Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Exportera ditt innehåll och dina data

Senast uppdaterad: juni 4, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Lär dig hur du exporterar HubSpot-innehåll och data från ditt konto, till exempel sidor, kontakter och filer.

Observera: det finns inget sätt att slå samman all data mellan HubSpot-konton. Det bästa sättet att flytta tillgångar mellan konton är att exportera dina data från ett HubSpot-konto och sedan importera objekten och/eller återskapa vissa data i det andra kontot.

Webbplatsens innehåll

Sidor, inlägg och mallar

Du kan exportera HTML-filer av dina sidor och blogginlägg samt alla kodade filer från designhanteraren. Detta är att rekommendera om du ska importera innehåll till en annan plattform.

 • Navigera till ditt innehåll:

  • Webbplatssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Webbplatssidor.
  • Landningssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Landningssidor.
 • Klicka på Åtgärder > Exportera alla sidor och blogginlägg (HTML) längst upp till höger.
 • Klicka på Exportera i dialogrutan. När exporten har behandlats får du en nedladdningslänk via e-post och i din meddelandecentral.

Så här exporterar du ett kalkylblad med blogginläggsdata:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Blogg.
 • Klicka på Åtgärder > Exportera blogginlägg. Detta exporterar alla blogginlägg oavsett vilka filter som används.
 • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Filformat och väljer ett filformat. Om du har använt ett filter kommer exporten som standard att inkludera endast dessa bloggar.
 • Klicka på Exportera. När exporten har behandlats får du en nedladdningslänk via e-post och i meddelandecentret.

Så här exporterar du ett kalkylblad med siddata:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
 • Klicka på Trafik i menyn till vänster i sidofältet.
 • Klicka på fliken Sidor längst upp på sidan.
 • Klicka på Exportera längst upp till höger.
 • Ange ett namn för exporten i dialogrutan.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Filformat och välj ett filformat.
 • Klicka på Exportera. När exporten har behandlats får du en nedladdningslänk via e-post och i meddelandecentret.

export-traffic-analytics

Verktyg för filer

Användare måste ha Super admin-behörighet för att kunna slutföra en bulkexport från filverktyget. Så här exporterar du en .zip-fil som innehåller alla filer:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Bibliotek > Filer.
 • Klicka på Exportera alla filer (ZIP).
 • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett e-postmeddelande och väljer eller lägger till en e-postadress som ska få en nedladdningslänk.
 • Klicka på Exportera. När exporten har bearbetats får du en nedladdningslänk via e-post och i meddelandecentret.

URL-omdirigeringar

För att exportera en CSV-fil som innehåller alla URL-omdirigeringar:

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
 • Navigera till Innehåll > Domäner och webbadresser i menyn till vänster i sidofältet.
 • Klicka på fliken URL-omdirigeringar .
 • Klicka på Exportera längst upp till höger. Filen laddas ner automatiskt.

Webbplatskarta

Så här exporterar du din webbplatskarta:

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
 • I menyn i vänster sidofält går du till Innehåll > Domäner och webbadresser.
 • Klicka på fliken Sitemap.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Domän och välj en domän.
 • Klicka på Visa XML-fil längst upp till höger för att öppna webbplatskartan i en ny flik.
 • Kopiera och klistra in webbplatskartan i ett textdokument på din enhet. Du kan också spara sidan som ett XML-dokument i din webbläsare.

Kunskapsbas

För att exportera dina artiklar i kunskapsbasen som csv, xls eller xlsx:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Kunskapsbas.
 • Klicka på Fler verktyg > Exportera artiklar i kunskapsbasen i det vänstra sidofältet.
 • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Filformat och väljer ett filformat.
 • Klicka på Exportera. När exporten har behandlats får du en nedladdningslänk via e-post och i meddelandecentret.

