Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zawieszenie konta | Najczęściej zadawane pytania

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 14, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

HubSpot korzysta z automatycznych systemów, aby upewnić się, że wszyscy użytkownicy przestrzegają zasad akceptowalnego użytkowania i warunków korzystania z usług firmy HubSpot. Proces ten jest ważny dla ochrony doświadczeń naszych klientów z naszą platformą.

W przypadku wykrycia podejrzanych działań podczas rejestracji lub korzystania z platformy dostęp do niektórych funkcji zostanie tymczasowo zawieszony. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce podczas rejestracji, firma HubSpot może poprosić użytkownika o dodatkowe informacje dotyczące jego konta. Członek zespołu firmy HubSpot przeanalizuje szczegóły dotyczące zawieszenia, podane przez użytkownika informacje oraz jego konto w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

Jakie narzędzia mogą zostać zawieszone?

Narzędzia używane do gromadzenia lub hostowania informacji mogą zostać zawieszone w dowolnym momencie w przypadku wykrycia podejrzanej aktywności. Dotyczy to: e-maili marketingowych, plików, stron docelowych, formularzy i narzędzia do dzwonienia.

Jak moje konto może zostać zawieszone?

Podejrzana aktywność na Twoim koncie lub na którymś z powyższych narzędzi spowoduje przegląd i zawieszenie dostępu do tego narzędzia.

System HubSpot sprawdza również publicznie weryfikowalne informacje o każdym koncie, takie jak obecność w sieci lub mediach społecznościowych. Jeśli którakolwiek z tych informacji budzi wątpliwości lub nie można jej łatwo zweryfikować, niektóre narzędzia na koncie użytkownika mogą zostać zawieszone w celu dokonania przeglądu.

Konto może również zostać zawieszone z powodu braku płatności. Dowiedz się więcej o zawieszeniach z powodu podatku u źródła i braku płatności w warunkach korzystania z usług firmy HubSpot.

Co mogę zrobić, jeśli moje konto zostanie zawieszone?

Jeśli dostęp do jakichkolwiek narzędzi zostanie zawieszony, na koncie pojawi się baner ostrzegawczy dotyczący danego narzędzia ze szczegółami dotyczącymi zawieszenia. Jeśli można odwołać się od zawieszenia, można kliknąć przycisk w wiadomości, aby podać więcej informacji na temat swojej firmy i sposobu korzystania z tego narzędzia na swoim koncie.

Jak długo trwa przegląd?

Twoje zgłoszenie i aktywność na koncie zostaną przejrzane w ciągu dwóch dni roboczych. W tym czasie Twój dostęp do tego narzędzia zostanie przywrócony lub trwale usunięty. Baner na Twoim koncie zostanie zaktualizowany, aby odzwierciedlić ostateczną decyzję.

Uwaga: w zależności od aktywności na Twoim koncie, możesz również stracić dostęp do dodatkowych narzędzi, w tym: wiadomości marketingowych, plików, stron docelowych, formularzy i narzędzia do dzwonienia.

Co się stanie, jeśli stracę dostęp do narzędzia?

Jeśli zostanie podjęta ostateczna decyzja o zawieszeniu konta, wszystkie dotknięte narzędzia pozostaną zablokowane. Nadal możesz korzystać z innych narzędzi na swoim koncie HubSpot.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak stosować najlepsze praktyki z narzędziami HubSpot, połącz się z ekspertami w Społeczności lub sprawdź zasoby edukacyjne w Akademii.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.