Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Skillnader mellan (gamla) rapporttyper för trattrapporterna

Senast uppdaterad: maj 9, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Du kan skapa och lägga till trattrapporterna i din instrumentpanel för att övervaka försäljnings- och marknadsföringsteamets framsteg. Standardrapporter om trattar har en standardtyp av trattar.

Om du skapar en trattrapport finns det två olika rapporttyper som du kan välja och de mäter data på olika sätt.

Observera: ditt HubSpot-konto kräver vissa prenumerationer för att bygga anpassade trattrapporterna och välja mellan olika typer av trattrapporter för en rapport. Annars kommer en standardtrattrapporterna att ha en standardtrattartyp som inte kan ändras.

funnel-report-type-dropdown-menu

Kontakter eller affärer som har gått igenom alla steg

Den här typen av rapport visar antalet kontakter eller affärer i varje steg som gått igenom alla valda steg under det angivna tidsintervallet. Använd den här typen av rapport för att spåra en specifik utveckling av livscykel- och affärsstadier.

Exempel

Rapporten nedan omfattar alla skapade kontakter, Lead-, Opportunity- och Customer-funnel-stadierna.

Anta att en kontakt skapades, blev en lead och sedan en kund utan att först bli en möjlighet. Rapporten kommer endast att inkludera den kontakten i alla skapade kontakter och Lead-stegen , men inte i Opportunity- eller Customer-stegen .

Kontakterna i rapporten kommer också att ändras baserat på det tidsintervall du anger. Om du till exempel anger tidsintervallet till förra månaden:

  • Om en kontakt skapades för två månader sedan kommer rapporten inte att inkludera den kontakten.
  • Om en kontakt skapades för två veckor sedan och sedan blev en ledtråd en vecka senare kommer rapporten att inkludera den kontakten i stegen Alla skapade kontakter och Ledtråd .

Du kommer också att se beräknade konverteringsfrekvenser för nästa steg och kumulativa konverteringsfrekvenser i varje livscykelstadium.

  • Konvertering i nästa steg: Procentandelen kontakter som går från det steget till nästa.
  • Kumulativ konvertering: Procentandelen kontakter som går från det första steget till nästa.

Kontakter eller affärer som har genomgått något av stegen

Den här typen av rapport visar antalet kontakter eller affärer som har genomgått något av de valda livscykel- eller affärsstegen under det angivna tidsintervallet, oavsett i vilken ordning de har gått igenom varje steg. Använd den här typen av rapport om du vill ha en allmän rapport om de olika stadier som dina kontakter och affärer går igenom.

Exempel

Rapporten nedan innehåller stegen Skapa, Lead, Marketing qualified lead, Opportunity och Customer funnel.

Anta att en kontakt skapades, blev en marknadsföringskvalificerad lead och sedan omedelbart blev en kund utan att först ha blivit en lead. Rapporten kommer att inkludera den kontakten i skapandet., Kvalificerad lead för marknadsföring, och Kund stadier.

Kontakterna i rapporten ändras också beroende på det tidsintervall du anger. Om du till exempel anger förra månaden som tidsintervall:

  • Om en kontakts steg ändrades för två månader sedan kommer rapporten inte att inkludera den kontakten.
  • Om en kontakt skapades för två veckor sedan och blev en marknadsföringskvalificerad lead en vecka senare kommer rapporten att inkludera den kontakten i stadiernaSkapa och Marknadskvalificerad lead.

contact-funnel-any-stages

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.