Analys

Verktyg för analys

För att exportera trafikanalys:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
 • Klicka på Trafik i menyn till vänster i sidofältet.
 • Använd filtren längst upp för att ange ett datumintervall och en frekvens för data.
 • Klicka på Exportera längst upp till höger.
export-traffic-analytics
 • I dialogrutan anger du ett ämne för exportmeddelandet i fältet Namn. Klicka på rullgardinsmenyn Filformat för att välja ett filformat för exporten.
 • Klicka på Exportera. När exporten har behandlats får du en nedladdningslänk via e-post och i ditt meddelandecenter.

Prospekter


Så här exporterar du dina prospektdata:

 • I ditt HubSpot-kontos globala sökfält skriver du in Website Visits.
 • Klicka på Webbplatsbesök.
 • I menyn i vänster sidofält klickar du på rullgardinsmenyn Alternativ och väljer Exportera.
export-prospects

 • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Filformat för att välja filformat för exporten.
 • Klicka på Exportera. När exporten har behandlats får du en nedladdningslänk via e-post och i din meddelandecentral.

Arbetsflöden

Du kan exportera ett kalkylblad som innehåller information om alla dina arbetsflöden och du kan exportera bilder av enskilda arbetsflöden.

Exporten av kalkylblad för arbetsflöden innehåller information som t.ex:

 • Arbetsflödets namn.
 • Huruvida arbetsflödet är aktivt för närvarande eller inte.
 • Totalt antal registreringar och antalet poster som för närvarande är registrerade.
 • Totalt antal poster som har anslutit sig till arbetsflödets mållista och den totala konverteringsfrekvensen.
 • Skapandedatum och den användare som skapade arbetsflödet.
 • Datum för senaste ändring och den användare som ändrade det.
 • Typ av arbetsflöde.

Observera: export av arbetsflöden innehåller inte prestandadata eller arbetsflödets historik. Dessutom innehåller arbetsflödesexport inte data från e-postmeddelanden som används i arbetsflödet. Exporten av marknadsföringsmejl innehåller en kolumn för associerade arbetsflöden som identifierar de arbetsflöden som ett mejl används i. Läs mer om hur du exporterar data från marknadsföringsmejl.

Så här exporterar du ett kalkylblad med alla arbetsflöden som inte finns i mappar:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Tabellåtgärder längst upp till höger och välj Exportera vy. Filen laddas ner automatiskt.

Så här exporterar du ett kalkylblad med alla arbetsflöden i en mapp:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
 • Klicka på mappens namn .
 • Klicka på rullgardinsmenyn Tabellåtgärder längst upp till höger och välj Exportera vy. Filen laddas ner automatiskt.

Så här exporterar du en bild av ett enskilt arbetsflöde:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
 • Klicka på namnet på ett arbetsflöde.
 • Klicka på Arkiv > Exportera som .PNG längst upp till vänster Exporten bearbetas och laddas sedan ner som en .png-fil.

  export-workflow

Nödvändigt avslöjande:

HubSpot kommer att lagra data från arbetsflödesloggar inom nedanstående tidsperioder:

 • 180 dagar: alla åtgärdsloggdata för arbetsflöden kommer att lagras.
 • 180 dagar - 2 år: högnivådata från åtgärdsloggar såsom objekt-ID (vilken kontakt, företag, affär etc.), händelsetyp (registrering, avregistrering etc.) och åtgärdstyp lagras.
 • 2 år+: historiska data om registreringar kommer att sparas i vårt system för att möjliggöra arbetsflödesbaserade filter.

Rapporter och instrumentpaneler

I HubSpot finns det några olika sätt att exportera dina rapporter:

 • För enskilda rapporter kan du exportera rapporten som en CSV- eller Excel-fil eller skicka ett e-postmeddelande som innehåller en länk till rapporten i HubSpot. E-postmeddelanden kan skickas en gång eller schemaläggas för att skickas dagligen, veckovis eller månadsvis.
 • För dashboards kan du skicka ett e-postmeddelande som innehåller en länk till en dashboard i HubSpot. E-postmeddelanden kan skickas en gång eller schemaläggas för att skickas dagligen, veckovis eller månadsvis.
 • Med Slack-integrationen kan du dela en dashboard till en specifik Slack-kanal.

