Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Chatflows

Skapa en livechatt

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer
Skapa ett chattflöde med livechatt för att koppla besökare direkt till medlemmar i ditt team. Livechatten visas som en widget på dina webbsidor som besökare kan klicka på för att starta en konversation i realtid med någon i ditt team. Du kan skapa en livechatt för att koppla en besökare på din prissättningssida till en medlem av ditt säljteam, eller en annan livechatt som kopplar en besökare på dina kunskapsbasartiklar till en medlem av ditt supportteam.

Observera att endast användare med Chatflows-behörigheter på fliken CRM

kan skapa och redigera chattflöden.

Om du vill skapa ett chattflöde med en bot som skickar automatiska svar till besökare på din webbplats kan du läsa om hur du skapar en bot

.

live-chat-example

Du kan också skapa en livechatt för ditt Facebook Messenger-konto. Lär dig hur du skapar ett chattflöde för Facebook Messenger.

Innan du börjar

Innan du kan skapa en livechatt ansluter du en chattkanal till inkorgen för konversationer. Det är i chattkanalen som du kan anpassa ditt teams tillgänglighet och widgetens utseende. Om du dessutom lägger till livechatten på en webbplats som inte är värd hos HubSpot måste du lägga till spårningskoden dina externa sidor innan du skapar en livechatt. Livechatten kommer inte att visas om spårningskoden inte är installerad.

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Konversationer > Chattflöden.}
 • Klicka på Skapa chattflöde uppe till höger.
 • Välj webbplats.
 • Välj ett alternativ för livechatt i den vänstra sidofältet:
  • Om du vill att en besökare omedelbart ska kunna starta en chatt med dig och ditt team väljer du Live chat.
  • Om du är användare i ett Service Hub Professional- eller Enterprise-konto och har minst tre publicerade kunskapsbasartiklar väljer du Sökning i kunskapsbas & livechatt för att lägga till alternativet att söka i kunskapsbasen direkt från din widget för livechatt .
 • Klicka på Nästa.
 • Om du har flera inkorgar konfigurerade i ditt konto klickar du på rullgardinsmenyn Välj en inkorg och väljer en annan inkorg.
 • Om du vill ändra språket i ditt chattflöde från engelska klickar du till vänster på rullgardinsmenyn Välj ett språk och väljer ett annat språk.
 • Klicka på Nästa.

1. Bygg - skapa ett välkomstmeddelande

Du kommer att omdirigeras till fliken Bygg

i inställningen av livechatten. Anpassa chattwidgetens beteende och skapa ett välkomstmeddelande som hälsar dina besökare välkomna.

Observera: Om du vill bädda in en chattwidget i din enkelsidiga app eller anpassa din livechatt med hjälp av ett API kan du läsa mer om hur du använder HubSpot conversations API i vår dokumentation för utvecklare

.
 • Om du vill anpassa meddelandet som visas när en besökare först startar en chatt klickar du på Välkomstmeddelande för att expandera avsnittet och ange text i textrutan Skriv ett välkomstmeddelande. Läs mer om hur du ändrar språket för välkomstmeddelandet.
 • Om du vill lägga till sökfältet för kunskapsbasen i din livechatt klickar du på Sök i kunskapsbasen för att expandera avsnittet och klickar sedan på för att slå på knappen Aktivera sökning i kunskapsbasen.
 • Om du vill dirigera inkommande konversationer till specifika teammedlemmar klickar du på Automatisk tilldelning av konversationer för att utöka avsnittet och sedan klicka för att växla mellan Tilldela konversationer automatiskt på. Använd rullgardinsmenyer för att välja vilka användare eller team som samtalen ska tilldelas. Läs mer om hur du ställer in regler för omdirigering i inkorgen för konversationer.

Observera: Endast användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub eller Service Hub

kan inkluderas i dina routningsregler.
 • Om du vill ange när besökarna ska uppmanas att ange sin e-postadress klickar du på E-postfångst för att utöka avsnittet. Klicka på rullgardinsmenyn Fråga besökare efter deras e-postadress och välj ett alternativ, ange sedan det meddelande som ska visas när en besökare ombeds ange sin e-postadress. Läs mer om hur du skapar kontakter i inkorgen för konversationer.

overview-of-build-tab

 • Klicka på Spara längst ner för att fortsätta och klicka sedan på fliken Mål .

