Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Uniemożliwienie pracownikom HubSpot dostępu do konta

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Domyślnie pracownicy firmy HubSpot, tacy jak specjalista ds. wdrażania, specjalista ds. pomocy technicznej i kierownik ds. kont, mają ograniczony dostęp do części konta HubSpot, aby pomóc użytkownikowi w korzystaniu z systemu HubSpot.

Jeśli jesteś użytkownikiem z uprawnieniamiSuper admin , możesz uniemożliwić pracownikom HubSpot dostęp do swojego konta. Wpłynie to również na ich zdolność do udzielenia Ci pomocy w razie potrzeby. Na przykład, jeśli uniemożliwisz pracownikom HubSpot dostęp do swojego konta, a inny użytkownik z Twojego konta dotrze do działu pomocy technicznej HubSpot, specjaliści pomocy technicznej nie będą mieli dostępu do Twojego konta i nie będą mogli zbadać problemu.

Aby uniemożliwić pracownikom HubSpot dostęp do konta:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Account Defaults (Ustawienia konta).
  • Kliknij kartę Bezpieczeństwo .
  • W obszarze Dostęp do konta usuń zaznaczenie pola wyboru Dostęp dla pracowników firmy HubSpot.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Tak.

Jeśli wymagana jest pomoc ze strony firmy HubSpot, należy włączyć to ustawienie przed zwróceniem się o pomoc. Gdy ten przełącznik jest włączony, pracownicy firmy HubSpot będą mieli dostęp do konta użytkownika przez 24 godziny. Wyłączenie tego przełącznika uniemożliwi nowym pracownikom dostęp do konta, ale obecni pracownicy zachowają dostęp przez następne 24 godziny.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.