Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
ads

Rozwiązywanie problemów z połączeniem konta Google Ads

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Jeśli konto Google Ads nie jest wyświetlane podczas próby połączenia go z HubSpot lub jeśli podczas procesu łączenia konta wyświetlany jest błąd, spróbuj wykonać poniższe kroki rozwiązywania problemów.

1. Upewnij się, że używasz właściwego użytkownika Google

Podczas łączenia kont Google Ads z HubSpot, Google będzie próbował wykryć, czy użytkownik jest już zalogowany. Jeśli użytkownik jest już zalogowany w Google, użytkownik, który jest zalogowany, zostanie użyty do autoryzacji połączenia z HubSpot. Może to stanowić problem, jeśli masz wiele kont lub jeśli ktoś inny jest zalogowany w Google na Twoim komputerze.

Aby upewnić się, że użytkownik jest autoryzowany jako właściwy użytkownik Google:

 • Otwórz nową kartę w przeglądarce i przejdź do Google Ads.
 • Jeśli zostaniesz przeniesiony na stronę logowania, zaloguj się za pomocą właściwego użytkownika.
 • Jeśli jesteś już zalogowany, upewnij się, że adres e-mail wyświetlany w prawym górnym rogu odpowiada adresowi e-mail, którego chcesz użyć do podłączenia konta Google Ads.
 • Po zalogowaniu się za pomocą poprawnego użytkownika przejdź z powrotem do HubSpot i połącz swoje konto Google Ads.

Jeśli konto nadal nie pojawia się podczas łączenia, być może trzeba będzie sprawdzić uprawnienia do Google Ads.

2. Sprawdź uprawnienia użytkownika

Aby połączyć konto Google Ads z HubSpot, musisz być administratorem

na koncie reklamowym. Aby sprawdzić uprawnienia konta reklamowego w Google:
 • Zaloguj się do Google Ads i wybierz konto reklamowe, które chcesz podłączyć.
 • W górnej części strony kliknijNarzędzia, a następnie wybierzDostęp do konta.

  google-campaigns-account-access
 • Odszukaj swojego użytkownika w tabeliUżytkownicy. W kolumniePoziom dostępu zobaczysz opcjęAdmin, jeśli jesteś administratorem na koncie.
 • Jeśli nie masz obecnie dostępu administratora, będziesz musiał zlecić innemu administratorowi konta reklamowego dostosowanie uprawnień.
 • Po potwierdzeniu, że jesteś administratorem na koncie reklamowym, przejdź z powrotem do HubSpot i połącz swoje konto Google Ads.

Jeśli konto nadal nie pojawia się podczas łączenia, być może trzeba będzie zresetować uprawnienia aplikacji HubSpot w Google.

3. Zresetuj uprawnienia aplikacji HubSpot

Podczas łączenia konta Google Ads, HubSpot żąda od Google uprawnień do aplikacji. Uprawnienia te umożliwiają HubSpot wyświetlanie i raportowanie reklam użytkownika. Jeśli te uprawnienia zostaną edytowane lub usunięte, może to spowodować problemy w narzędziu reklam HubSpot.

Aby zresetować uprawnienia aplikacji HubSpot:

Z uprawnieniami aplikacji zresetowanymi, powinieneś teraz być w stanie połączyć swoje konto Google Ads bez błędu.

4. Wyłącz blokadę reklam

Jeśli zainstalowałeś rozszerzenie blokera reklam dla swojej przeglądarki, upewnij się, że wyłączyłeś je podczas łączenia konta Google Ads i podczas korzystania z narzędzia HubSpot Ads.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.