Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Cookies som HubSpot placerar i en besökares webbläsare.

Senast uppdaterad: maj 24, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Om du använder HubSpot som värd för din webbplats eller har installerat HubSpot-spårningskoden ställer HubSpot in ett antal spårningscookies när en besökare landar på din webbplats för att bättre förstå deras beteende. Du kan visa en banner för cookiepolicy så att dina besökare kan välja att ta emot eller avstå från icke väsentliga cookies.

Om du besöker en webbplats som drivs av HubSpot eller har HubSpot-spårningskod kan nedanstående cookies ställas in i din webbläsare, beroende på webbplatsens inställning. Du kan läsa mer om cookies genom att läsa nedan.

Observera: Om du besöker din egen webbplats för att testa dina spårningscookies från HubSpot kan du se ett konsolfel på attributet SameSite för cookies som är relaterade till hubspot.com eller app.hubspot.com. Dessa cookies är dina HubSpot-appcookies (de låter dig t.ex. logga in på HubSpot) och är inte relaterade till spårningscookies för dina besökare. Se gemenskapsmeddelandet för mer information.

Nödvändiga cookies

Dessa är viktiga cookies som inte kräver samtycke.

__hs_opt_out

 • Den här cookien används av integritetspolicyn för att komma ihåg att inte be besökaren att acceptera cookies igen.
 • Den här cookien sätts när du ger besökarna möjlighet att välja bort cookies.
 • Den innehåller strängen "ja" eller "nej".
 • Den löper ut om 6 månader.

__hs_do_not_track

 • Denna cookie kan ställas in för att förhindra att spårningskoden skickar information till HubSpot.
 • Den innehåller strängen "yes".
 • Den löper ut om 6 månader.

__hs_initial_opt_in

 • Den här cookien används för att förhindra att bannern alltid visas när besökare surfar i strikt läge.
 • Den innehåller strängen "ja" eller "nej".
 • Den löper ut om sju dagar.

__hs_cookie_cat_pref

 • Denna cookie används för att registrera de kategorier som besökaren har godkänt.
 • Den innehåller uppgifter om de kategorier som fått samtycke.
 • Den löper ut om 6 månader.

hs_ab_test

 • Den här cookien används för att besökare alltid ska få samma version av en A/B-testsida som de har sett tidigare.
 • Den innehåller id för A/B-testsidan och id för den variant som valdes för besökaren.
 • Den upphör att gälla i slutet av sessionen.

<id>_nyckel

 • När du besöker en lösenordsskyddad sida sätts den här cookien så att framtida besök på sidan från samma webbläsare inte kräver inloggning igen.
 • Cookie-namnet är unikt för varje lösenordsskyddad sida.
 • Den innehåller en krypterad version av lösenordet så att framtida besök på sidan inte kräver lösenordet igen.
 • Den löper ut om 14 dagar.
hs-messages-is-open
 • Den här cookien används för att avgöra och spara om chattwidgeten är öppen för framtida besök.
 • Den ställs in i besökarens webbläsare när de startar en ny chatt och återställs så att widgeten stängs igen efter 30 minuters inaktivitet.
 • Om besökaren stänger chattwidgeten manuellt förhindrar det att widgeten öppnas på nytt vid efterföljande sidladdningar i den webbläsarsessionen i 30 minuter.
 • Den innehåller ett boolskt värde True om den finns.
 • Den löper ut om 30 minuter.

hs-messages-hide-welcome-message

 • Den här cookien används för att förhindra att välkomstmeddelandet från chattwidgeten visas igen under en dag efter det att den har stängts av.
 • Den innehåller ett boolskt värde av True eller False.
 • Den löper ut på en dag.
__hsmem
 • Den här cookien sätts när besökare loggar in på en webbplats som drivs av HubSpot.
 • Den innehåller krypterade uppgifter som identifierar medlemsanvändaren när denne är inloggad.
 • Den löper ut om sju dagar.
hs-membership-csrf
 • Den här kakan används för att se till att inloggningar för innehållsmedlemskap inte kan förfalskas.
 • Den innehåller en slumpmässig sträng av bokstäver och siffror som används för att verifiera att en medlemsinloggning är autentisk.
 • Den upphör att gälla i slutet av sessionen.

hs_langswitcher_choice

 • Den här cookien används för att spara besökarens valda språkval när sidor visas på flera språk.
 • Det ställs in när en besökare väljer ett språk i språkomkopplaren och används som en språkpreferens för att omdirigera dem till webbplatser på det valda språket i framtiden om de finns tillgängliga.
 • Den innehåller en sträng avgränsad av kolon med ISO639-språkkoden till vänster och den privata toppdomän som den gäller för till höger. Ett exempel är "EN-US:hubspot.com".
 • Det löper ut om två år.

