Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Dodaj tokeny personalizacji do szablonu lub snippetów

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Podczas tworzenia szablonu lub fragmentu wiadomości sprzedażowej wstaw token personalizacyjny, aby dostosować treść do odbiorcy. Token personalizacji zostanie wypełniony odpowiednią wartością właściwości podczas wysyłania szablonu wiadomości e-mail lub korzystania z snippetu.

Możesz wstawić token, który wypełni się wartościami z właściwości kontaktu, firmy, transakcji, biletu lub nadawcy (użytkownika HubSpot). Możesz również dodać token placeholder, które są dostępne tylko w szablonach wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży. To skłania nadawcę do wprowadzenia jednorazowej wartości, która nie zapisuje się we właściwości HubSpot.

 • Na swoim koncie HubSpot przejdź do szablonów lub snippetów.
 • Kliknij nazwę szablonu lub fragmentu do edycji albo utwórz nowy szabl on lub nowy fragment.
 • Kliknij w treść swojego szablonu lub snippetu, gdzie chcesz wstawić token personalizacji.
 • Na pasku narzędziowym na dole kliknij menu rozwijane Personalizuj.
 • Kliknij menu rozwijane Typ i wybierz typ właściwości.
  • Jeśli wybierzesz token właściwości, użyj pasek wyszukiwania aby zlokalizować i wybrać konkretną nieruchomość.

Uwaga:

 • Gdy token personalizacji w snippecie jest używany na rekordzie, który jest powiązany z wieloma obiektami, token personalizacji może nie zapełnić oczekiwanego obiektu. Na przykład jeśli dodasz notatkę do kontaktu za pomocą fragmentu z tokenem personalizacji umowy, umowa nie zostanie wyświetlona, jeśli rekord kontaktu jest powiązany z wieloma obiektami.
 • Po wprowadzeniu wartości dla właściwości w tokenie personalizacji właściwość ta zostanie zaktualizowana w rekordzie, jeśli jest pusta. Na przykład, jeśli wybierzesz właściwość kontaktu Job title dla tokena personalizacji i dodasz wartość do tego tokena personalizacji, zaktualizuje on właściwość Job title w rekordzie kontaktu, jeśli jest ona obecnie pusta. Jeśli chcesz tego uniknąć, użyj tokena zastępczego.

personalize-templates

  • Jeśli używasz tokena zastępczego, wprowadź nazwę tokena zastępczego wpolu Tokenniestandardowy .

Proszę zwrócić uwagę: jeśli używasz tokena placeholder, wprowadź wartość dla tokena przed wysłaniem wiadomości e-mail do kontaktu. Wprowadzona wartość nie zostanie zapisana w żadnej właściwości HubSpot. Jeśli wartość nie zostanie wprowadzona, wiadomość e-mail może nadal zostać wysłana, ale zostanie wyświetlony tekst zastępczy. Na przykład, jeśli użyjesz placeholder [CONTACT FIRST NAME] i nie dodasz wartości przed wysłaniem wiadomości e-mail, wiadomość e-mail będzie brzmiała "Cześć [CONTACT FIRST NAME]", zamiast zawierać rzeczywiste imię odbiorcy.


Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.