Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Ustaw priorytet dla przepływów czatu

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany
Można utworzyć wiele przepływów czatu, które będą wyświetlane na różnych stronach witryny. Jeśli dwa przepływy czatu są kierowane na ten sam adres URL strony lub kontakt spełnia kryteria list segmentowanych używanych w regułach kierowania przepływów czatu, można zdecydować, który przepływ czatu powinien mieć najwyższy priorytet i być wyświetlany zamiast drugiego. . Na przykład, masz dwa przepływy czatu:
  • Chatflow A to ogólny chatflow do witania odwiedzających i pojawia się, gdy adres URL witryny zawiera www.hubspot.com.
  • Chatflow B jest dostosowany do odwiedzających, którzy są gotowi do zakupu i pojawia się, gdy adres URL witryny to www.hubspot.com/pricing.
Z tymi regułami, Chatflow A zawsze będzie się pojawiał, nawet na www.hubspot.com/pricing. Jeśli chcesz, aby Chatflow B pojawiał się na stronie z cenami, niezależnie od reguły targetowania Chatflow A, przenieś Chatflow B na najwyższy priorytet. Reguła targetowania Chatflow B będzie miała wtedy pierwszeństwo i będzie wyświetlana, gdy odwiedzający znajdzie się na www.hubspot.com/pricing. Chatflow A będzie wyświetlany na wszystkich innych stronach, które zawierają www.hubspot.com .

Uwaga: priorytet chatflow nie sprawdza dostępności zespołu przy podejmowaniu decyzji, który chatflow ma być wyświetlany. Dowiedz się, jak utworzyć bota przy użyciuszablonuOffline bot, który może zastąpić Twój zespół poza godzinami pracy.

  • W lewej kolumnie wyświetlany jest priorytet każdego przepływu czatu. Aby zmienić kolejność przepływów czatu, kliknij i przeciągnij przepływ czatu w inne miejsce na liście.
  • Aby przenieść przepływ czatu do najwyższego lub najniższego priorytetu, najedź kursorem na przepływ czatu, kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz opcję Przenieś do najwyższego priorytetu lub Przenieś do najniższego priorytetu. chatflows-prioritization
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.