__cfruid

Den här cookien sätts av HubSpots CDN-leverantör på grund av deras policy för hastighetsbegränsning. Den upphör att gälla i slutet av sessionen. Läs mer om Cloudflare-cookies.

__cf_bm

Den här cookien sätts av HubSpot's CDN-leverantör och är en nödvändig cookie för att skydda botar. Den löper ut om 30 minuter. Läs mer om Cloudflare-cookies.

Analyscookies

Dessa är icke-essentiella cookies som kontrolleras av cookie-bannern. Om du besöker en webbplats som stöds av HubSpot kan du välja bort dessa cookies genom att inte ge ditt samtycke.

__hstc

 • Den viktigaste kakan för att spåra besökare.
 • Den innehåller domänen, utk, initial tidsstämpel (första besöket), sista tidsstämpel (senaste besöket), aktuell tidsstämpel (detta besök) och sessionsnummer (ökas för varje efterföljande session).
 • Den löper ut om 6 månader.

hubspotutk

 • Den här kakan håller reda på en besökares identitet. Den överförs till HubSpot när formuläret skickas in och används vid deduplicering av kontakter.
 • Den innehåller ett ogenomskinligt GUID för att representera den aktuella besökaren.
 • Den löper ut om 6 månader.

__hssc

 • Denna cookie håller reda på sessioner.
 • Detta används för att avgöra om HubSpot ska öka sessionsnumret och tidsstämplarna i __hstc-cookien.
 • Den innehåller domänen, viewCount (ökar varje pageView i en session) och tidsstämpel för sessionens start.
 • Den löper ut om 30 minuter.

__hssrc

 • När HubSpot ändrar sessionscookien sätts även denna cookie för att avgöra om besökaren har startat om sin webbläsare.
 • Om den här cookien inte finns när HubSpot hanterar cookies betraktas den som en ny session.
 • Den innehåller värdet "1" när den är närvarande.
 • Den upphör att gälla i slutet av sessionen.

Om du är inloggad på HubSpot kommer HubSpot att ställa in ytterligare autentiseringscookies. Läs mer om cookies som sätts i HubSpot-produkten. Du kan också se om en kontakt har accepterat dessa cookies i sin tidslinje.

Funktionella cookies

Chatflow-cookie

Detta är den cookie som används för chatflows-verktyget. Om du är besökare kan du chatta med en representant på webbplatsen.

meddelandenUtk

 • Den här cookien används för att känna igen besökare som chattar med dig via chatflows-verktyget. Om besökaren lämnar din webbplats innan de läggs till som en kontakt kommer de att ha den här cookien associerad med sin webbläsare.
 • Med samtycke till att samla in chattcookies påslagen:
  • Om du chattar med en besökare som senare återvänder till din webbplats i samma kokade webbläsare kommer chattflödesverktyget att läsa in deras samtalshistorik.
  • Cookies för messagesUtk kommer att behandlas som en nödvändig cookie.
 • Närinställningen Samtycke till insamling av chattcookies är avstängd styrs messagesUtk-cookien av inställningenSamtycke till behandling i ditt chattflöde.
 • HubSpot släpper inte cookiesUtk-cookien för besökare som har identifierats med hjälp av API:et för besökaridentifiering. Bannern för analyscookies påverkas inte.
 • Denna cookie är specifik för en underdomän och överförs inte till andra underdomäner. Till exempel kommer den cookie som släppts för info.example.com inte att gälla för besökaren när denne besöker www.example.com och vice versa.
 • Den innehåller ett ogenomskinligt GUID för att representera den aktuella chattanvändaren.
 • Den upphör att gälla efter 6 månader.

