Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Inbox

Konfigurera inkorgen för konversationer

Senast uppdaterad: december 22, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Inkorgen för konversationer är en central plats i ditt HubSpot-konto där meddelanden från alla dina anslutna kanaler visas. Du kan visa pågående konversationer, svara på meddelanden och skapa biljetter för att spåra kundernas problem.

Beroende på din HubSpot-prenumerationkan du antingen redigera standardinboxen för konversationer eller skapa nya inboxar.

Ställ in standardinboxen

När du först skapar ett HubSpot-konto kommer HubSpot automatiskt att skapa en samtalsinkorg och tillhandahålla en e-postadress för reservdelar. Du kan redigera reservmejladressen eller ansluta ytterligare kanaler för att börja ta emot meddelanden i inkorgen. Du kan också redigera vilka användare och team som har tillgång till samtalsinboxen.

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Navigera till Inbox > Inboxar i menyn till vänster i sidofältet.
 • Om du vill byta namn på inkorgen:
  • Bredvid rullgardinsmenyn Aktuell vy klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Byt namn på inkorg.
  • Ange ett namn för inkorgen i dialogrutan och klicka på Byt namn.
 • Om du vill ansluta en kanal för att börja ta emot meddelanden i inkorgen klickar du på Anslut en kanal och väljer sedan en kanal. Läs mer om ansluta kanaler till inkorgen.
 • Om du vill ansluta ett Slack-konto till inkorgen klickar du påAnslut Slack i avsnittetSlack-integration. Läs mer om hur du konfigurerar Slack-integrationen.
 • Om du vill hantera vilka användare och team som har tillgång till inkorgen klickar du på fliken Tillgång .
 • Klicka på rullgardinsmenyn Vem har åtkomst till inkorgen och välj ett alternativ:
  • Alla: Alla HubSpot-användare på kontot har tillgång till inkorgen.
  • Specifika användare och team: Endast utvalda användare eller team kan få tillgång till inkorgen.
 • Klicka på Spara.

Redigera reservmejladressen

En reservmail är en e-postadress som HubSpot tillhandahåller för att du ska kunna använda vissa HubSpot-verktyg, t.ex. automatiserad ärendehantering, om du inte har kopplat en teammailadress ännu. Fallback-e-postadressen används också om teamets e-postadress plötsligt kopplas bort från inkorgen för konversationer.

När du konfigurerar inkorgen har du möjlighet att anpassa den e-postadress som ska användas som reserv för att omedelbart börja skicka e-postmeddelanden. Om du inte vill använda reservmejladressen kan du lära dig hur du ansluter en teammejladress för att börja ta emot e-post i inkorgen.

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Navigera till Inbox > Inboxar i menyn till vänster i sidofältet.
 • Klicka på Redigera bredvid reservmejlet.

 • Om du vill aktivera reservmejladressen för sändning markerar du kryssrutan Använd HubSpot-mejladressen för att skicka meddelanden på fliken Konfiguration .
 • Om du vill anpassa det Från-namn som visas klickar du på rullgardinsmenyn Från-namn och väljer ett alternativ.

Observera:Du kan inte använda samma namn för flera olika reservmeddelanden. Värdet för från-namnet måste vara unikt för reservmejladressen.

  • Agent och företagsnamn: Användarens namn och företagets namn visas när kontakten får ett e-postmeddelande. Ange företagsnamnet i textfältet.
  • Företagsnamn: Välj detta alternativ för att endast visa företagsnamnet. Ange företagsnamnet i textfältet.
fallback-email-from-name
 • Om du vill anpassa Från-adressen markerar du radioknappen bredvid ett av alternativen.
  • Använd standard: Standardadressen för användare med ett betalkonto kommer att visas som [användarnamn]@[subdomän].hs-inbox.com . Standardalternativet för gratisanvändare kommer att visas som [användarnamn]@[subdomän].hubspot.inbox.com.
  • Anpassa från adress: i textfältet anger du den e-postadress som du vill ska visas. Klicka på Verifiera för att bekräfta att du har tillgång till den e-postadressen.
 • Du kan konfigurera reservmejladressen som en vidarebefordringsadress i inställningarna för din e-postklient så att e-postmeddelanden som skickas till den e-postadressen vidarebefordras till inkorgen för konversationer. Klicka på Kopiera bredvid fältet vidarebefordringsadress och lägg sedan till den som en vidarebefordringsadress i din e-postadress. inställningar i din e-postklient.
 • För att inkludera en signatur för teamets e-post:
  • Klicka på Lägg till teamets signatur. Den här signaturen gäller endast för e-postmeddelanden som skickas direkt från konversationernas inkorg. Läs mer om hur du konfigurerar din e-postsignatur för e-postmeddelanden som skickas från CRM-poster.
  • Anpassa teamets e-postsignatur i textrutan i redigeringsverktyget Simple , eller klicka på HTML och redigera signaturen i HTML. Använd verktygsfältet för rik text längst ner för att formatera texten, infoga en länk eller infoga en bild. Om du vill infoga en personaliseringstoken som fyller i avsändarens namn klickar du på rullgardinsmenyn Infoga token och väljer Fullständigt namn, Förnamn eller Efternamn.

