Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Account Settings

Konfigurera tvåfaktorsautentisering för din HubSpot-inloggning

Senast uppdaterad: oktober 13, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

För att logga in på HubSpot krävs vanligtvis bara ditt användarnamn och lösenord. Om tvåfaktorsautentisering (2FA) är aktiverad kräver inloggning verifiering med en separat enhet, t.ex. din mobiltelefon. Eftersom inloggning med 2FA kräver att du har tillgång till en fysisk enhet är risken för att en potentiell inkräktare ska få tillgång till ditt konto mycket lägre.

HubSpot tillhandahåller primära och sekundära metoder för tvåfaktorsautentisering för att förhindra att du förlorar tillgången till ditt konto på grund av att du förlorar en 2FA-enhet. Om du förlorar din 2FA-enhet och inte har sekundära metoder för 2FA kan du återställa din 2FA. Väntetiden för att återställa din 2FA är minst 48-72 timmar.

2FA kan göras när du loggar in via ditt HubSpot-konto eller via Logga in med Google. 2FA kan aktiveras som ett SMS-textmeddelande eller med en autentiseringsapp, till exempel Google Authenticator, Microsoft Authenticator eller Duo. Du kan också ställa in 2FA med hjälp av HubSpot-mobilappen. Om du redan har konfigurerat HubSpot 2FA med Google Authenticator men har bytt till en ny Android-telefon kan du överföra Authenticator-koder till din nya enhet.


Observera:

 • Det bästa sättet att se till att du behåller åtkomsten till ditt HubSpot-konto är att ställa in både primära och sekundära metoder för din 2FA-inloggning. När du ställer in 2FA får du reservkoder som du kan ladda ner som PDF och spara på din enhet. Filnamnet är backupCodes.pdf. Kombinationen av en primär och sekundär 2FA-metod samt lagrade säkerhetskoder för återställning ger dig den säkraste och mest tillförlitliga inställningen för tvåfaktorsautentisering för ditt HubSpot-konto.
 • Det finns olika 2FA-metoder beroende på ditt land eller din region.
 • När du loggar in med en HubSpot Sales-integration (t.ex. Office 365-tillägg, Outlook desktop-tillägg) kan du inte använda metoden Sign in with Google 2FA. Du måste använda din HubSpot-e-post och ditt lösenord.

Aktivera tvåfaktorsautentisering för din inloggning

Så här ställer du in tvåfaktorsautentisering i HubSpot:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
 • Klicka på Säkerhet i den vänstra sidofältets meny.
 • I avsnittet Tvåfaktorsautentisering klickar du på Konfigurera tvåfaktorsautentisering (2FA).

set-up-two-factor-authentication

 • Om du använder en säkerhetsapp från en tredje part eller om du vill ange en kod från ett textmeddelande för att säkra din inloggning, välj motsvarande alternativ och följ instruktionerna på skärmen. Om du vill använda HubSpot-mobilappen på en Android- eller iOS-enhet för 2FA klickar du på HubSpot-mobilappen:
  • Om du inte redan har installerat mobilappen kan du använda telefonens kameraapp för att skanna QR-koden och ladda ner den senaste versionen av appen.
  • På din enhet avslutar du inställningen av 2FA:
   • Du kommer att få ett meddelande om att fortsätta installationen av 2FA. Tryck på meddelandet för att fortsätta.
   • Tryck på Fortsätt.
   • Tryck på Bekräfta.

set up 2FA

   • Tryck på Klar för att slutföra installationen på din enhet.
  • Tillbaka i HubSpot klickar du på Nästa.
 • Som ett sista steg i installationsprocessen får du 10 backup-verifieringskoder. Dessa koder kan användas om du förlorar din 2FA-enhet. Det rekommenderas starkt att du laddar ner dessa koder för att undvika 48-72 timmars väntetid för en 2FA-återställning. Spara dina koder genom att klicka på Skriv ut eller ladda ner (PDF). Om du har laddat ner säkerhetskoderna till din dator är standardnamnet på PDF-filen backupCodes.pdf. Om du genererar nya säkerhetskoder kommer de tidigare genererade säkerhetskoderna inte längre att fungera.

  backup-verification-codes
 • Klicka på Nästa.
 • Klicka på Klar.

