Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Konfiguracja płatności HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 11, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Starter , Professional , Enterprise
Sales Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise
Operations Hub   Starter , Professional , Enterprise
Content Hub   Starter , Professional , Enterprise

HubSpot payments to procesor płatności HubSpot, który umożliwia pobieranie jednorazowych i cyklicznych płatności za pośrednictwem faktur, linków do płatności i ofert. HubSpot payments jest dostępny tylko dla firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i umożliwia pobieranie USD za pomocą kart kredytowych/debetowych, Apple Pay i Google Pay oraz ACH.

Alternatywnie, jeśli masz już konto Stripe, możesz podłączyć je jako procesor płatności. Przetwarzanie płatności Stripe jest dostępne dla wszystkich subskrypcji kont i jest dostępne na całym świecie.

Poniżej dowiesz się, jak skonfigurować płatności HubSpot, aby rozpocząć zbieranie pieniędzy za pośrednictwem HubSpot. Następnie zakończ konfigurację, konfigurując ustawienia płatności. Możesz również dowiedzieć się, jak zarządzać przychodzącymi płatnościami i subskrypcjami lub zapoznać się z często zadawanymi pytaniami.

Wymagania dotyczące konfiguracji płatności HubSpot

Przed skonfigurowaniem płatności HubSpot należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Płatności HubSpot są dostępne tylko dla firm i organizacji, które znajdują się i działają w USA. Musisz mieć konto bankowe w USA i korzystać z płatnej wersji HubSpot.
 • Każde konto HubSpot może mieć skonfigurowaną tylko jedną instancję płatności HubSpot. Jeśli używasz jednostek biznesowych do zarządzania markami na swoim koncie, wszystkie jednostki biznesowe muszą korzystać z tej samej instancji płatności HubSpot.
 • Płatności HubSpot są przeznaczone do sprzedaży towarów niefizycznych (np. oprogramowania, usług, wydarzeń, kursów, treści, darowizn itp.) i są mniej odpowiednie dla osób wysyłających towary fizyczne, ponieważ HubSpot nie oblicza obecnie podatków ani opłat za wysyłkę.
 • Płatności HubSpot nie są obsługiwane na kontach sandbox i powinny być konfigurowane tylko na kontach standardowych. Próba skonfigurowania płatności na koncie sandbox spowoduje odrzucenie wniosku o płatność. Ponadto linki do płatności utworzone na kontach sandbox pojawią się na koncie standardowym i nie będą mogły być używane do pobierania płatności.

Konfiguracja płatności HubSpot

Aby aktywować płatności HubSpot na swoim koncie, musisz ukończyć proces składania wniosku. Zespół ds. oceny ryzyka i underwritingu HubSpot rozpatrzy wniosek w ciągu dwóch do trzech dni roboczych. Po zatwierdzeniu wniosku można rozpocząć pobieranie płatności od klientów.

Przed rozpoczęciem składania wniosku upewnij się, że posiadasz dane identyfikacji podatkowej swojej firmy, informacje o właścicielu i informacje o amerykańskim koncie bankowym.

 • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
 • Kliknij opcję Skonfiguruj płatności.

payments_set_up_payments

 • Kliknij Zarejestruj się teraz w sekcji Zbieraj płatności za pomocą HubSpot.
 • W sekcji Czy Twoja firma znajduje się w Stanach Zjednoczonych wybierz Tak. Jeśli Twoja firma nie znajduje się w Stanach Zjednoczonych, rozważ podłączenie konta Stripe jako procesora płatności.
 • Wprowadź swój adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Start.

payments_basic_information

 • Kliknij menu rozwijane Rodzaj działalności i wybierz rodzaj działalności.
  • Jeśli wybrałeś Company jako rodzaj działalności, wybierz Business structure z drugiego menu rozwijanego.
 • Kliknij przycisk Dalej.
 • Wprowadź nazwę firmy, branżę, adres URL witryny firmy oraz produkty lub usługi, za które będziesz pobierać płatności.

payments_tell_us_about_business

 • Kliknij przycisk Dalej.
 • Wprowadź zarejestrowany adres firmy, adres e-mail pomocy technicznej, numer telefonu pomocy technicznej (tylko numery telefonów w USA) i opis wyciągu bankowego.

payments_business_info_continued

 • Kliknij przycisk Dalej.
 • W sekcji Jak długo Twoja firma prowadzi działalność wybierz odpowiedź, która dotyczy Twojej firmy.
 • W sekcji Średnia kwota transakcji wybierz średnią kwotę, jaką klient zapłaci za transakcję.
 • W sekcji Miesięczny wolumen transakcji wybierz szacowany zakres skumulowanych płatności, które spodziewasz się zebrać w ciągu jednego miesiąca za pośrednictwem płatności HubSpot.
 • W sekcji Numer identyfikacyjny pracodawcy (EIN ) wprowadź swój numer EIN.

