Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Account Settings

Synkronisera kontakter, formulär, listor, e-post, pipelines och arbetsflöden till ett standardkonto i sandlådan.

Senast uppdaterad: oktober 3, 2022

Gäller för:

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
Operations Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Lär dig hur du synkroniserar dina kontakter, formulär, listor, e-postmeddelanden, objektdefinitioner, pipelines och arbetsflöden till din standardkonto för sandlådaför testning. Du kan till exempel synkronisera ett arbetsflöde och en associerad lista för att testa att arbetsflödet uppdaterar listan korrekt.

Förutom att synkronisera data från ditt CRM kan du även synkronisera följande:

Observera: Kontakterna som du synkroniserar kommer att ha olika kontakt-ID:n, men de associerade företags-, affärs- och biljett-ID:n kommer att förbli desamma.

sandbox_warning

Synkronisering till ett sandboxkonto

För att synkronisera dina data till ditt standardkonto i sandlådan:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Välj Sandlådor i menyn till vänster i sidofältet.
  • Om du skapar en ny sandlåda klickar du på Skapa en standardsandlåda uppe till höger.
  • Om du synkroniserar innehåll till en befintlig sandlåda väljer du Konfigurera synkronisering till sandlåda.

setup-sync-to-sandbox

 • På sidan Synkronisera till sandlåda kan du välja att kopiera alla tillgångar för en tillgångstyp eller välja specifika tillgångar.
  • Om du vill synkronisera alla tillgångar klickar du på kryssrutan bredvid tillgångstypen.
  • Om du vill synkronisera specifika tillgångar klickar du på tillgångstypen för att expandera avsnittet och visa alla tillgångar.
   • Om du vill lägga till en tillgång klickar du på kryssrutan bredvid tillgångens namn.
   • Om du vill ta bort en tillgång avmarkerar du kryssrutan bredvid tillgångens namn.

contacts-setup

Observera:

 • Om ett visst verktyg eller en viss funktion inte synkroniseras till ett standardkonto i sandlådan kommeralla egenskaper som är beroende av den funktionen inte heller att synkroniseras. Eftersom prenumerationstyper inte kopieras till standardkonton i sandlådan kopieras till exempel inte heller alla kontaktagenskaper som baseras på prenumerationstyper (t.ex. avregistrerad e-post). I det här scenariot måste du manuellt återskapa prenumerationstyper i sandlådkontot så att de matchar ditt huvudkonto. Dessutom stöds inte synkronisering av poängsättningsregler i ditt sandlådekonto.
 • Integrationer på ditt huvudkonto ansluts inte automatiskt till standardkontot i sandlådan. För befintliga integrationer som du vill ansluta till ett sandlådekonto rekommenderar HubSpot att du ansluter till sandlådeversionen av den integrationen. På så sätt kan du undvika störningar i dina CRM-data.
 • När du har valt dina tillgångar klickar du på Starta synkronisering längst ner till höger.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.