Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem konta Google Ads

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Blokery reklam mogą blokować niektóre treści na tej stronie. Aby temu zapobiec, należy wyłączyć blokadę reklam podczas przeglądania Bazy wiedzy.

Jeśli konto Google Ads nie pojawia się przy próbie połączenia go z HubSpot lub jeśli podczas procesu łączenia kont pojawia się błąd, możesz spróbować następujących kroków rozwiązywania problemów.

Przed połączeniem konta Google Ads lub podczas korzystania z narzędzia HubSpot Ads upewnij się, że w przeglądarce zostały wyłączone wszelkie rozszerzenia blokujące reklamy.

Upewnij się, że używasz właściwego użytkownika Google

Podczas łączenia kont Google Ads z HubSpot, Google spróbuje wykryć, czy użytkownik jest już zalogowany. Jeśli jesteś już zalogowany w Google, użytkownik, z którym jesteś zalogowany, zostanie użyty do autoryzacji połączenia HubSpot. Może to stanowić problem, jeśli masz wiele kont lub jeśli ktoś inny jest zalogowany w Google na Twoim komputerze.

Aby upewnić się, że jesteś autoryzowany jako prawidłowy użytkownik Google:

  • Otwórz nową kartę w przeglądarce i przejdź do Google Ads.
  • Jeśli zostaniesz przeniesiony na stronę logowania, zaloguj się jako właściwy użytkownik.
  • Jeśli jesteś już zalogowany, sprawdź, czy adres e-mail wyświetlany w prawym górnym rogu odpowiada adresowi e-mail, którego chcesz użyć do połączenia z kontem Google Ads.
  • Po zalogowaniu się za pomocą właściwego użytkownika przejdź do HubSpot i połącz swoje konto Google Ads. Jeśli konto nadal nie pojawia się podczas łączenia, być może trzeba będzie sprawdzić uprawnienia użytkownika Google Ads.

Sprawdź uprawnienia użytkownika

Aby połączyć konto Google Ads z HubSpot, musisz być administratorem na koncie reklamowym. Aby sprawdzić uprawnienia konta reklamowego w Google:

  • Zaloguj się do Google Ads i wybierz konto reklamowe, które chcesz połączyć.
  • W górnej części strony kliknij narzędzia i ustawienia. W sekcji Konfiguracja wybierz opcję Dostęp i bezpieczeństwo.


  • W tabeli, w kolumnie Poziom dostępu, potwierdź, że Twoje konto użytkownika to Admin. Jeśli nie masz obecnie dostępu administratora, będziesz musiał mieć innego administratora na koncie reklamowym, aby dostosować uprawnienia.
  • Po potwierdzeniu, że jesteś administratorem na koncie reklamowym, przejdź z powrotem do HubSpot i połącz swoje konto Google Ads. Jeśli konto nadal nie pojawia się podczas łączenia, być może trzeba będzie zresetować uprawnienia aplikacji HubSpot w Google.

Zresetuj uprawnienia do aplikacji HubSpot

Po podłączeniu konta Google Ads, HubSpot zażąda od Google uprawnień do aplikacji. Te uprawnienia pozwalają HubSpotowi wyświetlać i raportować reklamy. Jeśli te uprawnienia zostaną edytowane lub usunięte, może to spowodować problemy w narzędziu reklamowym HubSpot.

Aby zresetować uprawnienia aplikacji HubSpot:

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.