2FA kommer att tillämpas nästa gång du loggar in på ditt HubSpot-konto.

Observera: Om du får ett meddelande som lyder Det här ser inte rätt ut efter att du har angett koden, kontrollera att tiden på din enhet eller Google Authenticator-appen synkroniseras korrekt. Lär dig hur du korrigerar tiden på din enhet eller Google Authenticator-appen

. När du har slutfört 2FA-processen när du loggar in kan du välja dina preferenser för hur ofta du ska uppmanas till 2FA:
 • Klicka på Kom ihåg mig för att undvika att bli tillfrågad om 2FA under en kortare tid.
 • Klicka på Be om 2FA varje gång för att tvinga fram 2FA på din enhet varje gång du loggar in.

Om du har konfigurerat 2FA med HubSpot-mobilappen, för att komma åt 2FA-prompten under inloggningsprocessen:

 • Öppna HubSpot-mobilappen efter att du har angett dina inloggningsuppgifter på datorn och klicka sedan på Ja för följande uppmaning:

new login 2FA

 • Om du har problem med att se 2FA-prompten i HubSpot-mobilappen kan du få tillgång till en verifieringskod på följande sätt:
  • Tryck på Använd verifieringskod på skärmen för 2FA-prompten.
  • På startskärmen i HubSpot-mobilappen trycker du på Meny i den nedre navigeringsmenyn. Tryck sedan på kontonamnet längst ned i den vänstra sidofältet. Under Konto trycker du på Tvåfaktorsautentisering (2FA) och använder sedan koden som tillhandahålls för att slutföra 2FA.

Konfigurera en sekundär metod

När du har konfigurerat din primära tvåfaktorsautentiseringsmetod rekommenderas det starkt att du konfigurerar en sekundär metod. Med en sekundär metod kan du logga in på HubSpot om du inte har tillgång till din primära metod eller reservkoder.

Så här ställer du in en sekundär autentiseringsmetod:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
 • Klicka på Säkerhet i menyn i vänster sidofält i sidofältet.
 • I avsnittet Tvåfaktorsautentisering visas din primära 2FA-metod och ett alternativ för att konfigurera din sekundära metod. Klicka på SMS eller säkerhetsapp från tredje part för att ställa in din sekundära metod.
 • Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra inställningen av din sekundära metod.

Kräva tvåfaktorsautentisering för alla användare

Om du är superadministratör eller har behörighet att redigera kontots standardinställningar kan du kräva att alla användare på kontot använder tvåfaktorsautentisering.

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
 • Navigera till Kontoinställningar i menyn på vänster sidofält i sidofältet.
 • Klicka på fliken Säkerhet.
 • Under Logga in markerar du kryssrutan Kräv tvåfaktorsautentisering (2FA ).

  account-defaults-require-2fa
 • Klicka på Ja i dialogrutan.

Observera: När växeln väl är aktiverad träder kravet i kraft först efter 24 timmar. Den 24-timmars frist är till för att användarna ska kunna konfigurera sin tvåfaktorsautentiseringsmetod, om de inte har gjort det ännu. Om en användare inte har ställt in den efter 24 timmar kommer de att uppmanas att ställa in den nästa gång de loggar in på HubSpot.

När den är aktiverad kommer alla användare på kontot att få ett e-postmeddelande och ett meddelande i appen om att aktivera tvåfaktorsautentisering på sitt konto.

 • Användare som redan har ställt in sina tvåfaktorsautentiseringsmetoder kommer att påminnas om att generera säkerhetskoder.
 • Användare som inte har ställt in sin tvåfaktorsautentiseringsmetod kan ställa in den via en CTA i e-postmeddelandet eller via en uppmaning i meddelandet. HubSpot guidar sedan användaren genom att lägga till sin mobila enhet till sitt konto. Denna enhet kommer att användas för verifiering varje gång de loggar in.

portal-two-factor-authLäs mer om vad som händer när du aktiverar eller kräver tvåfaktorsautentisering och SSO samtidigt.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.