Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Tracking Code

Pliki cookie umieszczone w przeglądarce osoby odwiedzającej stronę przez HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: maja 10, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Jeśli używasz HubSpot do hostowania swojej witryny lub zainstalowałeś kod śledzenia HubSpot, HubSpot ustawia pewną liczbę śledzących plików cookie, gdy odwiedzający trafia na Twoją witrynę, aby lepiej zrozumieć jego zachowanie. Można wyświetlić baner z zasadami dotyczącymi plików cookie, aby umożliwić odwiedzającym akceptację lub rezygnację z plików cookie, które nie są niezbędne.

Jeśli odwiedzasz witrynę hostowaną przez HubSpot lub posiadającą kod śledzenia HubSpot, poniższe pliki cookie mogą być ustawione w przeglądarce użytkownika, w zależności od konfiguracji witryny. Więcej informacji na temat plików cookie można uzyskać, czytając poniższe informacje.

Uwaga: jeśli użytkownik odwiedza własną witrynę w celu przetestowania plików cookie śledzenia HubSpot, może zobaczyć błąd konsoli w atrybucie SameSite dla plików cookie związanych z hubspot.com lub app.hubspot.com. Te pliki cookie są plikami cookie aplikacji HubSpot (np. umożliwiają zalogowanie się do HubSpot) i nie są powiązane z plikami cookie śledzącymi odwiedzających witrynę. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w wątku społecznościowym.

Niezbędne pliki cookie

Są to niezbędne pliki cookie, które nie wymagają zgody.

__hs_opt_out

 • Ten plik cookie jest wykorzystywany przez politykę prywatności opt-in do zapamiętania, aby nie prosić odwiedzającego o ponowne zaakceptowanie plików cookie.
 • Ten plik cookie jest ustawiany, gdy użytkownik daje odwiedzającym możliwość zrezygnowania z plików cookie.
 • Zawiera ono ciąg znaków "tak" lub "nie".
 • Wygasa on za 6 miesięcy.

__hs_do_not_track

 • Ten plik cookie można ustawić w celu uniemożliwienia wysyłania przez kod śledzenia jakichkolwiek informacji do HubSpot.
 • Zawiera ono ciąg znaków "tak".
 • Wygasa on za 6 miesięcy.

__hs_initial_opt_in

 • Ten plik cookie służy do zapobiegania wyświetlaniu banera zawsze wtedy, gdy odwiedzający przeglądają strony w trybie ścisłym.
 • Zawiera ono ciąg znaków "tak" lub "nie".
 • Termin ważności upływa za siedem dni.

__hs_cookie_cat_pref

 • Ten plik cookie służy do rejestrowania kategorii, na które użytkownik wyraził zgodę.
 • Zawiera on dane dotyczące kategorii, na które udzielono zgody.
 • Wygasa on za 6 miesięcy.

hs_ab_test

 • Ten plik cookie służy do konsekwentnego wyświetlania odwiedzającym tej samej wersji strony, którą widzieli już wcześniej w testach A/B.
 • Zawiera identyfikator strony testu A/B oraz identyfikator wariantu, który został wybrany dla odwiedzającego.
 • Wygasa on po zakończeniu sesji.

<id>_key

 • Podczas odwiedzania strony chronionej hasłem ten plik cookie jest ustawiany, aby kolejne wizyty na tej stronie z tej samej przeglądarki nie wymagały ponownego logowania.
 • Nazwa pliku cookie jest unikalna dla każdej strony chronionej hasłem.
 • Zawiera on zaszyfrowaną wersję hasła, dzięki czemu kolejne wizyty na stronie nie będą wymagały ponownego podawania hasła.
 • Termin ważności upływa za 14 dni.
hs-messages-is-open
 • Ten plik cookie służy do określania i zapisywania, czy widżet czatu jest otwarty dla przyszłych odwiedzin.
 • Jest on ustawiany w przeglądarce odwiedzającego, gdy rozpoczyna on nowy czat, i resetowany w celu ponownego zamknięcia widżetu po 30 minutach braku aktywności.
 • Jeśli odwiedzający ręcznie zamknie widżet czatu, uniemożliwi to ponowne otwarcie widżetu przy kolejnych wczytaniach stron w tej sesji przeglądarki przez 30 minut.
 • Zawiera wartość logiczną True (prawda ), jeśli jest obecna.
 • Termin ważności upływa za 30 minut.

hs-messages-hide-welcome-message

 • Ten plik cookie służy do zapobiegania ponownemu wyświetlaniu komunikatu powitalnego widżetu czatu przez jeden dzień po jego wyłączeniu.
 • Zawiera on wartość logiczną True (prawda ) lub False (fałsz).
 • Traci ważność w ciągu jednego dnia.
__hsmem
 • Ten plik cookie jest ustawiany, gdy odwiedzający loguje się w witrynie obsługiwanej przez HubSpot.
 • Zawiera on zaszyfrowane dane identyfikujące użytkownika, który jest aktualnie zalogowany.
 • Wygasa on po upływie jednego roku.
hs-membership-csrf
 • Ten plik cookie służy do uniemożliwienia sfałszowania loginów użytkowników zawartości .
 • Zawiera on losowy ciąg liter i cyfr służący do weryfikacji autentyczności logowania członka.
 • Wygasa on po zakończeniu sesji.