Lär dig hur du exporterar dina rapporter och dashboards.

Observera: en funnel-rapport visar objekt som har ändrat steg inom det valda datumintervallet. Men när du exporterar en funnel-rapport kommer exportfilen att innehålla de objekt som skapats under det datumintervallet. Därför kommer exportfilen inte att matcha rapportdata.

Marknadsföring e-post analys

Lär dig hur du gör:

Analys av (äldre) uppmaningar till handling (CTA)

Läs om hur du laddar ner din CTA-analys(äldre).

Observera: alla HubSpot CTA:er (äldre) kommer att sluta fungera när ditt konto inaktiveras. Om du avslutar ditt HubSpot-konto ska du ta bort dem från alla externa sidor.

Sid- och blogganalys

Läs om hur du laddar ner dina sid- och blogganalyser.

CRM-innehåll

Listor

Läs om hur du laddar ner dina listor.

Kontakter, företag, avtal och biljetter

Läs omhur du hämtarkontakter, företag, avtal och biljetter.

Observera: om du exporterar alla dina kontakter kommer avregistrerade prenumerationer att inkluderas. Om du vill utesluta dem lägger du till kontaktegenskapen | Avregistrerad från all e-post | är inte lika med | True i ditt filter.

Uppgifter

Läs om hur du exporterar dina uppgifter.

Egenskaper

Lär dig hur du exporterar egenskaper för dina objekt.

Försäljningsdata

Offerter

Så här exporterar du dina offerter:

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
 • Navigera till Objekt > Citat i menyn till vänster i sidofältet.
 • Klicka på Ladda ner i avsnittet Ladda ner publicerade offer ter på fliken Inställningar.
 • När exporten har behandlats får du en nedladdningslänk via e-post och i ditt meddelandecenter.

Försäljningsdokument

Så här exporterar du ett enskilt försäljningsdokument:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Bibliotek > Dokument.
 • Håll muspekaren över det dokument du vill ladda ner, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Ladda ner. Dokumentet hämtas automatiskt.

Försäljningsaktivitet

Du kan exportera data om försäljningsaktiviteter (samtal, chattkonversationer, möten etc.) genom att skapa rapporter med den anpassade rapportbyggaren eller använda HubSpots Engagements API.

Produkter

Lär dig hur du exporterar dina produkter.

Observera: alla HubSpot-formulär kommer att förlora sina betalda funktioner när ditt konto inaktiveras. Om du avslutar ditt konto bör du överväga att ersätta dina inbäddade formulär.


Marknadsföringsinnehåll

Du kan exportera följande marknadsföringstillgångar och deras data. Du kanske också vill granska de typer av marknadsföringsrapporteringsdata som du kan exportera.

Observera: alla HubSpot-formulär kommer att förlora sina betalda funktioner när ditt konto inaktiveras. Om du avslutar ditt konto bör du överväga att byta ut dina inbäddade formulär.

Feedback från kunder

För att exportera data från kundfeedbackundersökningar:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Undersökningar.
 • Klicka på namnet på din undersökning.
 • Klicka på Exportera in lagor uppe till höger på fliken Svar.
 • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Filformat och väljer exportfilens format.
 • När exporten har behandlats får du en nedladdningslänk via e-post och i ditt meddelandecenter.

Synkronisering av data

För att exportera synkroniseringsstatusdata från en av dina appar som är anslutna med HubSpot-datasynkronisering:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Integrationer.
 • Klicka på appen.
 • På fliken Synkroniseringsöversikt klickar du på numret under kolumnen I synk, Misslyckas eller Utesluten .
 • Klicka på Exportera lista i den högra panelen.
 • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Filformat och väljer ett format.
 • Klicka på Exportera.

När exporten har behandlats får du en nedladdningslänk via e-post och i dina aviseringar.

Kontouppgifter

Du kan exportera följande kontorelaterade information:

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.