Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Förstå HubSpots trafikkällor i verktyget för trafikanalys

Senast uppdaterad: juni 28, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise
Tidigare Marketing Hub Basic

När du använder fliken Källor i trafikanalysverktyget kategoriserar HubSpot olika trafikmätningar i källor. Du kan se detta i diagrammet och tabellen Källor. HubSpot kategoriserar trafiken utifrån den webbadress som besökaren klickade på.

Observera:När du tittar på trafikanalysrapporter förväntas det att tidigare rapportdata kan förändras med tiden, eftersom HubSpot kommer att bearbeta analysdata på nytt om det går att samla in mer exakta data. Det kan till exempel hända att data ändras om HubSpot kan slå ihop sessioner eller om kontaktpersonernas ursprungliga källor uppdateras.

Hur trafiken kategoriseras i varje källa

HubSpot följer en uppsättning regler för att kategorisera trafik till en specifik källa och kontrollerar hela sidans URL och den hänvisande domänen, om den finns tillgänglig, mot dessa regler. De tillämpas i denna ordning:

Order Regel Källa
1

Parametern "utm_medium" är "social" och "utm_source" är exakt namnet på ett erkänt socialt nätverk.

ELLER

Parametern "utm_medium" är "social" och den refererande domänen är en webbplats för sociala medier.

Organisk social
2 Parametern "source" innehåller ordet "adword", "ppc" eller "cpc". Betald sökning
3 Parametern "gclid" finns med, eftersom det är Googles klick-ID. Betald sökning
4

Parametern "utm_medium" innehåller "paid", "ppc" eller "cpc", och parametern "utm_source" är exakt namnet på ett erkänt socialt nätverk.

ELLER

Parametern "utm_medium" innehåller "paid", "ppc" eller "cpc", och den refererande domänen är en webbplats för sociala medier.

ELLER

Parametern "utm_source" eller "utm_medium" innehåller "paidsocial".

Betalda sociala medier
5

Parametern "utm_source", "utm_medium" eller "utm_campaign" finns och den refererande domänen är google.com.

Betald sökning
6 Parametern "utm_source", "utm_medium" eller "utm_campaign" finns och innehåller ordet "adword", "ppc" eller "cpc". Betald sökning
7 Parametern "utm_source", "utm_medium", "utm_campaign" eller "source" innehåller ordet "email". E-postmarknadsföring
8 Parametern "utm_source", "utm_medium", "utm_campaign" eller "source" finns och innehåller inte ordet "email", "adword", "ppc" eller "cpc". Andra kampanjer
9 Den hänvisande domänen är en webbplats för sociala medier. Organiska sociala medier
10 Den hänvisande domänen är en e-postdomän eller en RSS-läsare. Direkt trafik
11 Hänvisande domän är en sökmotor. Organisk sökning
12 Den hänvisande domänen betraktas som intern trafik baserat på de listade webbplatsdomänerna i rapportinställningarna. Ingen
13 Hänvisande domän är inte en webbplats för sociala medier eller en sökmotor. Hänvisning
14 Ingen hänvisande domän eller spårningswebbplats. Direkt trafik

Definitioner och detaljerade uppgifter om varje källa.

Varje källa har en eller två nivåer av data som du kan visa. Om du vill gå ner till dessa uppgifter klickar du på källan i tabellen på fliken Källor.

sources-in-the-table

Organisk sökning

Trafik som kategoriseras under Organisk sökning kommer från obetalda sökresultat i kända sökmotorer som Google, Bing och Yahoo.
 • Om du vill se de sökord som används i sökmotorn klickar du på källan för organisk sökning i tabellen Källor. När det finns Okända nyckelord (SSL) beror det sannolikt på att sökmotorn krypterar användardata. Google krypterar till exempel alla söktermer som deras användare skriver in.
 • Klicka på ett sökord om du vill se den refererande sökmotorn (t.ex. Google, Bing, Yahoo).