hs_langswitcher_choice

 • Ten plik cookie służy do zapisywania wybranego przez odwiedzającego języka podczas przeglądania stron w wielu językach.
 • Jest ona ustawiana, gdy użytkownik wybierze język z przełącznika języków, i jest używana jako preferencja językowa do przekierowania go w przyszłości na strony w wybranym języku, jeśli są one dostępne.
 • Zawiera on ciąg znaków ograniczony dwukropkami, w którym po lewej stronie znajduje się wybrany kod języka ISO639, a po prawej - domena prywatna najwyższego poziomu, której dotyczy. Przykładem może być "EN-US:hubspot.com".
 • Wygasa on za dwa lata.

__cfruid

Ten plik cookie jest ustawiany przez dostawcę usług CDN firmy HubSpot ze względu na zasady ograniczania szybkości przesyłania danych. Wygasa on po zakończeniu sesji. Dowiedz się więcej o plikach cookie firmy Cloudflare.

__cf_bm

Ten plik cookie jest ustawiany przez dostawcę usług CDN firmy HubSpot i jest niezbędny do ochrony przed botami. Jego ważność wygasa po 30 minutach. Dowiedz się więcej o plikach cookie Cloudflare.

Pliki cookie dotyczące analizy

Są to nieistotne pliki cookie kontrolowane przez baner plików cookie. Użytkownik odwiedzający witrynę obsługiwaną przez firmę HubSpot może zrezygnować z tych plików cookie, nie wyrażając na nie zgody.

__hstc

 • Główny plik cookie służący do śledzenia odwiedzających.
 • Zawiera on domenę, utk, początkowy znacznik czasu (pierwsza wizyta), ostatni znacznik czasu (ostatnia wizyta), bieżący znacznik czasu (ta wizyta) oraz numer sesji (zwiększany dla każdej kolejnej sesji).
 • Wygasa on za 6 miesięcy.

hubspotutk

 • Ten plik cookie śledzi tożsamość osoby odwiedzającej stronę. Jest on przekazywany do HubSpot przy wypełnianiu formularza i wykorzystywany podczas deduplikacji kontaktów.
 • Zawiera nieprzezroczysty identyfikator GUID reprezentujący bieżącego gościa.
 • Wygasa on za 6 miesięcy.

__hssc

 • Ten plik cookie umożliwia śledzenie sesji.
 • Służy do określania, czy HubSpot powinien zwiększać numer sesji i znaczniki czasu w pliku cookie __hstc.
 • Zawiera on domenę, viewCount (przyrost każdego widoku strony w sesji) oraz znacznik czasu rozpoczęcia sesji.
 • Termin ważności upływa za 30 minut.

__hssrc

 • Za każdym razem, gdy HubSpot zmienia plik cookie sesji, plik ten jest również ustawiany w celu określenia, czy użytkownik ponownie uruchomił przeglądarkę.
 • Jeśli ten plik cookie nie istnieje w czasie, gdy HubSpot zarządza plikami cookie, jest on traktowany jako nowa sesja.
 • Gdy jest obecny, zawiera wartość "1".
 • Wygasa on po zakończeniu sesji.

Jeśli użytkownik jest zalogowany w HubSpot, HubSpot ustawi dodatkowe pliki cookie uwierzytelniania. Dowiedz się więcej o plikach cookie ustawionych w produkcie HubSpot. Możesz również sprawdzić, czy kontakt zaakceptował te pliki cookie na swojej osi czasu.

Pliki cookie związane z funkcjonalnością

Plik cookie Chatflow

Jest to plik cookie używany do obsługi narzędzia chatflows. Jeśli jesteś gościem, umożliwia to czatowanie z przedstawicielem witryny.

wiadomościUtk

 • Ten plik cookie służy do rozpoznawania odwiedzających, którzy rozmawiają z Tobą na czacie za pomocą narzędzia chatflows. Jeśli odwiedzający opuści witrynę, zanim zostanie dodany jako kontakt, ten plik cookie będzie przypisany do jego przeglądarki.
 • Z ustawieniamidotyczącymi zgody na gromadzenie plików cookie czatu włączone:
  • Jeśli rozmawiasz na czacie z gościem, który później powróci do Twojej witryny w tej samej przeglądarce z plikiem cookie, narzędzie przepływów czatu wczyta historię jego rozmów.
  • Plik cookie messagesUtk będzie traktowany jako niezbędny plik cookie.
 • Gdyustawienie Zgoda na gromadzenie plików cookie czatu jest wyłączone, plik cookie messagesUtk jest kontrolowany przez ustawienieZgoda na przetwarzanie w przepływie czatu użytkownika.
 • HubSpot nie będzie usuwał pliku cookie messagesUtk w przypadku odwiedzających, którzy zostali zidentyfikowani za pomocą interfejsu API identyfikacji odwiedzających. Nie będzie to miało wpływu na baner cookie analityki.
 • Ten plik cookie będzie specyficzny dla danej subdomeny i nie będzie przenoszony na inne subdomeny. Na przykład plik cookie umieszczony na stronie info.example.com nie będzie dotyczył osoby odwiedzającej stronę www.example.com i vice versa.
 • Zawiera nieprzezroczysty identyfikator GUID reprezentujący bieżącego użytkownika czatu.
 • Traci on ważność po 6 miesiącach.