Text för samtycke till Chatflow-cookie

Om inställningenSamtycke till insamling av chattcookies är aktiverad kommer HubSpot att be besökarna att ge sitt samtycke till att lägga en cookie i webbläsaren innan de startar en chatt eller när de försöker lämna sidan under en chattkonversation. Denna cookie används för att interagera med webbplatsbesökare och tillhandahålla besökarens chathistorik.

Om du väljer att visa bannern innan besökaren börjar chatta och besökaren inte ger sitt samtycke kan han eller hon inte börja chatta.

Om du väljer att visa banderollen när du lämnar sidan kan besökaren starta chatten, men om de inte godkänner cookies innan de navigerar bort från sidan kommer chattwidgeten att återställas och samtalet avslutas.

Om den här inställningen är inaktiverad kan en besökare starta en chatt och ge sitt samtycke till att behandla sin information via inställningenSamtycke till behandling.

Besökare kan också acceptera eller avvisa cookies på HubSpot-cookiebannern om den är aktiverad på dina sidor.

 • Om en besökare accepterar cookien när de startar en chatt, men sedan klickar på Avvisa på HubSpot-cookiebannern, tas cookien bort.
 • Om en besökare klickar på Avvisa på HubSpot-bannern för cookies innan han eller hon börjar chatta kommer HubSpot inte att släppa en cookie eller uppmana honom eller henne att godkänna cookies i chattwidgeten.

Cookies för annonsering

Annonscookies är pixelcookies för annonser (t.ex. Facebook, LinkedIn och Google) som du kan välja att installera med hjälp av HubSpot-annonsverktyget.

Om du har Facebooks pixelkod installerad på din webbplats kan Facebook ställa in en cookie i besökarens webbläsare.

Om du använder HubSpot-annonsverktyget för att välja och installera din Facebook-pixel på sidor med HubSpot-spårningskod kommer HubSpot att koppla placeringen av pixelkoden till bannern för cookie-meddelanden. Om du kräver samtycke via denna banner kan Facebook-pixeln inte sätta några cookies förrän besökaren har valt att samtycka.

Om du manuellt placerar pixelkoden på sidorna (t.ex. genom att redigera HTML-koden för webbplatsens rubrik) kan HubSpot inte kontrollera vilka besökare som Facebook kan ställa in cookies på.

För ytterligare information, se Facebooks villkor för företagsverktyg och Facebooks guide för samtycke till cookies.

Cookies från system från tredje part

HubSpot kan inte kontrollera cookies som placeras av tredjepartsskript på din webbplats. När en besökare accepterar cookies via HubSpot-bannern för samtycke godkänner han/hon endast HubSpot-cookies.

Du kan dock sätta in en kod för att veta när en besökare har accepterat eller avvisat spårning av HubSpot-cookies och sedan skicka den informationen till ditt tredjepartssystem. Läs mer om hur du använder HubSpot:s samtyckesbanner för skript från tredje part.

Du kan också söka efter och blockera cookies på HubSpot-sidor med hjälp av funktionen för cookiesökning (beta). När en domän har skannats kan du blockera specifika cookies. På så sätt stoppas dessa cookies från att släppas på en besökares enhet tills de samtycker till dem via en cookie-banner. Läs mer om funktionen för cookie-skanning (beta).

Externa manuskript

Om du placerar externa skript på din webbplats kan du läsa HubSpot-dokumentationen för utvecklare för att lära dig mer om hur du kopplar dessa skript till cookie-bannern.

Övriga upplysningar

Lär dig hur du tar bort de cookies som skapas av HubSpot-spårningskoden och som ingår i samtyckesbannern enligt GDPR. När en besökares cookies tas bort betraktas besökaren som "ny" och kommer att se bannern för cookiepolicy nästa gång de besöker din webbplats.

Besökare som besökte din webbplats innan bannern för cookiepolicy sattes upp har redan de cookies som skapats av HubSpot-spårningskoden i sin webbläsare. De kommer därför inte att se bannern för cookiepolicy förrän deras cookies tas bort eller löper ut.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.