Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Analytics Tools

Analysera dina formulär i formuläranalysverktyget

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Marknadsföring Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

När du har skapat formulär kan du analysera och jämföra varje formulärs effektivitet med hjälp av analysverktyget för formulär. Du kan också analysera formulärsändningar från varje formulär i formulärverktyget.

Observera att de flesta mätvärden endast gäller för HubSpot-formulär eftersom de kan spåras. Om du analyserar formulär som inte är från HubSpot kommer du bara att se inlämningar.

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Analysvärde.}
 • Klicka på formulär.
 • Använd rullgardinsmenyernaDatumintervallochFrekvensför att filtrera data till ett visst tidsintervall.
  • Detta kommer att filtrera data ialla flikardu befinner dig i.
  • Avecka i rapporten börjar som standard på söndag, vilket innebär attndet valda datumintervallet består av en vecka, eller när frekvensen är inställd påVeckovis.

Prestanda

Visa mätvärden på hög nivå för dina formulär. I det här avsnittet visas också om statistiken i det aktuella datumintervallet är högre eller lägre jämfört med föregående period.

Som standard innehåller det här avsnittet mätvärden från alla formulär i ditt HubSpot-konto. När du har valt specifika formulär i tabellen nedan kommer det endast att inkludera mätvärden från de valda formulären.

 • Visningar:Det totala antalet visningar av alla sidor (HubSpot-sidor eller externa sidor med din HubSpot-spårningskod) som dina formulär visas på.
 • Konverteringsgrad: Det totala antalet alla gånger inlämnade formulär dividerat med det totala antalet alla gånger visade formulär.
 • Inlämningar: Det totala antalet gånger som dina formulär har skickats in på alla dina sidor.

Diagram

Som standard visar diagrammet data från alla formulär i ditt HubSpot-konto. När du har valt specifika formulär i tabellen nedan kommer diagrammet endast att innehålla mätvärden från de valda formulären.

 • Klicka pårullgardinsmenynuppe till vänster i diagrammet och välj rapportmåttet.
  • Formulärvisningar: Det totala antalet visningar av alla sidor (HubSpot-sidor eller externa sidor med din HubSpot-spårningskod) som ditt formulär visas på.
  • Inlämningar: Det totala antalet gånger som dina formulär har skickats in på alla dina sidor.
  • Omvandlingsfrekvens: Det totala antalet inlämningar dividerat med det totala antalet visningar för formuläret.
 • Klicka på rullgardinsmenynStiluppe till höger i diagrammet och välj vilkentyp av diagram du vill använda för analysen.

Tabell

Under diagrammet visas tabellen för din analys.

 • Om du vill anpassa de mätvärden som visas i tabellen:
  • Klicka påRedigera kolumner uppe till höger.
  • I dialogrutan markerar du kryssrutan för varjemätvärdesom du vill visa.
   • Formulärtyp: Typ av formulär (t.ex. icke-HubSpot-formulär, popup-formulär, vanliga formulär och bloggkommentarformulär).
   • Formulärvisningar: Det totala antalet visningar av alla sidor (HubSpot-sidor eller externa sidor med din HubSpot-spårningskod) som ditt formulär visas på.
   • Inlämningar: Det totala antalet gånger ditt formulär har skickats in på alla dina sidor.
   • Omvandlingsfrekvens: Det totala antalet alla gånger inlämningar dividerat med det totala antalet alla gånger visningar för formuläret.
   • Senast modifierad: Den senaste uppdateringen av formuläret.
  • Klicka påX:et bredvid en egenskap i avsnittetValda kolumnerför att ta bort den från tabellen.
  • Klicka påSparaför att tillämpa ändringarna.
 • Angesöktermeri sökfältet för att söka efter ett visst formulär.
 • Klicka på enkolumnrubrikför att sortera formuläret efter det måttet.
 • Markera kryssrutan bredvid ett formulär för att inkludera det i diagrammet. Välj flera formulär för att jämföra deras inverkan i diagrammet.
 • Klicka på ett formulär för att analysera dess prestandai en ny flik.