Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Wyszukaj w swoim koncie HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 25, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

W HubSpot możesz wyszukiwać narzędzia i aktywa na swoim koncie, w tym rekordy CRM, posty na blogu, wiadomości marketingowe, pulpity nawigacyjne i określone działania na koncie, za pomocą globalnego paska wyszukiwania w prawym górnym rogu konta HubSpot.

Aby filtrować wyniki wyszukiwania, kliknij przycisk Filtr obok paska wyszukiwania, a następnie zaznacz pola wyboru obok wyników, które chcesz filtrować.

filter-global-search
Poniżej dowiedz się, które atrybuty mogą być używane do wyszukiwania różnych narzędzi i aktywów. Jeśli szukasz w ramach CRM, dowiedz się więcej o tym, jak działa wyszukiwanie w CRM.

CRM

Globalny pasek wyszukiwania wykorzystuje uczenie maszynowe na podstawie wielu parametrów, aby znaleźć dopasowania w Twoich rekordach. Podczas wyszukiwania rekordów CRM, nagranych rozmów i zadań można wyszukiwać według poniższych terminów. W przypadku posiadania subskrypcji Enterprise, użytkownicy zuprawnieniami dostępu do konta mogą również wyszukiwać według niestandardowych właściwości tekstu jednowierszowego, tekstu wielowierszowego oraz liczby z zaznaczoną opcją Pokaż w wyszukiwaniu .
 • Wszystkie rekordy CRM można wyszukiwać według:
  • Nazwa rekordu (w tym imię i nazwisko w przypadku kontaktów)
  • Uwagi
  • Temat wiadomości e-mail
  • Powiązane zadania
  • Rejestry połączeń
  • Dzienniki spotkań
 • Kontakty mogą być wyszukiwane przez:
  • Podstawowy adres e-mail
  • Domyślna właściwość Phone number
  • Numer telefonu komórkowego
 • Firmy mogą być wyszukiwane przez właściwość Nazwa domeny firmy
 • Rekordy obiektów własnych można wyszukiwać po dowolnej właściwości obiektu
 • Nagrane rozmowy można wyszukiwać według tytułu, notatek z rozmowy lub terminów zawartych w transkrypcji rozmowy
 • Zadania można wyszukiwać po tytule.

Uwaga: podczas wyszukiwania kontaktów, firm, transakcji, biletów lub obiektów niestandardowych wyszukiwanie w HubSpot zwróci maksymalnie 10 000 wyników. Jeśli masz dużą liczbę rekordów na swoim koncie, utwórz zapisany filtr niestandardowy, aby udoskonalić wyniki wyszukiwania.

Aktywa HubSpot

Możesz wyszukiwać swoje aktywa, takie jak strony internetowe, e-maile marketingowe i listy według następujących szczegółów aktywów:

 • Blog, strony docelowe i strony witryny według tytułu lub adresu URL
 • E-maile marketingowe według tytułu lub tematu
 • Kampanie według nazwy kampanii

Ustawienia

Użyj globalnego paska wyszukiwania lub lewego paska bocznego w ustawieniach, aby wyszukać swoje ustawienia według następujących terminów:

 • Nazwa ustawienia
 • Opis ustawienia
 • Słowa kluczowe ustawień

Zasoby

Można wyszukiwać następujące zasoby HubSpot według tytułu i słów kluczowych zasobów:

 • Artykuły bazy wiedzy
 • Kursy i lekcje Akademii HubSpot
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.