Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Workflows

Voeg gegevens toe aan Google Sheets met workflows

Laatst bijgewerkt: juli 15, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Gebruik de Create Google Sheet row action om data van HubSpot properties naar je spreadsheet te sturen. Elke actie kan tot 10 cellen met gegevens per rij toevoegen. U kunt deze actie bijvoorbeeld gebruiken om contactgegevens van nieuwe leads naar een spreadsheet te sturen voor uw verkoop outreach team.

Wanneer u deze actie gebruikt, zal HubSpot gegevens toevoegen aan lege rijen onder alle bestaande gegevens in het blad.

Let op: bij het verzenden van data naar Google Sheets, verstuurt HubSpot interne waarden van eigenschappen. Voor datums stuurt HubSpot unix timestamps in milliseconden. Om datums om te zetten van milliseconden, kunt u de volgende formule toevoegen aan een aparte kolom in het spreadsheet: =A1/1000/60/24 + DATE(1970,1,1). Vervang A1door de kolom waar de unix-tijdstempel in staat.

Voordat u gegevens kunt toevoegen aan Google Sheets met workflows, moet u Google Sheets verbinden met uw HubSpot-account. U kuntde app verbinden vanuit de App Marketplaceof vanuitbinnen een workflow.

Om gegevens toe te voegen aan Google Sheets in een workflow:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Om een bestaande workflow te bewerken, ga met de muis over de workflow en klik op Bewerken. Of leer hoe ueen nieuwe workflow maakt.
  • In de workflow editor, klik op het + plus icoon om een actie toe te voegen.

    add-an-action
  • Selecteer in het actiepaneel de optie Google Sheet-rij maken.workflow-trello-create-google-sheets-row-action
  • Selecteer in hetvervolgkeuzemenu Spreadsheet de spreadsheet waaraan u gegevens wilt toevoegen.
  • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Sheet (Blad ) aan welk blad u gegevens wilt toevoegen. Het veld Sheet (Blad) verwijst naar de tabbladen onderaan uw spreadsheet.
  • Selecteer in de vervolgkeuzemenu's Koptekst en Eigenschap aan welke kolommen u gegevens wilt toevoegen en van welke eigenschappen u gegevens wilt verzenden. U kunt er maximaal 10 per actie toevoegen.
  • Klik op Opslaan.