Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Integracja nowej organizacji produkcyjnej Salesforce z HubSpotem

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Po migracji do nowej organizacji produkcyjnej Salesforce, możesz zintegrować nową organizację produkcyjną z HubSpot.

Uwaga:

  • Ten proces ma zastosowanie tylko wtedy, gdy migrujesz z organizacji produkcyjnej Salesforce, w której zainstalowano pakiet integracyjny HubSpot, do nowej organizacji produkcyjnej. Proces ten nie ma zastosowania w przypadku migracji z organizacji produkcyjnej do organizacji typu sandbox lub odwrotnie. Dowiedz się, jak połączyć swoją piaskownicę Salesforce z HubSpot.
  • Integracja nowej organizacji produkcyjnej Salesforce z HubSpot będzie wymagała wyłączenia integracji HubSpot-Salesforce na około godzinę.
  • W tym czasie podczas integracji nowej organizacji produkcyjnej Salesforce z Salesforce można zachować jedynie synchronizację i relacje między istniejącymi kontaktami HubSpot a leadami/kontaktami Salesforce. Synchronizacja i relacje między istniejącymi firmami HubSpot i kontami Salesforce oraz transakcjami HubSpot i szansami Salesforce zostaną utracone.
  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje.
  • W sekcji Integracja zSalesforcekliknij menu rozwijaneWięcej i wybierzopcjęWyświetl szczegóły.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk, aby wyłączyć integrację.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.