2. Mål - bestäm var chatten ska visas

På fliken Mål kan du bestämma var widgeten för livechatt ska visas på dina webbsidor. Du kan visa widgeten för livechatt när en besökare befinner sig på en specifik sid-URL, eller baserat på känd information om dina besökare. Du kan också kombinera målinriktningsalternativen för att skapa en skräddarsydd, personlig upplevelse för besökare på din webbplats. Läs mer om de olika målinriktningsalternativen och målinriktningsreglerna som du kan använda med dina chattflöden

.
 • Om du vill visa widgeten för direktchatt när en besökare är inne på en viss webbadress, ska du i avsnittet Webbplatswebbplats-URL :
  1. Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj Webbplats-URL.
  2. Klicka på den andra rullgardinsmenyn och välj en Målinriktningsregel.
  3. Ange dina regelkriterier i textfältet.website-url-targeting
 • Om du vill visa widgeten för livechatt när en besökare befinner sig på en webbsida vars URL innehåller specifika frågeparametrar:
  1. Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj Förfrågeparameter.
  2. I det första textfältet skriver du in namn på frågeparametern.
  3. I det andra textfältet anger du värde för frågeparametern.query-parameter-targeting
 • Om du vill lägga till en annan regel klickar du på Lägg till regel.
 • Klicka på Lägg till uteslutningsregel om duvill utesluta widgeten för direktchatt från vissa sidor (t.ex. en sida med sekretesspolicy).

Du kan också rikta livechatten till specifika kontakter baserat på känd information om dem. Om du vill ställa in kriterier som baseras på information om besökare, kan du i Besökarinformation och beteende avsnittet:

 • Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj ett filter. Du kan använda filter som specifikt riktar sig till kända kontakter eller okända besökare.
 • Klicka på den andra rullgardinsmenyn och välj dinakriterier.
 • Om du vill lägga till en annan regel klickar du på Lägg till regel.
 • Om duvill utesluta popup-formuläret på vissa sidor (t.ex. en sida med sekretesspolicy) klickar du på Lägg till uteslutningsregel.
 • Om du vill skapa en annan filtergrupp med ytterligare målinriktningsregler klickar du på Lägg till filtergrupp.target-based-on-visitor-behavior
 • Fortsätt genom att klicka på Spara längst ner och klicka sedan på fliken Visning .
Om du har flera filtergrupper i dina målinriktningsregler kan du läsa mer om hur och/eller logik fungerar i målinriktningsregler.

3. Visa - anpassa livechattens utseende.

På fliken Visning anpassar du livechattens visningsinställningar, inklusive chattrubriken, chattwidgets beteende och chattwidgets utlösare. Om du vill redigera livechattens accentfärg och placering på sidan kan du läsa om hur du ytterligare anpassar chattwidgets utseende i inställningarna för inkorgen

.
 • Klicka på för att utöka avsnittet Välj chattavatar, klicka sedan på rullgardinsmenyn Chattrubrik och välj det namn och den avatar som ska visas på chattwidgeten.
  • Anpassat varumärke: Visa ett generiskt gruppnamn och en bild. Klicka på plusikonen lägg till för att ladda upp en bild och ange det namn som ska visas. Om du vill tillämpa det anpassade varumärket i hela chattkonversationen i stället för användarens namn och avatar markerar du kryssrutan Använd det anpassade varumärket i hela konversationen som ett alias för agenter . Det anpassade varumärket kommer också att visas i chattutskriften.
  • Specifika användare och team: Markera kryssrutorna bredvid de namn som ska visas. Om du väljer mer än tre användare visas de tre användarna slumpmässigt. Lär dig hur ditt chattflödesspråk påverkar ditt visningsnamn.
  • Kontaktägare: Klicka på rullgardinsmenyn Om det inte finns någon kontaktägare, tilldela tilloch välj ett reservalternativ för alla nya eller icke tilldelade besökare som startar en chatt.
persist-custom-branding-chat-widget
 • I avsnittet Chattvisningsbeteende styr du widgets beteende på skrivbords- eller mobilskärmar.

Observera: Om en besökare väljer att minimera ett chattflöde kommer HubSpot att respektera besökarens beteende på alla sidor och i alla chattflöden tills cookien hs-messages-hide-welcome-message

löper ut efter 24 timmar. Detta kan komma i konflikt med dina inställningar för visningsbeteende för chatt, så dina chattflöden kanske inte öppnas som förväntat.
  • På fliken Skrivbord markerar du radioknappen bredvid önskat visningsbeteende:
   • Öppna välkomstmeddelandet som en uppmaning: Visa en förhandsvisning av välkomstmeddelandet ovanför chattwidgeten.
   • Visa endast chattstartaren: Visa endast chattstartaren så att besökarna måste klicka för att öppna chattfönstret.
   • Visa välkomstmeddelandet och öppna chatten när en utlösare uppfylls: Visa en förhandsvisning av välkomstmeddelandet och öppna chattwidgeten när en utlösare uppfylls eller när besökaren klickar på widgeten, beroende på vilket som inträffar först.
  • Baserat på vilket visningsbeteende som väljs kan du också bestämma när chattwidgeten ska laddas på sidan. Markera kryssrutan bredvid chattvisningsutlösaren. Den valda utlösaren gäller på skrivbord, surfplatta och mobil.
   • On exit intent: Utlöser livechattwidgeten när besökarens mus rör sig mot toppen av webbläsarfönstret.
   • Tid på sidan i sekunder: Utlöser widgeten för livechatt när en angiven tid (i sekunder) går medan besökaren är på sidan.

