Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Hantera medlemskap för privat innehåll (BETA)

Senast uppdaterad: april 16, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Content Hub   Professional , Enterprise

Med medlemskap kan du hantera vilka besökare som kan komma åt din privata blogg och sidinnehåll. Kontakter som kan komma åt privat innehåll sorteras i åtkomstgrupper.

Konton med en Content Hub Professional-prenumeration kan ha upp till 2 åtkomstgrupper, medan konton med en Content Hub Enterprise-prenumeration kan ha upp till 100 åtkomstgrupper.

Observera: för närvarande är åtkomstgrupper endast tillgängliga för konton som skapats efter den 3 april 2024.

Skapa statiska åtkomstgrupper

I en statisk åtkomstgrupp läggs kontakter till manuellt, antingen som enskilda kontakter eller som medlemmar i statiska listor. Användare måste ha redigeringsbehörighet för listor för att kunna redigera åtkomstgrupper.

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Medlemskap.
 • Klicka på Skapa åtkomstgrupp.
 • I fältet Åtkomstgruppens namn anger du ett gruppnamn. Du kan också ange en beskrivning av gruppen i fältet Beskrivning.
 • I avsnittet Välj typ av åtkomstgrupp väljer du Statisk och klickar sedan på Nästa.

select-static-group

 • Klicka på rullgardinsmenyn Ge åtkomst till och skriv sedan namnet på en kontakt eller statisk lista. Markera kryssrutan bredvid varje kontakt eller lista som du vill lägga till.
 • När du har lagt till alla kontakter klickar du på Nästa.
 • Granska de kontakter och listor som du lägger till i åtkomstgruppen och klicka sedan på Skapa grupp.
 • Om du vill redigera åtkomstgruppen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Redigera.
 • Om du vill ta bort åtkomstgruppen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Ta bort.

Skapa dynamiska åtkomstgrupper

I en dynamisk åtkomstgrupp läggs kontakter automatiskt till baserat på filter. Användare måste ha redigeringsbehörighet för listor för att kunna redigera åtkomstgrupper.

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Medlemskap.
 • Klicka på Skapa åtkomstgrupp.
 • I fältet Åtkomstgruppens namn anger du ett gruppnamn. Du kan också ange en beskrivning av gruppen i fältet Beskrivning.
 • I avsnittet Välj typ av åtkomstgrupp väljer du Dynamisk.

set-up-dynamic-groups

 • Ställ in dina filterkriterier och klicka sedan på Nästa.
 • Granska förhandsgranskningen av kontakter i gruppen och klicka sedan på Skapa grupp.

Begränsa innehållsåtkomst till åtkomstgrupper

När du har konfigurerat dina åtkomstgrupper kan du begränsa åtkomsten till inlägg eller sidor till dessa åtkomstgrupper. Om du gör innehåll privat skickas ett registreringsmejl till medlemmarna i de associerade åtkomstgrupperna.

Begränsa bloggens åtkomst till åtkomstgrupper

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
 • Navigera till Innehåll > Blogg i menyn i det vänstra sidofältet
 • I avsnittet Aktuell vy klickar du på den första rullgardinsmenyn och väljer en blogg.
 • Markera Medlemskap i åtkomstgrupp krävs i avsnittet Kontrollera publikens åtkomst.
 • Klicka på rullgardinsmenyn och markera kryssrutan bredvid varje åtkomstgrupp som ska ha åtkomst.

set-access-groups-for-blogs

 • Klicka på Spara för att tillämpa ändringarna.

Begränsa sidåtkomst till åtkomstgrupper

 • Navigera till ditt innehåll:

  • Webbplatssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Webbplatssidor.
  • Landningssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Landningssidor.
 • Håll muspekaren över sidan och klicka på Redigera.
 • I innehållsredigeraren klickar du på menyn Inställningar och väljer Åtkomst för målgrupp.
 • Välj Medlemskap i åtkomstgrupp krävs i dialogrutan.
 • Klicka på rullgardinsmenyn och markera kryssrutorna bredvid de åtkomstgrupper som du vill registrera för åtkomst till den här sidan.

set-access-group-for-pages

 • Klicka på X längst upp till höger i dialogrutan för att återuppta redigeringen.
 • När du är klar med redigeringen klickar du på Publicera eller Uppdatera längst upp till höger.

Skicka om e-postmeddelanden om registrering

När du har konfigurerat dina åtkomstgrupper kan du skicka om registreringsmeddelanden för privat innehåll till medlemmar i dessa grupper. Du kan bara skicka registreringsmeddelanden till medlemmar i åtkomstgrupper som för närvarande är associerade med privat innehåll.

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Medlemskap.
 • Klicka på namnet på en åtkomstgrupp.
 • Håll muspekaren över en kontakt och klicka på Skicka inbjudan på nytt.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.