 • Till höger förhandsgranskar du hur från-namnet, från e-post och e-postsignaturen kommer att visas i kontaktpersonens inkorg och klickar sedan på Spara.
 • När ett e-postmeddelande vidarebefordras till inkorgen loggas det som standard till den ursprungliga avsändarens kontaktpost. Om du vill stänga av den här inställningen så att e-postmeddelanden loggas till den avsändare som vidarebefordrade e-postmeddelandet klickar du på knappen Välj ursprunglig avsändare av vidarebefordrade e-postmeddelanden för att stänga av den.

 • Om du vill konfigurera tilldelningsreglerna klickar du på fliken Automatisering .
 • Som standard kommer inkommande konversationer inte att tilldelas i inkorgen. Om du är tilldelad en betald plats i Sales Hub eller Service Hub kan du ange regler för omdirigering automatiskt dirigera inkommande e-post till specifika användare och team på ditt konto:
  • Klicka för att aktivera knappen Tilldela konversationer automatiskt .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela till och välj ett routningsalternativ:
   • Specifika användare och team: tilldela inkommande e-post till de valda användarna eller teamen. Välj användare eller team i rullgardinsmenyn Specifika användare och team.
   • Kontaktägare: tilldela inkommande e-post till en kontakts ägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ägaren är offline skickas meddelandet via e-post till besökarens ägare.

Observera: Inkommande meddelanden kan endast dirigeras automatiskt till användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub eller Service Hub. Om användaren inte har tillgång till en betald plats kan du inte inkludera honom eller henne i dina automatiska tilldelningsregler.

 • Redigera standardbiljettegenskaperna, inklusive biljettledning och steg:
  • Klicka på Redigera biljett bredvid inställningen Behandla inkommande samtal som supportärenden .
  • Använd rullgardinsmenyerna i den högra panelen för att redigera egenskaperna.
  • Om du har ställt in automatiska tilldelningsregler i inkorgen är biljettägaren som standard densamma som samtalsägaren. Om du vill ändra biljettägaren klickar du på rullgardinsmenyn Biljettägare och väljer ett annat alternativ.

  • Klicka på Spara.
 • Klicka på Spara om du vill avsluta redigeringen av din reservmejladress.

Om du har gjort några ändringar i konfigurationen eller routningsreglerna kommer dina kontakter att se det uppdaterade namnet från, adressen från och e-postsignaturen när de får ett e-postmeddelande från dig.

Skapa en ny inkorg (endastProfessional ellerEnterprise)

Användare på ett Professional- eller Enterprise-konto kan skapa flera inboxar för konversationer. Detta är användbart om du har flera team som behöver tillgång till konversationsverktyget, men du vill hålla dina meddelanden segmenterade och organiserade. Du kan till exempel skapa en inbox för försäljning för att hantera förfrågningar om priser och förpackningar och en inbox för kundsupport för ditt supportteam för att hantera inkommande förfrågningar.

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Navigera till Inbox > Inboxar i menyn till vänster i sidofältet.
 • Bredvid rullgardinsmenyn Aktuell vy klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Skapa ny inkorg.
 • Ange ett namn för din inkorg i fältet Team inbox name .
 • Klicka på rullgardinsmenyn Vem har tillgång till inkorgen för att välja vem som kan se den här inkorgen. Du kan också lägga till eller ta bort teammedlemmar efter att du har skapat din inkorg.
  • Alla: Alla HubSpot-användare på kontot har tillgång till inkorgen.
  • Specifika användare och team : Endast utvalda användare eller team kan komma åt inkorgen.

Observera: Inkommande konversationer kan endast tilldelas automatiskt till användare med en betald plats, men gratisanvändare kan fortfarande tilldela och svara på icke tilldelade konversationerom de har tillgång till inkorgen.

Om du väljer Specifika användare och team kan användare med behörigheter förKontoåtkomst eller Superadministratör visa alla samtal i inkorgar i portalen, men kan inte vidta åtgärder i inkorgen, t.ex. svara på en tråd, såvida de inte har är inkluderade som en teammedlem i inställningarna för inkorgen..

select-who-has-access-to-the-inbox

När du navigerar till inboxinställningarna visas en lista över anslutna kanaler. Du kan redigera de befintliga kanalernas inställningar eller ansluta ytterligare kanaler. Lär dig hur du skriver och svarar på e-postmeddelanden i inkorgen eller chattar med besökare på din webbplats.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.