Observera: För snabbare sidladdning rekommenderar HubSpot en fördröjning på minst 5 sekunder. Läs mer om sidladdningstiden för

din webbplats.
   • Procentuell andel av sidan som skrollats: utlöser livechatt-widgeten när besökaren har skrollat till en viss punkt på sidan.
  • På fliken Mobil väljer du radioknappen bredvid önskat visningsbeteende:
   • Öppna välkomstmeddelandet som en uppmaning: Visa en förhandsvisning av välkomstmeddelandet ovanför chattwidgeten.
   • Visa endast chattstartaren: Visa endast chattstartaren så att besökarna måste klicka för att öppna chattfönstret.

    chat display behavior

Observera: Om du vill inaktivera chattflödet på mobila enheter kan du lägga till en uteslutningsregel i dina målinställningar för att dölja chattflödet när någon tittar på din sida på en mobil enhet

.
 • Om du vill fortsätta klickar du på Spara längst ner och sedan på fliken Alternativ .

4. Alternativ

På fliken Alternativ kan du anpassa språkinställningarna för din livechatt. Om du har aktiverat GDPR (General Data Protection Regulation) i ditt konto

kan du också anpassa din livechatt så att den innehåller ett steg för att be dina webbplatsbesökare om deras samtycke till kommunikation.
 • Om du vill aktivera texten om samtycke till cookies för widgeten för direktchatt klickar du på för att slå på knappen Samtycke till insamling av chattcookies . Du kan inte anpassa texten om samtycke till cookies som visas i bannern .
 • När du aktiverar texten för samtycke till cookies kan du sedan välja när samtyckesbannern ska visas.
  • Om du vill visa samtyckesbannern innan en besökare startar en chatt markerar du radioknappen Visa samtyckesbanner innan besökaren startar en chatt .
  • Om du vill visa banderollen när besökaren börjar lämna sidan väljer du radioknappen Visa samtyckesbanner till besökare vid avsikt att avsluta.

consent-to-cookies-banner-settings

Observera: GDPR-inställningarna för samtycke till att samla in cookies kommer inte att visas i chattwidgeten för besökare som har identifierats med hjälp av API:et för besökaridentifiering. Detta beror på att HubSpot inte kommer att släppa cookiesen messagesUtk. Bannern för analyscookies kommer inte att påverkas. Läs mer om Visitor Identification API i HubSpot:s dokumentation för utvecklare.

 • Om du vill samla in besökarnas samtycke till att behandla deras uppgifter klickar du på för att aktivera knappen Samtycke till behandling av uppgifter .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Typ av samtyckeoch välj något av följande:
   • Kräver uttryckligt samtycke: Besökare måste klicka på Jag godkänner innan de kan skicka ett meddelande.
   • Legitimt intresse: Besökarnas samtycke är underförstått när de börjar chatta med dig. Texten om samtycke till behandling av uppgifter visas fortfarande, men de behöver inte klicka på Jag samtycker för att starta chatten. updated-chat-widget
  • I fältet Behandla samtycke textfältet visas HubSpot:s standardtext. Du kan redigera texten för att förklara varför du behöver lagra och behandla besökarens personuppgifter. Om du anpassar samtyckestexten men sedan vill återgå till standardtexten klickar du på Återställ till standardtext som tillhandahålls av HubSpot.consent-to-process-default-text
 • För att välja en besökare till en prenumerationstyp när de börjar chatta med dig klickar du på för att slå på knappen Samtycke till kommunikation .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Prenumerationstyp och välj den prenumerationstyp som du vill att dina besökare ska delta i.
  • Använd textfältet Checkbox label för att informera kunderna om vilken typ av kommunikation de samtycker till.chatflows-live-chat-consent-to-communicate

Observera: Även om de här funktionerna finns i HubSpot är ditt juridiska team den bästa resursen för att ge dig råd om efterlevnad för din specifika situation.

När du är klar med att konfigurera din livechatt klickar du på Förhandsgranska uppe till högerför att se hur din livechatt kommer att visas på din webbplats .Klicka för att slå knappenför att lägga till den på dina webbsidor . Om du är redo att börja chatta med dina webbplatsbesökare kan du lära dig hur du svarar på inkommande meddelanden i inkorgen för konversationer.

enable-chatflow