otrzyma wiadomość e-mail z proponowanymi godzinami, będzie mógł wybrać jedną z opcji przedziału czasowego, a następnie potwierdzić czas spotkania.

select-proposed-time-in-emails

Proponowane godziny można również wstawiać podczas korzystania z rozszerzenia lub dodatku do wiadomości e-mail HubSpot Sales. W zależności od tego, którego rozszerzenia lub dodatku używasz, kliknij Spotkania ,a następnie wybierz Wstaw proponowane godziny.

insert-proposed-times-gmail

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.