payments_business_financials

 • Kliknij przycisk Dalej.
 • Wprowadź imię, nazwisko i adres e-mail przedstawiciela firmy.
 • Zaznacz pole wyboru This business representative is an owner, executive, senior manager, or someone with significant managerial control within the company. Jest to pole obowiązkowe.
 • W przypadku wybrania firmy lub organizacji non-profit jako rodzaju działalności wcześniej w konfiguracji onboardingu, opcjonalnie wybierz, czy ta osoba posiada 25% lub więcej udziałów w firmie.
 • Wprowadź datę urodzenia, adres, numer telefonu i numer ubezpieczenia społecznego przedstawiciela.
  • W przypadku rejestracji jako firma lub organizacja non-profit wystarczy wprowadzić tylko 4 ostatnie cyfry numeru ubezpieczenia społecznego lub zaznaczyć pole wyboru Ta osoba nie ma numeru ubezpieczenia społecznego.

payments_business_rep

 • Kliknij przycisk Dalej.
 • Jeśli rejestrujesz się jako firma, musisz dodać dodatkowych właścicieli, którzy posiadają 25% lub więcej udziałów w firmie. Kliknij Dodaj kolejnego właściciela, aby dodać dane innych właścicieli i kliknij Zapisz.

payments_add_owners

 • Po dodaniu wszystkich właścicieli kliknij przycisk Dalej.
 • Zostaniesz przeniesiony do ekranu, aby przejrzeć każdą sekcję procesu rejestracji. Jeśli chcesz zmienić jakiekolwiek informacje, kliknij ikonę ołówka edit obok sekcji, w której chcesz wprowadzić poprawki.
 • Zapoznaj się z Regulaminem, klikając łącze Warunki użytkowania w górnej części panelu lub łącze Regulamin w dolnej części panelu.
 • Gdy upewnisz się, że wszystkie wprowadzone informacje są dokładne i zapoznałeś się z warunkami, zaznacz pole wyboru Zgadzam się z warunkami.

payments_review_screen_1

 • Kliknij przycisk Prześlij.
 • Jeśli nie udało się zweryfikować tożsamości użytkownika, zostanie on poproszony o podanie dodatkowych informacji.
 • Kliknięcie przycisku Zweryfikuj tożsamość za pomocą Stripe spowoduje przekierowanie do Stripe w celu wprowadzenia dodatkowych informacji.

payments_unable_indentity

 • Po przesłaniu wniosku zespół ds. oceny ryzyka i gwarantowania emisji HubSpot rozpatrzy go w ciągu dwóch do trzech dni roboczych. Po zatwierdzeniu płatności HubSpot możesz dodać informacje o swoim koncie bankowym, aby rozpocząć pobieranie płatności.

Dodawanie i edytowanie informacji o koncie bankowym

Uwaga: jeśli podłączyłeś Stripe jako procesor płatności, będziesz musiał zarządzać swoimi danymi bankowymi w Stripe.

Po zweryfikowaniu i aktywowaniu konta wprowadź dane amerykańskiego konta bankowego, na które będą wpłacane wypłaty. Do każdego konta HubSpot można dodać jedno konto bankowe. Możesz również sprawdzić aktualne stawki i opłaty za przetwarzanie płatności. Tylko użytkownicy z uprawnieniami Super Admin mogą wprowadzać zmiany w danych konta bankowego. HubSpot wyśle potwierdzenie e-mailem do każdego Super Administratora na koncie za każdym razem, gdy informacje o koncie bankowym zostaną zaktualizowane.

Jeśli chcesz zaktualizować nazwę swojej firmy lub autoryzowanego przedstawiciela swojego konta, skontaktuj się z paymentsunderwriting@hubspot.com. Aby wprowadzić inne zmiany w ustawieniach konta płatności lub zamknąć konto płatności, skontaktuj się z pomocą techniczną HubSpot.

Aby dodać konto bankowe lub zaktualizować istniejące:

 • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
 • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
 • Na karcie Wypłaty kliknij przycisk Dodaj lub Edytuj obok sekcji informacji o koncie bankowym.
  • W przypadku edycji informacji może zostać wyświetlony monit o zweryfikowanie tożsamości za pomocą wybranych metod uwierzytelniania (np. aplikacji mobilnej HubSpot lub aplikacji zabezpieczającej) lub kodu zapasowego.

payments-edit-bank-info

payments_auth

 • W prawym panelu wprowadź następujące informacje:
  • Nazwa posiadacza konta : właściciel konta bankowego, którym może być osoba fizyczna lub firma.
  • Numer rozliczeniowy : numer identyfikujący bank lub instytucję finansową w transakcji pieniężnej.
  • Numer konta: numer używany do identyfikacji konta w banku lub domu maklerskim.
  • Potwierdź numer konta: przy pierwszym wprowadzaniu informacji o nowym koncie bankowym należy potwierdzić numer wprowadzony w poprzednim polu, aby upewnić się, że jest on prawidłowy.
 • Kliknij przycisk Zapisz.

Po aktywacji konta i zaktualizowaniu informacji bankowych można rozpocząć tworzenie i udostępnianie linków do płatności lub integrowanie płatności z ofertami.

Następnie skonfiguruj ustawienia strony płatności, aby dostosować domyślne metody płatności, zasady, informacje o wysyłce, śledzenie Google Analytics i inne.

Aby odłączyć płatności HubSpot, wykonaj następujące kroki.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.