Hänvisningar

Trafik som kategoriseras under Referrals kommer från externa webbplatser som länkar till din webbplats. HubSpot kategoriserar inte besök från domäner som du lagt till som hänvisningar, eftersom de inte är externa webbplatser.
 • Om du vill visa den hänvisningsdomän som länkade besökarna till din webbplats klickar du på källan Hänvisningar i tabellen Källor.
 • Om du vill visa de specifika sidorna från domänen som länkar till din webbplats klickar du på en hänvisare.
  • En refererande domän kan ha mer än en sida som länkar till din webbplats.
  • Om sidans länk till din webbplats har tagits bort, finns den kvar i dina hänvisningsdata eftersom den fortfarande är historiskt korrekt.

Organiska sociala

Trafik som kategoriseras under Organic social kommer från webbplatser eller appar för sociala medier. Ett exempel är när en besökare delar ditt innehåll eller din webbplats på sitt konto i sociala medier och deras följare besöker ditt innehåll.
 • Om du vill visa de sociala mediekanaler som ledde besökarna till din webbplats klickar du på källan Organisk social trafik i tabellen Källor. HubSpot känner igen följande sociala medienätverk:
  • BlogCatalog
  • CoTweet
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook (HubSpot känner även igen "fb")
  • Fark
  • Flickr
  • FriendFeed
  • Google+
  • HackerNews
  • HootSuite
  • Instagram (HubSpot känner även igen "ig")
  • Knol
  • LinkedIn
  • links.hubspot.com
  • LiveJournal
  • Meebo
  • Metacafe
  • Mixx
  • MyBlogLog
  • MySpace
  • Ning
  • Orkut
  • Pinterest
  • Plurk
  • Propeller
  • Quora
  • Qq (HubSpot inkluderar trafik från underdomänerna: xw, mp, mail och feeds på qq.com)
  • Reddit
  • Seesmic
  • Slashdot
  • Slide
  • SlideShare
  • Snapchat
  • Sphinn
  • StumbleUpon
  • Squidoo
  • Technorati
  • TikTok
  • Tip'd
  • Triiibes
  • Tumblr
  • Twitch
  • Twitter
  • Vimeo
  • WhatsApp
  • Wikipedia
  • Xing
  • YouTube
  • Zhihu
 • Klicka på webbplatsen för att se om det fanns kampanjer i samband med delningar i sociala medier. Detta fås om URL:en innehåller parametern "utm_campaign". HubSpots verktyg för social publicering lägger automatiskt till den här parametern om det finns en kampanj kopplad till inlägget.

E-postmarknadsföring

Trafik som kategoriseras under E-postmarknadsföring kommer från HubSpot-marknadsföringsmejl eller e-postlänkar som innehåller värdet "email" i någon av följande parametrar:

 • utm_source
 • utm_medium
 • kampanj
 • källa

Nedan kan du läsa mer om hur du kan visa källdata för e-postmarknadsföring:

 • Om du vill visa kampanjerna klickar du på källan E-postmarknadsföring i tabellen Källor. Dessa värden härrör från parametern "utm_campaign" i URL:en. HubSpot-verktyget för e-postmarknadsföring lägger automatiskt till den här parametern när e-postmeddelandet är kopplat till en kampanj.
  • Värdet "hs_email" är standardvärdet för kampanjen för HubSpot-marknadsföringsmeddelanden som skickas utan att vara kopplade till en kampanj.
  • Värdet "hs_automation" är den standardkampanj som tilldelas automatiserade e-postmeddelanden som skickas via arbetsflöden.
 • Om du vill se namnet på e-postmeddelandet klickar du på e-postkampanjen, som härrör från parametern "utm_content" i den URL som besökaren använde för att komma till din webbplats.
  • Parametern "utm_content" läggs till automatiskt för e-postmeddelanden som skickas via HubSpot.
  • Om det HubSpot-e-postmeddelande som besökaren använde för att komma till din webbplats har raderats i HubSpot visas e-postmeddelandets interna ID i stället för dess namn.
 • Observera: Om namnet på e-postmeddelandet är HubSpot Marketing Email Preview var det ett testmarknadsföringsmeddelande som skickades.