Tekst zgody na pliki cookie Chatflow

Z ustawieniemZgoda na gromadzenie plików cookie czatuwłączoneHubSpot będzie pytał odwiedzających o zgodę na umieszczenie pliku cookie w przeglądarce przed rozpoczęciem czatu lub przy próbie opuszczenia strony w trakcie rozmowy na czacie. Ten plik cookie jest używany do interakcji z odwiedzającymi witrynę i udostępnia historię czatu użytkownika..

Jeśli zdecydujesz się wyświetlać baner przed rozpoczęciem rozmowy przez odwiedzającego, a odwiedzający nie wyrazi na to zgody, nie będzie mógł rozpocząć rozmowy.

Jeśli jednak zdecydujesz się na wyświetlanie banera po opuszczeniu strony, odwiedzający będzie mógł rozpocząć czat, ale jeśli nie wyrazi zgody na pliki cookie przed opuszczeniem strony, widget czatu zostanie zresetowany, a rozmowa zostanie zakończona.

Gdy to ustawienie jest wyłączone, odwiedzający może rozpocząć czat i wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych za pomocą ustawieniaZgoda na przetwarzanie.

Odwiedzający mogą również zaakceptować lub odrzucić pliki cookie za pomocą banera plików cookie HubSpot , jeśli jest on włączony na stronach internetowych.

 • Jeśli odwiedzający zaakceptuje plik cookie podczas rozpoczynania czatu, a następnie kliknie przyciskOdmówna banerze plików cookie HubSpot, plik ten zostanie usunięty.
 • Jeśli odwiedzający kliknie przyciskOdmów na banerze plików cookie HubSpot przed rozpoczęciem czatu, HubSpot nie upuści pliku cookie ani nie wyświetli monitu o wyrażenie zgody na pliki cookie w widżecie czatu.

Reklamowe pliki cookie

Reklamowe pliki cookie to pikselowe pliki cookie (takie jak Facebook, LinkedIn i Google), które można zainstalować za pomocą narzędzia reklam HubSpot.

Jeśli na stronie internetowej zainstalowany jest kod piksela Facebooka, Facebook może umieścić plik cookie w przeglądarce osoby odwiedzającej stronę.

W przypadku korzystania z narzędzia HubSpot ads tool w celu wybrania i zainstalowania piksela Facebooka na stronach z kodem śledzenia HubSpot, HubSpot powiąże umieszczenie kodu tego piksela z banerem powiadamiającym o plikach cookie. Jeśli za pośrednictwem tego banera wymagana jest zgoda użytkownika, piksel Facebooka nie będzie mógł ustawić żadnych plików cookie, dopóki odwiedzający nie wyrazi takiej zgody.

W przypadku ręcznego umieszczenia kodu piksela na stronach (np. poprzez edycję nagłówka HTML witryny) HubSpot nie będzie w stanie kontrolować odwiedzających, którym Facebook może ustawić pliki cookie.

Dodatkowe informacje można znaleźć wwarunkach korzystania z narzędzi biznesowych Facebooka oraz w przewodniku dotyczącym zgody na korzystanie z plików cookie.

Pliki cookie z systemów stron trzecich

HubSpot nie może kontrolować plików cookie umieszczanych w witrynie użytkownika przez skrypty innych firm. Gdy odwiedzający akceptuje pliki cookie za pośrednictwem banera zgody HubSpot, wyraża zgodę wyłącznie na pliki cookie HubSpot.

Można jednak wprowadzić kod, który będzie informował o akceptacji lub odrzuceniu przez odwiedzającego śledzenia plików cookie HubSpot, a następnie wysyłał tę informację do systemu strony trzeciej. Dowiedz się więcej na temat korzystania z banera zgody HubSpot dla skryptów innych firm.

Skrypty zewnętrzne

Jeśli w witrynie umieszczasz zewnętrzne skrypty, zapoznaj się z dokumentacją dla programistów HubSpot, aby dowiedzieć się więcej na temat powiązania tych skryptów z banerem plików cookie.

Inne informacje

Dowiedz się, jak usunąć pliki cookie utworzone przez kod śledzenia HubSpot, które są uwzględniane w banerze zgody zgodnie z GDPR. Po usunięciu plików cookie osoby odwiedzającej witrynę zostanie ona uznana za "nową" i zobaczy baner dotyczący zasad korzystania z plików cookie przy następnej wizycie w Twojej witrynie.

Użytkownicy, którzy odwiedzili witrynę przed ustawieniem banera zasad dotyczących plików cookie, mają już w przeglądarce pliki cookie utworzone przez kod śledzenia HubSpot. Dlatego nie zobaczą banera zasad korzystania z plików cookie, dopóki ich pliki cookie nie zostaną usunięte lub nie wygaśnie ich ważność.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.