Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
billing

Canadese indirecte belastingen | Veelgestelde vragen

Laatst bijgewerkt: juni 15, 2021

Let op:

dit artikel is uitsluitend voor informatieve doeleinden opgesteld. Het is niet bedoeld als fiscaal advies en dient ook niet als zodanig te worden beschouwd. Voor vragen dient u uw eigen fiscale en/of juridische adviseurs te raadplegen. Als u een HubSpot-klant in Canada bent, lees dan hoe HubSpot omgaat met indirecte belastingen per provincie en territorium, en hoe u HubSpot kunt bijwerken met uw belastinggegevens.

Welke indirecte belastingen int HubSpot van Canadese klanten?

Afhankelijk van uw provincie of territorium moet HubSpot mogelijk Goods and Services Tax (GST), Harmonized Sales Tax (HST), Provincial Sales Tax (PST), of Quebec Sales Tax (QST) innen.

  • Belasting op goederen en diensten: vanaf 1 juli 2021 zal HubSpot beginnen met het in rekening brengen van GST. Deze belasting is in het algemeen van toepassing op goederen en/of diensten die worden verkocht en geleverd in Canada. Dit omvat immateriële persoonlijke goederen zoals handelsmerken, rechten op het gebruik van een octrooi, en gedigitaliseerde producten. GST staat los van en komt bovenop de provinciale omzetbelasting (PST), op de meeste goederen en diensten die worden gekocht en verkocht voor gebruik of verbruik binnen Canada. Over het algemeen wordt GST gefactureerd door de leverancier van goederen of diensten, vervolgens geïnd bij de klant, en afgedragen aan de belastingdienst. Meer informatie over GST.
  • Harmonized Sales Tax: vanaf 1 juli 2021 zal HubSpot beginnen met het heffen van HST. Deze belasting omvat zowel de federale GST en alle extra provinciale omzetbelasting die is gecombineerd met de federale GST. HST geldt alleen voor deelnemende provincies in Canada. In het algemeen is de HST van toepassing op dezelfde basis van goederen (d.w.z. materiële en immateriële) en diensten als de GST, maar tegen een ander tarief. Het HST-tarief kan variëren van de ene deelnemende provincie tot de andere. Meer informatie over HST.
  • Provinciale omzetbelasting: vanaf 1 april 2021 is HubSpot begonnen met het heffen van PST. Deze belasting is over het algemeen verschuldigd wanneer goederen en/of diensten worden verkocht en geleverd in British Columbia en Saskatchewan. PST is apart en in aanvulling op de GST. In het algemeen wordt de PST gefactureerd door de leverancier van goederen of diensten, vervolgens geïnd bij de klant en afgedragen aan de belastingdienst. De PST die door British Columbia en Saskatchewan wordt opgelegd, is geen terugvorderbare belasting. Meer informatie over PST voor Brits Columbia en Saskatchewan.
  • Quebec Sales Tax: vanaf 1 juli 2021 zal HubSpot beginnen met het heffen van QST. Deze belasting is in het algemeen van toepassing op goederen en/of diensten die worden verkocht en geleverd in Quebec. Dit omvat immateriële persoonlijke goederen zoals handelsmerken, rechten op het gebruik van een octrooi, en gedigitaliseerde producten. QST staat los van en komt bovenop de belasting op goederen en diensten (GST), op de meeste goederen en diensten die worden gekocht en verkocht voor gebruik of verbruik binnen Québec. Over het algemeen wordt de QST gefactureerd door de leverancier van goederen of diensten, vervolgens geïnd bij de klant, en afgedragen aan de belastingdienst. Meer informatie over QST.

De door Canada opgelegde GST/HST en QST is een terugvorderbare belasting. GST/HST- en QST-registranten kunnen over het algemeen aanspraak maken op een belastingkrediet (input tax credit - ITC) voor deze belastingen die zij in het kader van een commerciële activiteit hebben betaald. Met andere woorden, GST/HST en QST zijn gewoonlijk geen nettokosten voor geregistreerde bedrijven. Voor meer bijzonderheden over de terugvorderbaarheid van GST/HST en QST die door HubSpot in rekening worden gebracht, kunt u contact opnemen met uw belastingadviseur.

Wie is in Canada verplicht GST/HST/PST/QST te betalen?

HubSpot zal indirecte belastingen innen bij alle klanten waarvan het verzendadres zich in Canada bevindt. Lees hoe u kunt controleren wat uw primaire bedrijfsadres is ingesteld in HubSpot

.

Er kunnen enkele vrijstellingen van toepassing zijn, zoals de verkoop aan First National-personen of -bands. Voor liefdadigheidsinstellingen gelden geen vrijstellingen van indirecte belastingen. Liefdadigheidsinstellingen kunnen echter, afhankelijk van hun status, een deel van de GST/HST die zij over hun uitgaven hebben betaald, van de overheid terugvorderen.

Er kunnen enkele vrijstellingen voor de GST van toepassing zijn, zoals de verkoop voor wederverkoop.

Waarom wordt er een GST/HST/PST/QST in rekening gebracht op mijn HubSpot-factuur?

HubSpot is verplicht om GST/HST/PST/QST te innen en af te dragen voor klanten die in Canada gevestigd zijn.

Wat is het GST/HST rekeningnummer van HubSpot?

HubSpot's GST/HST rekeningnummer is 793763004RT0001.

Wat als ik een GST/HST/PST/QST vrijstelling heb en deze vergeet door te geven?

In het algemeen zal GST/HST/PST/QST worden toegepast op alle facturen waarvoor de vrijstelling niet tijdig is verstrekt. Als u een geldige vrijstelling voor de dienstperiode kunt overleggen, dient u de juiste bewijsstukken in te dienen bij billing@hubspot.com.

De uiterste termijnen voor het indienen van de bewijsstukken zijn als volgt:
  • GST/HST/QST-vrijstellingen: dien uw informatie in binnen 30 dagen na de uitgiftedatum van de factuur.
  • PST-vrijstellingen: dien uw PST ID of vrijstellingscertificaat in binnen 180 dagen (British Columbia) of 30 dagen (Saskatchewan) na de factuuruitgiftedatum.

Zijn er GST/HST- of QST-verplichtingen voor mij als klant?

Nee. Als u een voorbelastingkrediet wilt claimen voor de GST/HST die u aan HubSpot hebt betaald, zorg er dan voor dat u een kopie van de factuur van HubSpot bewaart voor uw administratie.

Waarom is het PST ID-gedeelte op mijn factuur leeg?

Het PST ID-gedeelte heeft alleen een waarde als u een belastingvrije klant bent. Als u geen fiscaal vrijgestelde klant bent, hoeft u HubSpot geen PST ID te geven en kunt u dit gedeelte negeren.