Betald sökning

Trafik som kategoriseras under Betald sökning kommer från betalda sökkampanjer (t.ex. Google AdWords).
 • Om du vill visa de betalda sökkampanjerna specifikt klickar du på källan Betalda sökningar i tabellen Källor. Denna härleds från parametern "utm_campaign" i URL:en.
 • Klicka på en kampanj om du vill visa den sökterm som ledde besökaren till din webbplats. Om webbadressen kommer från ett innehållsnätverk som AdSense kommer uppgifterna att grupperas under Innehållsnätverk (AdSense eller annat). Om sökordet inte kan identifieras grupperas uppgifterna under Okända sökord SSL.
  • HubSpot härleder vanligtvis sökordet för kategorin Betald sökning från parametern "q" i besökarens URL.
  • Om du vill identifiera den här parametern visar du värdet för egenskapen First Referring Site i den kontaktpost som du vill kontrollera.
  • Identifiera parametern "q" i webbadressen. Detta är sökbegreppet. Om q-parametern är tom kontrollerar HubSpot värdet i parametern utm_term. Om båda parametrarna inte finns eller inte har något värde kan sökordet inte identifieras.

Betalda sociala tjänster

Trafik som kategoriseras under Paid social kommer från en betald social kampanj.
 • Om du vill se de sociala mediekanaler som bidrog till den här källan klickar du på källan Betalda sociala medier i tabellen Källor. Detta härleds från parametern "utm_source" i URL:en. HubSpot känner igen följande sociala medienätverk:
  • BlogCatalog
  • CoTweet
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook (HubSpot känner även igen "fb")
  • Fark
  • Flickr
  • FriendFeed
  • Google+
  • HackerNews
  • HootSuite
  • Instagram (HubSpot känner även igen "ig")
  • Knol
  • LinkedIn
  • links.hubspot.com
  • LiveJournal
  • Meebo
  • Metacafe
  • Mixx
  • MyBlogLog
  • MySpace
  • Ning
  • Orkut
  • Pinterest
  • Plurk
  • Propeller
  • Quora
  • Reddit
  • Seesmic
  • Slashdot
  • Slide
  • SlideShare
  • Snapchat
  • Sphinn
  • StumbleUpon
  • Squidoo
  • Technorati
  • Tip'd
  • Triiibes
  • Tumblr
  • Twitch
  • Twitter
  • Vimeo
  • WhatsApp
  • Wikipedia
  • Xing
  • YouTube
 • Klicka på den sociala mediekanalen för att se dess kampanjer. Den här informationen kommer från parametern "utm_campaign" i URL:en.

Direkt trafik

Trafik som kategoriseras under Direkt trafik har ingen uppgift om källan. Typiskt sett är det personer som skrivit in URL:en direkt i sin webbläsare eller tagit bort alla frågeparametrar innan de går in på en webbplats. Om du vill visa ingångs-URL:erna för dessa besökare klickar du på Källa för direkttrafik.

Andra kampanjer

Trafik som kategoriseras under Andra kampanjer kommer vanligtvis från spårnings-URL:er som skapats i HubSpot.
 • Om du vill visa kampanjen klickar du på källan Andra kampanjer i tabellen Källor. Den här kommer från parametern "utm_campaign" i URL:en.
 • Om du vill visa värdena för "utm_source" och "utm_medium" klickar du på en kampanj.

Offline-källor

Trafik som kategoriseras under Offlinekällor kommer från offlinekällor. Detta visas om du markerar kryssrutan Inkludera offlinekällor på fliken Källor.

Eftersom dessa mätvärden kommer från offlinekällor kommer de dock inte att ha vissa mätvärden, t.ex. sessioner. Om du vill visa källdata för de nya kontakterna klickar du på källan Offlinekällor.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.