Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Legg til personaliseringstokener i en mal eller kodebit

Sist oppdatert: juni 28, 2023

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Når du lager en mal eller et utdrag for salgs-e-post, kan du sette inn et personaliseringstoken for å skreddersy innholdet basert på mottaker. Personaliseringstokenet fylles ut med den tilsvarende egenskapsverdien når du sender e-postmalen eller bruker kodebiten.

Du kan sette inn et token som fylles ut med verdier fra en kontakt-, firma-, avtale-, billett- eller avsenderegenskap (HubSpot-bruker). Du kan også legge til en plassholder, som bare er tilgjengelig i e-postmaler for salg. Dette ber avsenderen om å angi en engangsverdi som ikke lagres i en HubSpot-egenskap.

 • Gå til maler eller utdrag i HubSpot-kontoen din.
 • Klikk på navnet på malen eller utdraget du vil redigere, eller opprett en ny mal eller et nytt utdrag.
 • Klikk i brødteksten i malen eller kodebiten der du vil sette inn et personaliseringstoken.
 • Klikk på nedtrekksmenyen Tilpass i verktøylinjen nederst.
 • Klikk på rullegardinmenyen Type og velg en egenskapstype.
  • Hvis du velger et egenskapstoken, kan du bruke søkefeltet til å finne og velge en bestemt egenskap.

Vær oppmerksom på dette:

 • Når et personaliseringstoken i en kodebit brukes på en oppføring som er knyttet til flere objekter, kan det hende at personaliseringstokenet ikke fyller ut det forventede objektet. Hvis du for eksempel legger til en merknad på en kontakt ved hjelp av en kodebit med et personaliseringstoken for avtale, vil ikke avtalen fylles ut hvis kontaktoppføringen er tilknyttet flere objekter.
 • Når du angir en verdi for en egenskap i et personaliseringstoken, oppdateres egenskapen i posten hvis den er tom. Hvis du for eksempel velger egenskapen Jobbtittel for personaliseringstokenet og legger til en verdi i dette personaliseringstokenet, oppdateres egenskapen Jobbtittel i kontaktoppføringen hvis den for øyeblikket er tom. Hvis du vil unngå dette, kan du bruke et plassholdertoken.

personalize-templates

  • Hvis du bruker et plassholdertoken, angir du et navn plassholdertokenet i feltet Egendefinert to ken.

Merk: Hvis du bruker en plassholder-token, må du angi en verdi for tokenet før du sender e-posten til kontakten. Verdien du angir, lagres ikke i noen HubSpot-egenskaper. Hvis du ikke angir en verdi, kan e-posten likevel sendes, men plassholderteksten vises. Hvis du for eksempel bruker plassholderen [KONTAKTENS FORNAVN] og ikke legger til en verdi før du sender e-posten, vil det stå "Hei [KONTAKTENS FORNAVN]" i stedet for mottakerens faktiske fornavn.


Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.