Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Ograniczenie logowania do zaufanych adresów IP

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 29, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Superadministratorzy mogą ograniczyć dostęp do konta HubSpot do zaufanych adresów IP. Pozwala to blokować logowanie z VPN lub spoza sieci, a także ograniczać nieautoryzowany dostęp z komputerów osobistych lub publicznych oraz niezabezpieczonych sieci Wi-Fi. Wszelkie złe podmioty logujące się spoza dozwolonego zakresu adresów IP zostaną zablokowane, nawet jeśli mają prawidłowe dane logowania. Dowiedz się więcej o sposobach, w jakie HubSpot pomaga zabezpieczyć Twoje konto.

Aby ograniczyć logowanie do zaufanych adresów IP:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Zabezpieczenia > Ustawienia logowania.
  • W sekcji Limit Logins to Al lowed IPs kliknij, aby włączyć przełącznik Limit Logins to Allowed IPs.
  • Pojawi się pole tekstowe Dozwolone adresy IP. Wpisz adresy IP w polu tekstowym, używając przecinków do oddzielenia różnych adresów IP lub myślników do reprezentowania zakresu adresów IP.

limited-logins-IP

  • Aby wyłączyć niektórych użytkowników z ograniczonego logowania do dozwolonych adresów IP, kliknij menu rozwijane Wyłącz użytkowników i zaznacz użytkowników, których chcesz wyłączyć.
  • W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Więcej zasobów

Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa konta HubSpot, zapoznaj się z poniższymi zasobami:

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.